روزهای خوب کودکی

از"جوراب های لخت" آلبوم جدید بمرانی

 روزهای خوب کودکی
by HM
21-Jun-2012
 

دوستان بــُــــــمرانی آلبوم دوم گروه "بـُـمرانی" به نامِ "جورابهای لُخت" رَسمَن از "زیرزمین مَگِزین" در آمریکا منتشر شد. موسیقی بُــمرانی بر پـایه ی سبک های بلوز و کـانتری میباشـد و تلاش میـکند تا بتواند این نوع موسیــقی را با کلام فارســی سازگار سازد.همچنین ریشه های اصلی این نوع موسیقی از جـمله ریتم و بداهـــه نوازی را در خود حفظ نماید. تــرانه های بُـــمرانی،فـارسی و اغلب به زبانی ســاده با مایه ای از طنز سعی میـکند بیانگر هیـــــــــــــــــــــــــــــــچ چیز خاصی نباشد!


Share/Save/Bookmark

 
Sepehr

I liked it, thought it was creative

by Sepehr on

But the producer in me wished he had ended with all the kids in the video singing the last few verses as a chorus with some string arrangement (no beat) that faded rather than the abrupt ending.  The melody was great.  Congratulations


BabakNeekpey

I found it very well done

by BabakNeekpey on

You can see through  t  the  faces  of these musucians  that  they  are  ballnced individual  and  definetly   beutifully done

 

All  seem to be drug free  just  enjoyed  what  they  were doing

 

Those who critize  it should  learn  not to be biased


مآمور

نظر حرفه ای

مآمور


 تیپ و لبسانشان کامل است! وضعیت روحی و ماده ای کاملأ مطابق با جزوه دستور العمل هالیود است و کامل است! کمی مشکل صوتی و تصویری دارد که حتمأ با تلاش و کوشش عزیزان برطرف خواهد شد!!
استفاده تبلیغاتی کردن از کودکان هم از طرف همه اعضاء به تصویب رسیده

I wear an Omega watch


Demo

Guess Who is Talking II

by Demo on

The moving lips of innocent kids while an ugly adult voice coming out of their mouths are only watchable by the 'Iranians of the Sunset!' And the 'tune quality' has no meaning to them! 


maziar 58

Demo

by maziar 58 on

guess what?

There are many young Iranians that loves that kind of tunes without "va en yakad" in the lyrics.

Maziar


Demo

Guess Who is Talking!

by Demo on

Boring! Boring! Had to stop it @ 1:06 min! 

PS: Any copying of Hollywood's trash is stupid! Period!


Faramarz

Intense!

by Faramarz on

Iranian kids are really cool!


amirparvizforsecularmonarchy

excellent song and video

by amirparvizforsecularmonarchy on

moving


ashkgerd

I love it! You guys are very

by ashkgerd on

I love it! You guys are very good


Red Wine

...

by Red Wine on

از نو آوری در موسیقی‌ مُدرنِ ایرانی باید حمایت شود،حال اگر هنرمند از موسیقی‌ سرزمین خودش نیز چیز بداند که دیگر عالی می‌‌شود.

فعلاً موسیقی‌ مدرنِ ایرانی حوصلهٔ آدم را از یکنواختی به سَر بُرده و در آخر افسردگی به شنونده/بیننده اِهدا می‌کند.

کارِ بُمرانی جالب است،خیلی‌ حرفه‌ای و کاردان ... منتظرِ کارهای بعدی ایشان هستیم.


Jahanshah Javid

بهترین ویدئو سال

Jahanshah Javid


عجب با استعدادن اینا.