وحدت وجود

وحدت وجود
by Mahmoud Seraji
10-May-2010
 

‌ای ذات تو لایزال و سبحان
وی وصف تو فوق وهم انسان

بیرون ز کلام و حرف و ارقام
بر تر ز خیال و حدس و ایقان

ای کنه تو خارج از تعقل ...
وی در تو خرد حقیر و حیران

در سینه تنگ و خسته من
یک نکته؟ نه ، بلکه صد هزاران

رازی‌ است که تاب گفتنم نیست
دردیست مرا که نیست درمان

حالیست مرا که باورم نیست
امشب نکشد مرا به عصیان

ترسم بکشم ز فرط مستی
یکباره به هر چه خط بطلان

این درد نهان چسان بگویم؟
‌ای درد مرا تو درد و درمان

لب بسته زبان خموش و صامت
اما ز درون چو کوره تفتان

از بستن لب مرا چه حاصل؟
من خامشم اندرون خروشان

این جوش و خروش و میل سر کش
وین آتش اشتیاق و طغیان

در چنته سینه‌ام به جوش است
چون غلغل دیک آب جوشان

من کیستم ‌ای تو رمز هر راز
من چیستم ‌ای رحیم رحمان

من گمشده در وجود خویشم
یارب تو مرا بمن شناسان

محمود سراجی
م س شاهد
www.mahmoudseraji.com


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
moj101

Beautiful!!  Thanks for

by moj101 on

Beautiful!!  Thanks for sharing with the world....


Orang Gholikhani

Thanks

by Orang Gholikhani on

Apreciated a lot and added to:

//www.facebook.com/group.php?gid=26255916530

Orang


mina64

بسیارزیبا،دلنشین وعمیق

mina64


لب بسته زبان خموش و صامت
اما ز درون چو کوره تفتان     بسیارزیبا،دلنشین وعمیق ،،،،مرسی از اینکه این اشعار زیباتون رو در دسترس ما علاقمندان به عشق و زیبایی قرار میدهید