اعدام را شرح دهید

هر صبح که بیدار می شویم مصادف است با آخرین سحر از زندگی یک متهم یا چندین متهم


Share/Save/Bookmark

اعدام را شرح دهید
by Mahasti Shahrokhi
31-Jan-2011
 

اعدام یکی از اختراعات بشر می باشد که تاریخچه ای به قدمت اختراع طناب و چوبه دار دارد و از زمان بدویت در برابر چشمان متعجب حیوانات، آدمها یکدیگر را به جرایم ناموسی و عقیدتی و قتل و جنایت به دار می آویخته اند.

یکی از خواص اعدام اعمال قدرت و ایجاد ترس در بنی بشر است و ایجاد ترس در مواقع افول دولت فرخنده و فقر مردم برای بقای نظام بسیار واجب و ضروری می باشد. از این رو آمار اعدام ها در کشورهای دیکتاتوری همیشه بالا می باشد و در دوران خشم و فقر مردم این آمار بالا و بالاتر می رود. حکومت های اقتدارگرا با توسل جستن به اعدام و به خصوص اعدام در ملاء عام میزان ترس را در کنه وجود مردم بالا برده و مدام بر عمر حکومت خویش می افزایند.

برای اعدام افراد، حکم قاضی لازم است و از این رو در دوران سلطه اعدام برای بقای حکومت، قاضی های دست نشانده به کار گمارده می شوند تا با پرونده های ساختگی حکم اعدام را برای متهمان در اسرع وقت صادر بنمایند.

پرونده های ساختگی معمولاً با اتهامات جاسوسی و ارتباط با مخالفان حکومت و عضویت در گروه های ضدرژیم و اقدام علیه امنیت ملی آغاز می شود و برای چاشنی اتهاماتی جنسی نظیر لواط و یا هم جنس بازی برای مردان و فحشا یا زنا برای زنان به آن اضافه می شود و برای مستند کردن پرونده و مشروعیت بخشیدن به حکم اعدام، مقداری کوکایین و تریاک و یا هرویین نیز به پرونده متصل می شود. پرونده باید چنان کامل و پر شود که حکم اعدام برای افرادی چنین فاسد و چنین مخرب، کمترین مجازات به نظر برسد.

متهمان دستگیر شده برای جرایم واهی، در طول مدت زندانی بودن خود ثابت می کنند که تا چه حد شایستگی حکم اعدام را دارند. آنها معمولاً با خشم و اعتراض و اعتصاب غذا و زیر بار نرفتن مخالفت خود را اعلام می کنند. آنهایی که زیر شکنجه و شلاق هم از مخالفت دست برنمی دارند و به بیگناهی خود اصرار می ورزند گویا نمی دانند که همین سرسختی باعث تأیید حکم اعدام برای ایشان شده است.

در مواردی که متهم همکاری کرده و برای نجات جان خویش اعتراف کرده و همه اتهامات را به گردن گرفته نیز چندان فرقی ندارد چرا که محکوم خود شخصاً به اتهامات و در نتیجه به حکم اعدام مشروعیت بخشیده است. حکم صادره در مورد متهم یا محکوم پیش از این که پشیمان شود و اعتراف خود را پس بگیرد سریع اجرا خواهد شد.

لازم به یادآوری است که ایران سال گذشته از لحاظ آمار اعدام در دنیا دوم شد و اولین کشور چین بود که با توجه به نسبت جمعیت، همان پارسال هم ایران به مقام اول دست یافته بود اما ایران امسال عزم راسخ دارد که حتماً در مرتبه اول اعدام ها در تاریخ جهان بدرخشد و از این رو هر صبح که بیدار می شویم مصادف است با آخرین سحر از زندگی یک متهم و یا چندین متهم در زندان های بیشمار ایران. بی تردید امسال ایران در اعدام ها اولین خواهد شد و بر چین پیشی خواهد گرفت و حکومتی که تا خرخره در خون نشسته است به حکومت خودکامه خویش و حیف و میل پول های نفت در راه اسلام صادراتی ادامه خواهد داد.

شاعر فرموده:

بنی آدم اعضای یک، دیگرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

بکن از ریشه دندان دردآلود را

دگر عضوها را بکن برقرار


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi