مزامیر عشق

از دیوان مزامیر عشق


Share/Save/Bookmark

مزامیر عشق
by Mahmoud Seraji
19-Oct-2010
 

از دیوان مزامیر عشق جلد اول
 مناجات رابعه:  قسمت اول

 ****

 رابعه با ناله به راز و نیاز
 سینه گشود از سر سوز و گداز

 گفت الهی غم جانم بده
 درد دهی بد تر از آنم بده

 عاشقم عاشق تر از این کن مرا
 با غم این عشق عجین کن مرا

 سوختم از آتش این اشتیاق
 سوختم از لذت این احتراق

 باز بسوزان همه سر تا سرم
 باد بده مانده خاکسترم

 آتش دوزخ تو بزن بر دلم
 هر چه که از دوست رسد مایلم

 دل همه مشتاق چنین آتش است
 آتش عشقی که چنین سر کش است

 قفل تکلم به زبانم بزن
 غیر تو گر گفت عنانم بزن

 از تو غم عشق دهد جان مرا
 از تب این عشق بسوزان مرا

 غیر توام نیست بدل آرزو
 گر چه بسازند ز خونم وضو

 زنده ام ار عشق تو ام زنده کرد
 نام مرا شهره آینده کرد

 خواهمت ای دوست ببینم دمی
 چون به گلی خفته نم شبنمی

 میل تو دارم بطلب مر مرا
 تا به بر خویش ببینم ترا

 قطره ام و میل به دریا مراست
 میل وصالت به سراپا مراست

 دل به هوای تو چو دریای خون
 تا چه کند لطف تو با راجعون

 ************

 عشق خدا بین که چه ها میکند؟
 رابعه را عین خدا میکند

 معجز عشق است چنین معرفت
 معنی موصوف گرفته صفت

 جوشش عشق است که جان میدهد
 هستی و مستی به جهان میدهد

 محمود سراجی
م.س شاهد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
mahnaz22

Beautiful poem

by mahnaz22 on

Sharing the deepest thoughts and feelins, so sensual and amazingly beautiful!


Minoospellerberg

So sad but so beautiful!

by Minoospellerberg on

 از تو غم عشق دهد جان مرا
 از تب این عشق بسوزان مرا

 Minoospellerberg


Chupaun

Must read!

by Chupaun on

Beautiful poem.  As always.

 عشق خدا بین که چه ها میکند؟

 رابعه را عین خدا میکند


divaneh

Beautiful poem

by divaneh on

Very much enjoyed this poem. Thanks for sharing.


Jahanshah Javid

Burn baby burn!

by Jahanshah Javid on

So beautiful...


mina64

Beautiful ,,,,,,,Thank you

by mina64 on

وصف  عشق  دلنشین است و شما  آن رابه زیباترین وجه  توصیف میکنید ،،،،مرسی

معجز عشق است چنین معرفت
معنی موصوف گرفته صفت