ماهی

آنی شده بودم که دلم می خواست


Share/Save/Bookmark

ماهی
by hadi khojinian
21-Feb-2011
 

از جنگل پشت خانه، هوای فشرده از باران به داخل خانه هجوم می آورد تا کاری کند که ماهی ها، دور سرم شروع به شنا کردن کنند. از صبح که بیدار شدم دلم هوس ماهی شدن کرده بود. هر کاری که کردم نه پولکی در آوردم و نه فلسی برای غوطه ور شدن در آب رودخانه ی جزیره.

ساعت ها نگاهم را به مه ی صبحگاهی دوختم تا شاید معجزه ای اتفاق بیفتد ولی بی آنکه پلک بزنم معجزه درست در ساعت پنج و سه دقیقه در خانه را زد. در خانه را باز کردم تا هوای فشرده از تلخکامی های این چند ماهه، فضای چهار دیواری چوبی ام را در هم بشکافد تا معجزه حال و هوای مناسبی برای این دگردیسی داشته باشد. نه به آسمان نگاه کردم و نه به کف چوبی خیس از هوای فشرده.

از لحظه ای که در خانه را باز کردم حس قشنگی در میان بازوانم پیدا کردم. انگار بالچه در آوردن به همین سختی نبود که تصورش ماه ها در ذهنم جا انداخته بود. لحظاتی بعد به آرامی ماهی شدم... نه می خواستم از وهم خبری بگیرم و نه از رگه های واقعیت. در ساعت کشف شده، من آنی شده بودم که دلم می خواست.

از زیر زمین خانه صدامی آمد. صدای بال فرشتگانی که در من زاییده شده بودند بی آنکه با کسی هم خوابگی کرده باشم. کلید زیر زمین از روی رف به زمین افتاده بود و نا آشنایی در، زیر زمین را برای فرشته های باکره باز گذاشته بود. ردیف ترانه های مشکوف ذهنم را باز کردم بی آنکه تلاشی برای شانه زدن زخم های درونم کنم. مداد های جادویی ام بی آنکه در میان انگشتهایم جا به جا شوند شروع به نقاشی دیوارهای خانه کرد ند.

هیچ وقت فکر نمی کردم زمانی برسد که من به شکل ماهی سفیدی در بیایم که هوس عشق بازی کردن در میانه ی مه و باران داشته باشد، و بی آنکه بدانم هوس غریبی روی پولک ها و فلس هایم نشست.


Share/Save/Bookmark

Recently by hadi khojinianCommentsDate
ابر‌های حامله از باران
4
Jul 28, 2012
مادام بوواری
-
Jul 07, 2012
دیوارهای روبرو
6
Jun 26, 2012
more from hadi khojinian
 
hadi khojinian

هاها

hadi khojinian


قربون تو برم منننننننننن


hadi khojinian

لطافت

hadi khojinian


مرسی رفیق جان


vildemose

So latif and beautiful.

by vildemose on

So latif and beautiful. Thank you.


Monda

لیزی ماهی‌

Monda


نمی‌دونم چرا از این تصویر، لیزیش خیلی‌ به دلم مونده.

هادی جان، من یک زمانی‌ ماهیگیری خیلی‌ دوست داشتم، بعد پسرم بزرگ شد و خودش تنهایی‌ میرفت. ولی‌ هیچ وقت دلم نمی‌آمد دست به ماهی‌ ها بزنم. (حالا این حرفهام هیچ ربطی‌ به قطعه زیبای تو نداره ها)

خوش باشی‌ عزیز.

 


hadi khojinian

رویا

hadi khojinian


ممنون جی جان


hadi khojinian

ماهی ها

hadi khojinian


خواندنش جالب بود مرسی رفیق جان


hadi khojinian

ماهی ها

hadi khojinian


خواندنش جالب بود مرسی رفیق جان


Aref-Adib

Fish-god

by Aref-Adib on

I like your choice of illustration for this piece.

It's Dagon the Fish-God: //en.wikipedia.org/wiki/Dagon


Jahanshah Javid

:)

by Jahanshah Javid on

Beautiful dream. This will be one of my favorites.