طاعون

طاعون
by Reza Hiwa
25-Sep-2009
 

چه کردید با این خاک
ای دیوان
کان چنان برخاسته بود
تا با نور بیامیزد؟

چه کردید ای دیوان
کامروز عزیزانِ منزل
به میلیون و به بیش
جان بر کف به خیابانند
تا پاک کنند روستا را
از حضور شومتان
کامروز عزیزان به میلیون
آواره­اند به چار گوشه‌ی فلک
خون به­دل
چشم دوخته به "منزل"؟

تلفظِ نامتان
حتی
قناری‌ها را از خواندن باز می‌دارد

گور بر کنید ازین خاک
ای دیوان
کاین چنین بر پاست
تا با نور بیامیزد

۱۳۸۸ - ۱۳۸۰
مارس ۲۰۰۱ – ژوئیه ۲۰۰۹


Share/Save/Bookmark

Recently by Reza HiwaCommentsDate
Tiramisu
6
Nov 06, 2009
بازگشت شعار "نه شرقی، نه غربی"
1
Nov 02, 2009
آقای خامنه ای باید برود
9
Sep 28, 2009
more from Reza Hiwa
 
LalehGillani

برای هم دردم

LalehGillani


گورشان را باید بکنیم. آنان به این آسانی به جهنم راهی نخواهند شد. بگذار نسل آینده فقط از درد ما در شعرها بشنود و برایمان دگر اشک نریزد. دیوان را برای آنها سر زدیم...


jamh

Dear Reza, Like I said,

by jamh on

Dear Reza,

Like I said, you're truly welcome.  I wasn't being sarcastic.  Nice poem, BTW.

 


Reza Hiwa

I'm so sorry!

by Reza Hiwa on

Dear Jamh,

I've never chosen any picture for what I send here (except for the one about Neda). Jahanshah has always done it for me and I've always been grateful. Maybe to make my poems more appealing and readable!

So I declare "this images is not mine and has been already used by dear Jamh". I'm really sorry and I accept the full reponsability.


jamh

I never liked this picture,

by jamh on

I never liked this picture, so you're welcome to have it :)

//iranian.com/main/2009/jun/anxious-1

 


Proud_To_Be_Anonymous

Beautiful peom

by Proud_To_Be_Anonymous on

تلفظِ نامتان
حتی
قناری‌ها را از خواندن باز می‌دارد

That is so true.