ماه گرفت

ماه گرفت
by Mahmoud Seraji
04-Mar-2011
 

خرمن زلف تو چون روی تو ناگاه گرفت
یک زبان بانک بر آمد ز جهان ماه گرفت

سینه پوشاندی و من غمزده گفتم یارب
شب یلدا شد و خورشید سحر گاه گرفت

در چنین ظلمت و آن تیغ دو ابرو باری
میتوان راهزن دل شد و صد راه گرفت

با سر زلف تو افسانه ما بود دراز
عمر ما بود در رشته که کوتاه گرفت

آتش عشق تو دانی به من زار چه کرد؟
گوئیا اخگر کوهی به پر کاه گرفت

روزگار من و زلف تو از آن گشت سیاه
که مرا قهر تو و زلف تو را آه گرفت

آه عاشق همه گویند که دامنگیر است
بر حذر باش از آن آه که ناگاه گرفت

لب چو یک غنچه گل کردی و گفتی "شاهد"
منتظر باش که تا آه تو هرگاه گرفت

محمود سراجی "م.س شاهد"


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Minoospellerberg

ماه گرفت

Minoospellerberg


Beautifully said - Minoospellerberg


Minoospellerberg

ماه گرفت

Minoospellerberg


Beautifully said - Minoospellerberg


Orang Gholikhani

Very Inspired and beautiful

by Orang Gholikhani on

Thanks

Orang

 


Manoucher Avaznia

پرتو مهر تو تا

Manoucher Avaznia


پرتو مهر تو تا چهره-نمایی فرمود

دل سودایی عاشق در درگاه گرفت

آتش مهر نه تنها به دل خورشید است

شعله اش دامن هر رند خودآگاه گرفت

گفتم: از خاک به خورشید درخشان نرسی

گفت: ما طالب نوریم که در ماه گرفت

گفتم این دانۀ جاوید پی بستان است

زین سبب دامن هر برزگر و شاه گرفت

گفتمش: منتظران رخ دلدار جهانیم؛ گفتا:

کارناکرده شنیدی که چه تنخواه گرفت؟


Chupaun

Very Nice!

by Chupaun on

سینه پوشاندی و من غمزده گفتم یارب
شب یلدا شد و خورشید سحر گاه گرفت


mina64

زيبا و دلنشين

mina64


آتش عشق تو دانی به من زار چه کرد؟
گوئیا اخگر کوهی به پر کاه گرفت

 

بسيار زيبا و دلنشين
دست مريزاد ,
استاد عزيزJahanshah Javid

ziba!

by Jahanshah Javid on

cheghadr ziba...

با سر زلف تو افسانه ما بود دراز
عمر ما بود در رشته که کوتاه گرفت

zendeh bashid aghaye seraji!


Minoospellerberg

Beautiful!

by Minoospellerberg on

 

آه عاشق همه گویند که دامنگیر است
بر حذر باش از آن آه که ناگاه گرفت

Minoospellerberg