کبوتری پریده‌ام

کبوتری پریده‌ام
by Mahmoud Seraji
11-Jan-2010
 

به ره نشسته‌ای چو من، نترسد از ملامتی
ز جان گذشته کی‌ کند، هراسی از شماتتی

ز دست یار بی‌ خبر، که کرده سر به زیر پر
دگر به جان مختصر، نمانده استقامتی

کسی‌ که گشته مبتلا، ز جان و دل شود رها
بدون جان و دل مرا، چه وحشت از قباحتی

فراغت از ملامتم، چه باکی از شماتتم
بری ز هر ندامتم، چه باکم از ملامتی

نه زیر بار این و آن، نه ما سوار دیگران
نه بیم این نه شوق آن، نه منّت از جماعتی

به عاشقی که تا سحر، زند به جان و دل شرر
در این دو روز بی‌ ثمر، چه بیمی از نقاهتی

فغان ز آه سرد دل، امان ز سوز و درد دل
نمی‌ رسد به گرد دل، نه پند و نه بلاغتی

ز شمع روشنی که شب، رسانده جان ما به لب
که جان دهد میان تب، خطا بود شکایتی

دل از جهان بریده ام، غمش به جان خریده‌ام
کبوتری پریدهم، نترسم از اسارتی

مرا چو آن فرشته خو، ُکشد بدون گفت و گو
اگر رسد به آرزو، چه مرگ پر سعادتی

 

محمود سراجی - م س شاهد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
mina64

It is truly beautiful.

by mina64 on

مرا چو آن فرشته خو، ُکشد بدون گفت و گو
اگر رسد به آرزو، چه مرگ پر سعادتی

This poem is exquisite.LOVE IT


Minoospellerberg

کبوتری پریده‌ام

Minoospellerberg


So beautiful.  My favorite دل از جهان بریده ام، غمش به جان خریده‌ام
کبوتری پریدهم، نترسم از اسارتی


Chupaun

Nice Job-

by Chupaun on

Great Rhythm - Very nice.


Multiple Personality Disorder

خیلی ریتمش خوبه

Multiple Personality Disorder


آوازه قشنگی میشه ازش ساخت.