تبخال

تبخال
by Mahmoud Seraji
06-Jun-2011
 

خوشبخت زمان ماست تبخال لبت
تبخال نگو ، بگو شده خال لبت

این خال گزنده عین زنبور عسل
شکر خورد از چشمه سیال لبت

جز فکر تو ام نمانده امیال امروز
رویای تو میدهد مرا حال امروز

دیشب هوس لعل لبت کردم باز
دیدم به لبم نشسته تبخال امروز

تبخال لبت چه طرفه حالی بکند؟
با لعل لبت چه خوش وصالی بکند

چون ژاله نشسته دامن برگ گلی
جای لب ما بگو که خالی بکند

با لعل لبت دوش همی کردم حال
در عالم زیبا و دل انگیز خیال

امروز که در آینه دیدم گفتم:
کفاره آن گناه باشد تبخال

ای داد و امان ز داغ تبخال لبت
کو فرصت دیگری مرا حال لبت؟

گر ره ندهی دوباره ام وای به من
رخصت بدهی وای بر احوال لبت

محمود سراجی
م.س شاهد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Mahmoud Seraji

تشکر

Mahmoud Seraji


از دخترم مینای عزیز سپاس دارم که اشعارمرا همیشه مورد توجه وعنایت خاص قرار میدهند ...

م.س شاهد


mina64

خارق العاده

mina64با لعل لبت دوش همی کردم حال
در عالم زیبا و دل انگیز خیال

امروز که در آینه دیدم گفتم:
کفاره آن گناه باشد تبخال

لطیف ،زیبا و دلنشین،،،،،هزاران سپاس استاد عزیز.. خارق العاده ست،، جاوید و سلامت باشید