سرود های ماندگار عشق -۹

برگ سبز - قسمت سوم


Share/Save/Bookmark

سرود های ماندگار عشق -۹
by Mahmoud Seraji
11-May-2012
 

ایام جهانی محیط زیست بر همگان مبارک ما حصل باور ما، در تمثیل برابری یک ذره پوست درخت با کل درختاینست که می توان در دل هر ذره نشان و حتی حضورکل هستی را یافت، و این قانون تسری دارد در کل آفرینش که در گوشه یک ناخن و یک ذره پوست بدن و حتی در خاکستر انسان سوخته هم نشان حیات کامل او وجود دارد.

م.س شاهد

*****************

آنچه به یک سبزه نهان داده اند
زندگی خوش به جهان داده اند

حاصل این سبزه که در اختفاست
عامل بی چون و چرای بقاست

برگ درختان به حقارت مبین
خفته بر ایشان شش روی زمین

در بن هر برگ که ناسفته است
جای هزاران گل نشکفته است

دیده گشا تا که عیان بنگری
خفته سر شاخه بن دیگری

مزرع سبزیست بروی زمین
در دل هر شاخه بهشت برین

در دل هر غنچه که نشکفته است
دلبر شیرین دهنی خفته است

آنکه فریبائی گلها از اوست
عطر گل و چه چه بلبل هموست

بلبل شوریده ما مست اوست
او که وصالش همه را آرزوست

چه چه بلبل همه عشق است و شور
حنجره اش مست صفای حضور

طرفه حضوریست حضور گیاه
تک تک هر مویرگش شاهراه

معجز عشق است به اعضای برگ
شیره و شهد است به رگهای برگ

********

بار دگر عشق سخن ساز کرد
صد گره از مشکل من باز کرد

دیده جان باز کن اینجا که من
گویمت از معجز رستن سخن

فاش بگویم به صدای رسا
خفته به هر نقطه رستن خدا

در تن یک شاخه اگر بنگری
با نظر و دیده بینا تری

ریشه و برگ و گل و آوند و پوست
هست به هر نقطه که در کل اوست

حاصل معنی که در این گفتگوست
کل درخت است چو یک ذره پوست

ترکه، که از شاخه جدا میشود
از تنه و ریشه رها میشود

خفته در آن خصلت کل درخت
گر چه بود درک چنین نکته سخت

گر بنشانی به زمین شاخه را
از تنه و ریشه مادر جدا

شاخ جوان ریشه زند جای برگ
برگ شود شاخه و اجزای برگ

باز شود چرخه هستی پدید
ریشه و برگ و گل و شاخ جدید

میوه که محصول چنین محتواست
باز همو منشاء اصل بقاست

گر چه در این نکته بسی راز هاست
حیف که از مبحث اصلی جداست

آنچه در این کاوش و این جستجوست
ریشه و برگ و گل و میوه هموست

جوشش عشق است که جان میدهد
هستی و مستی به جهان میدهد

محمود سراجی
م.س شاهد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Albaloo

بسیار زیبا

Albaloo


بسیار زیبا


Mahmoud Seraji

حاصل معنی

Mahmoud Serajiبله !!  حاصل معنی که در این گفتگوست   کل درخت است چو یک ذره پوست  

Minoospellerberg

simply beautiful

by Minoospellerberg on

در تن یک شاخه اگر بنگری

با نظر و دیده بینا تری

ریشه و برگ و گل و آوند و پوست

هست به هر نقطه که در کل اوست

 

 

Minoospellerberg


Mahmoud Seraji

باز هم تشکر

Mahmoud Seraji


بانوی فرزانه و گرانقدر ، خانم  دکتر پریدخت باز هم  سپاس گذارم   محمود سراجی 

Paridokht

درود و سپاس

Paridokht


باز هم توصیف و تشیریحی به این زیبایی که با بیانی شیوا و بی‌بدیل ما را به سوی درک بیشتر کاینات رهمون می‌سازد ... پایدار باشید استاد گرانقدرم


Mahmoud Seraji

درود ، درود

Mahmoud Seraji


درود بر شعرای شیرین سخن محمود خان بدوحی و سجاد کهنسال و بانوان نام آشنا سرکار خانم بهرخ مهنا که با وجود کسالت منت گذاشته قبول زحمات فرموده اند و مینای عزیز و همیشه همراهم ... از همگی عزیزان ممنونم  محمود سراجی 

Boddooh

زنده باشید استاد سراجی عزیزم

Boddoohشعر تو چه سبز و چون گل بی خار است
خوش منظر ودلفریب و بس پر باراست
ازسینه به وجد آوردم هر واژه
برخواندن آن شوق مرا بسیار است
مثل قسمتهای قبلی اش بسیار پراز معنی و زیبا بود . درود برشما شاعرگرانقدر.
 Mahmoud Boddooh

محمود بُدّوحی

 


Behrokh Mohanna

    درود بر

Behrokh Mohanna


 

  درود بر شما استاد بزرگوار و گرانقدر, مانند همیشه بسیار زیباست و بیاد ماندنی. همواره سبز و مانا باشید.


mina64

تشکر استاد عزیز

mina64


بار دگر عشق سخن ساز کرد
صد گره از مشکل من باز کرد
همیشه به زیباترین نحو بیان میکنید ،،،،تشکر استاد عزیز


sajjad kohansal

درود بر جناب استاد سراجی عزیز

sajjad kohansal


هربیت بیت اشعارتان حکایت وحدت وجود را مجسم در اذهان میکند

وچون حضرت مولانا روح را مجرد از جسم کرده و به پرواز درمی اورد

منتظر اشعار زیبایتان با عشق میمانیم

بدرود