نرگس مست

نرگس مست
by Mahmoud Seraji
18-Mar-2011
 

نر گس مست تو ترسم بدهد کار بدستم
تا نگاهش بکنم حرف در آرند که مستم

حاکم شرع دقیق است وبیک طرفه العین
حکم شلاق دهد ... اینکه یقین باده پرستم

گرگ یوسف ندریده چه برد بهره انکار
رنگ پیراهن چشمم بزند جار که هستم

موج دریای شراب است مرا حالت چشمت
نشئه می آرد و دل میبرد و عقل ز دستم

مست چشمان تو فارغ بود از منت خمار
توبه کردم ز می و ساغر و پیمانه شکستم

چار تکبیر بدنیا زدم و هر چه به دنیاست
دیده را بستم و جز مهر تو از جمله گسستم

چون سیه مستی ام از نرگس مست تو مرا بس
دل گسستم ز سوای تو و در پای تو بستم

....

محمود سراجی" م.س شاهد"


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Chupaun

Nicely Done!

by Chupaun on

موج دریای شراب است مرا حالت چشمت
نشئه می آرد و دل میبرد و عقل ز دستم


Minoospellerberg

Minoospellerberg "He who

by Minoospellerberg on

Minoospellerberg

"He who love touches walks not in darkness."    Plato   


mina64

بسیار زیبا و دلنشین

mina64


 

استاد گرامی ،،نوروز بر شما مبارک باد ،،،،دلتان شاد و لبتان خندان باد

 

چار تکبیر بدنیا زدم و هر چه به دنیاست

دیده را بستم و جز مهر تو از جمله گسستم

 

 

 


Souri

Very very beautiful!

by Souri on

Lovely!

I truly enjoyed reading this poem. Thanks Mr Seraji.....

And Happy Nowruz!