سرباز گمنام امام زمان

دلم به حال روان پزشکان میسوزد


Share/Save/Bookmark

سرباز گمنام امام زمان
by Shazde Asdola Mirza
03-Sep-2012
 

ایرج را تنها یک بار ملاقات کردم. آمده بود مطب خانم دکتر میم، برای بردنش زنش فاطمه.

آخر وقت بود و دکتر میم خسته و دمغ. در مسیر خیابان کردستان، درد دلش باز شد و برایم از فاطمه گفت.

پزشکان قرار نیست پرونده بیمار خود را برای یکدیگر باز کنند، ولی‌ خوب ایران بود و دهه شصت و خر تو خر.

روانپزشکان اغلب وضع روحی درستی‌ ندارند، بخصوص خانمها. تنها راه دوام آوردن و دیوانه نشدن، ایجاد یک دیوار حرفه‌ای بین دکتر و بیمار است. متأسفانه، اغلب خانم دکترها، شاید بخاطر غریزه مادری و حس هم دردی، در ایجاد و حفاظت از چنین دیوارهأیی موفق نیستند.

هفته بعد، حتی دو سه نوار مصاحبه با فاطمه را به من داد که گوش دهم. شاید میخواست هم فکری کنم، و یا با بذل محبت و گوش شنوا، باری از گردهٔ عاطفی اش بردارم.

فاطمه ۲۰ ساله بود و چهار سال از ازدواجش با ایرج می‌گذشت. دختری سه ساله داشت و پنج ماهه نیز حامله بود. در حومه قزوین به دنیا آماده بود و خانواده‌ای سنتی‌ مذهبی. نمازش را میخواند، ولی‌ شلوار جین تنگ، آرایش غلیظ و نوار گوگوش هم داشت.

ایرج "کارمند سازمان زندان ها" بود؛ و آن روز، با پیراهنی خاکی روی شلوار سربازی و ته ریشی کریه. ده دقیقه‌ای که در مطب بود، سلامی‌ کرد و سپس بدون مقدمه بمن گفت؛ "این انگشتر طلای شما مساله دارد!"

نوار اول فاطی از ماه نخست ازدواجشان میگفت. ظاهراً دعوا‌ها سر نماز به وقت صبح شروع میشود. ایرج چند بار با مداد پشت دستش زده بود، ولی‌ چون فاطی باز خواب میماند و طفره میرفت؛ کار تنبیه بالا گرفت.

نوار دوم صحبت از سوزاندن با سیگار میکرد، روی کتف و بالای ران، جاهایی که دیده نشود. فاطی معتقد بود که تقصیر خودش است، و با گریه میگفت: "اگه از اول حرفش رو گوش می‌کردم، مرد خوبی‌ میشد."

نوار سوم از حبس داخل کمد، داغ کردن با اطو، تهدید به آزار کودک و حمله‌های جنسی‌ حکایت داشت.

دلم به حال روان پزشکان میسوزد.


Share/Save/Bookmark

Recently by Shazde Asdola MirzaCommentsDate
The Problem with Problem-Solvers
2
Dec 01, 2012
I am sorry, but we may be dead.
18
Nov 23, 2012
Who has killed the most Israeli?
53
Nov 17, 2012
more from Shazde Asdola Mirza
 
Shazde Asdola Mirza

Dear Friends - thanks for your comments

by Shazde Asdola Mirza on

Faramarz jan: yes, a real pity that a sea of lives is wasted over such crazy ideology.

Dear Mehrban: well, I am not sure how to write Iraj's therapy session, but may give it a try!

Jenab All-Iranian: divorce in the Islamic Iran is the sole right of man, with very few women able to obtain it without the husband's consent, and then only after years of litigation and millions in payments.

Roozbeh jan: I am a fan of your Naghi jokes, please keep them coming :)


مآمور

I apologize Shazdeh

by مآمور on

for my rough language!! 3-4 millions fought that war, one way or another!!

out of those 400-500 are running the country!!

copying off other people's hands is considered cheating!! 

I wear an Omega watch


Roozbeh_Gilani

بسیجی, مسلمان حرامزاده!

Roozbeh_Gilani


کافری به امام نقی فحش و ناسزا می داد. امام معصوم به آن کافر فرمود: به خدا قسم که بدخواهان ما حرامزاده اند.
آن کافر که واقعا محصول سکس مادرش با مردی بیگانه بود از علم امام شگفت زده شد و در جا اسلام آورد و شد یک بسیجی مسلمان حرامزاده


Shazde Asdola Mirza

Shah didn't have Basij, yet Saddam couldn't dare look at IRAN

by Shazde Asdola Mirza on

IRI Mamoor (agent): all that your Khomeini, your Basij and your Shiite mullah have done for Iran, has been creating problems which then has taken the whole nation's strength to fix.

No, Iran was not saved by Khomeini and his Basij. Iran was fed to Saddam's war machine, by the Shiite mullah's stupidity ... yet saved by the men and women of IRAN, who predominantly hate your fascist version of Islam.


مآمور

 اگر بخاطر آن

مآمور


 اگر بخاطر آن بچه​ها نبود صدام نه تنها خوزستان بلکه بقیه ایران رآ هم گرفته بود و داده بود دست همکاران امروز شما در کمپ اشرف!!
آره عزیز ناز نازی، آن بچه​ها اهل سوسول بازی و شاه و مهد علیا و دنبال بهائیها کردن نبودنند!! دل داشتند یک دریا!! یادت باشه استخر ونکوور برای شما بزرگ بود چه برسد به رود کرخه!!
عکس بالا هیچ ربطی به بسیجیهای دوران جنگ ایران و عراق ندارد!!

I wear an Omega watch


All-Iranians

جناب شازده

All-Iranians


این انگشتر طلای شما مساله ندارد، آن ایرج (کارمند سازمان زندان ها) و بقول شما (سرباز گمنام امام زمان) است که مساله دارد. بهترین فرمول برای درمان فاطی ، طلاق ازاین سرباز_ بد سرشت و نامرد است

You may also like to view this

//iranian.com/main/news/2012/09/03/comment-box-blocked 


Mehrban

And it was Fatemeh who was sent to the Psychiatrist

by Mehrban on

:(.


Faramarz

ابلیس در یونیفرم

Faramarz


 

 

مرسی شازده عزیز.
چه زنده گی هایی که هدر میشه و شد.