سرود های ماندگار عشق


Share/Save/Bookmark

سرود های ماندگار عشق
by Mahmoud Seraji
03-Feb-2012
 

از این ببعد سرود عشق را در محضر عشاق نامی و قلندران و اوتاد زمانه و بزرگان عشق سر خواهیم داد، مجنون، بایزید بسطامی، شیخ شهاب الدین سهروردی، رابعه، فرهاد، حلاج، ... و اگر حالی دست داد در باره تک تک آنها هم صحبت کوتاهی خواهیم داشت امید که مقبول افتد، آنچه در این زمینه مقبولیت دارد سخن عشق است با بیان شاعری خسته و پیر ولی عاشق که عذر ما را در نکث گفتار موجه میسازد.

مناجات
ای خدا

خلق تویی خالق و مخلوق تو
عشق تویی عاشق و معشوق تو

عشق تو گر در دل مجنون نبود
از غم لیلی جگرش خون نبود

در دل مجنون غم لیلا تویی
وامق و افسانه عذرا تویی

مهر دل مادر و فرزند تو
دل تو و دلبر تو و دلبند تو

شیر به پستان همه مادران
نطفه هر نسل و بهر نطفه جان

عامل و انگیزه رشد جنین
در دل مخلوق تمام زمین

از تن یک یاخته بی نشان
تا همه جانوران جهان

نسل تویی وصل تویی اصل تو
نسل فرایند همان وصل تو

نطفه تویی ماده تویی هسته تو
عامل دل بستن و دلبسته تو

باز حبیب دل لیلا تویی
بر دل او خال سویدا تویی

قیس تویی عاشق دلخون تویی
در دل لیلا غم مجنون تویی

غیر تو میلی دل لیلی نداشت
زا ن غم کاسه دل مجنون گذاشت

جسم تو در جامه مجنون نشست
لیلی اگر کاسه مجنون شکست

جوشش عشق است که جان میدهد
هستی و مستی به جهان میدهد

محمود سراجی م.س شاهد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Mahmoud Seraji

سپاس - سپاس

Mahmoud Seraji


 

دوست شاعرم جناب محمود خان بدوحی ، سرکار خانم پریدخت استاد معظم ، عزیزان سرکار خانم مینو اسپلر برگ و سرکار خانم مینا از بذل عنایت شما صمیمانه سپاسگزارم ضمنا به اشاره دوست فرزانه ای برای هفته آینده

قصیده عرفانی در ذکر سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی تقدیم خواهد شد

با احترام محمود سراجی م.س شاهد 


Boddooh

استاد سراجی عزیزم

Boddooh


آن قلمت چاذبه بر پا کند
عشق خداوند هویدا کند
جلوه کند عشق به هر جوشش
شوری از آن راهی دلها کند
استاد عزیزم این شعرهم جون اشعار دیگر شما بسیارزیبا و تحسین برانگیز است . درود برآن قلم واندیشه توانا . با ارادت محمود بُدّوحی 
Boddooh


Paridokht

عشق تویی عاشق و معشوق تو

Paridokht


بسیار عالیییییییی

به غایت زیباست کلام و معنی عشقی که از زبان شما چنین شیوا و دلنشین سروده می‌شود ... جان مریزاد استاد گرانقدرم 


Minoospellerberg

Forever مجنون

Minoospellerberg


Minoospellerberg

 در دل مجنون غم لیلا تویی

وامق و افسانه عذرا تویی


mina64

،بسیار زیبا

mina64


غیر تو میلی دل لیلی نداشت
زا ن غم کاسه دل مجنون گذاشت

جسم تو در جامه مجنون نشست
لیلی اگر کاسه مجنون شکست

جوشش عشق است که جان میدهد
هستی و مستی به جهان میدهد

سپاس فراوان استاد گرانقدر ،،،،،بسیار زیبا و لطیف