سراب


Share/Save/Bookmark

سراب
by Mahmoud Seraji
26-Jan-2010
 

ای پرده نشین بی‌ حجا بم

وی رمز سوال بی‌ جوابم

از خواب گران رهایی‌ام ده‌

چشمم بگشا که مست خوابم
در حیرتم از تصور خویش

وز باور خود در اضطرابم

ترسم که غلط در آید از آب

از رفتن و آمدن حسابم
ترسم که ببینم اخر کار

با آنهمه دفتر و کتابم

موجی نبرد مرا بساحل

در عکس مسیر پر شتابم
در یاب مرا که از توهم

همچون خلأیی میان آبم

بادم بدرون قطره‌ای آب

یا آب درون یک حبابم
یعنی‌ که ز هیچ کمترم من

با این همه غرق در حجابم
ای را‌ز نهان پرده عشق

وی سّر عیان چو افتابم

خفاشم و تا ب دیدنم نیست

خورشید رخت بود نقا بم
از عمق نگاه تشنه من

پیداست دگر نمانده تا بم

پر کن قدح مرا دمادم

کز غایت تشنگی کبا بم
کی‌ باده کند بدون ساقی‌

درمان خمار بی‌ حسابم

من بی‌ تو کنار حوض کوثر

غرقابه آب و در سرابم
بی‌ باده کند نگاه مستت

سر مست تر از شراب نابم

دست من و دامن تو ساقی‌

در یاب که روز و شب خرابم
مستم کن و فارغم کن از خود

کز هستی خویش در عذابم

لطفی‌ کن و وا رهانم از غیر

مشتاق وصال آن جنابم


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Minoospellerberg

Minoospellerberg Beautiful

by Minoospellerberg on

Minoospellerberg

Beautiful and heartfelt - Thank you.


Chupaun

To Mr./ Ms. Eradtmand's comment ..below

by Chupaun on

Thank you for your nice comments:  But just FYI  - Mr. Seraji, the poet of Sarab, is a 77 year old man, with three volumes of poetry already published in his name. Some of his Sufi poems are being taught in many universities across Iran. He is a well established and respected figure in the literary circle inside the country.  So I'm glad you think he has potential! :) For some of his work on social issues, see the work in his second and third books, Mard -e- Faghir, Zahed -e- Makkar, Vietnam, etc. or check out:

www.mahmoudseraji.com

With regards,

Kourosh Chupaun


sima

very nice!

by sima on

Sorry I missed this untiil now. Good, unusual poem!


Eradatmand

Sarab.... a powerful prayer

by Eradatmand on

Your choice of words and the innocense of your intention flows through your rhyme.... a good piece!

You show potentials... Keep writing from heart and stay in touch with your typical social-life crisis in Iran.

 

Eradatmand,

San Jose, CA


Orang Gholikhani

nice

by Orang Gholikhani on

thanks