طناز

طناز
by Mahmoud Seraji
07-Apr-2011
 

خورشید کجا و رخ آن شوخ دل افروز
کان روز تجلی کند اما تو شب و روز
رخسار تو چون ماه ولی ماه ندارد
در کنج لبش مشک تر و دانه جانسوز

******

یاقوت کجا و لب چون غنچه رنگین
یاقوت کجا میدهدم بوسه شیرین؟
لب های تو چون غنچه، ولی غنچه ندارد
طعم لب شیرین تو در لحظه تمکین

******

نرگس بکجا و نگه مست تو زیبا
کان مست و دو صد مست بر آن واله و شیدا
چشمان تو بادام و ولی کس نشنیده است
بادام سیه مست، چنین جاذب و گیرا

******

آغوش تو چون بستر آرام پر قو
اما پر قو کی بود اینسان گل خوشبو
هر چند که گل نکهت آغوش تو دارد
اما نبود لذت آغوش تو در او

******

از زلف بلند تو دلم بند کمند است
بر تک تک هر رشته دلم سلسله بند است
کوتاه بود قصه ما در خم این زلف
هر چند مرا غصه این قصه بلند است

******

محراب کجا و خم ابروی تو بی دین
محراب کجا بوده چنین راهزن دین
آبروی تو چون قوس کمان و چه کمانی است
آرام دل "شاهد" بیچاره مسکین

م.س شاهد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Minoospellerberg

Very nice

by Minoospellerberg on

Minoospellerberg

 لب های تو چون غنچه، ولی غنچه ندارد
طعم لب شیرین تو در لحظه تمکین

 


mina64

لطیف، دلنشین و زیبا

mina64


محراب کجا و خم ابروی تو بی دین
محراب کجا بوده چنین راهزن دین

سپاسگزار استاد گرانقدر


Jahanshah Javid

100 Afarin

by Jahanshah Javid on

از زلف بلند تو دلم بند کمند است
بر تک تک هر رشته دلم سلسله بند است
کوتاه بود قصه ما در خم این زلف
هر چند مرا غصه این قصه بلند است


Orang Gholikhani

Thanks

by Orang Gholikhani on

Kheili ziba

Merci.

Orang