دوبیتی های ویژه ۴

مناظره عقل و عشق


Share/Save/Bookmark

دوبیتی های ویژه  ۴
by Mahmoud Seraji
29-Sep-2012
 

گفتند که دنیای تو دنیای سراب است
رویای تو زاین عشق عذاب است عذاب است

گفتم که اگر دیدن دلدار عذاب است
بر همچو عذابی دل بیچاره کباب است

****

گفتند که با مرگ تو این عشق تمام است
گفتم که در آن لحظه از او عشق بکام است

گفتند که او هست ولی درد مدام است
گفتم اگر او هست پس این درد کدام است؟

****

گفتند که او با تو در این عشق چه ها کرد؟
جز اینکه تو را عاشق خود کرد و رها کرد

گفتم که رها کرد و ندانست که ما را
از هر چه به جز خویش رها کرد و جدا کرد

****

گفتند که محبوب تو محبوب جهان شد
بت ساختی و در همه جا ورد زبان شد

گفتم که مرا قدرت این عشق عیان شد
کان خانه نشین بت شد و محبوب جهان شد

****

گفتند که یار تو سر از پا نشناسد
محبوب جهان گشته خدا را نشناسد

گفتم که چه خوب است دلارام من امروز
در کشتن عشاق بجز ما نشناسد

****

گفتند به عمرت شده عاشق شده باشی؟
مجنون چنین یار منافق شده باشی؟

گفتم که بپرسید به عمرت شده روزی
یک لحظه چنین عاشق صادق شده باشی؟

****

گفتند که بدنامی تو ورد زبان است
مجنون شده ای نام تو رسوای جهان است

گفتم خجل از شهرت مجنون عزیزم
بد نامی من گردن لیلای زمان است

****

گفتند تو را عاقبت کار خراب است
برگرد که امیال تو اوهام و سراب است

رسوائی و مرگ است تو را حاصل این عشق
گفتم که از او هر چه رسد عین صواب است

****

گفتند که صد حیف از این حالت و این شور
هرگز نشود یار تو با روح تو محشور

گفتم که غمی نیست ، خیالش بکف آرم
باحالت ویا حیلت و با زاری و یا زور

****

گفتند که آن ماه تو دلخواه چرا بود؟
شیرین سخن و بر همه آگاه چرا بود؟

تنها گل دردانه درگاه چرا بود؟
گفتم که خدا بود خدا بود، خدا بود

****

گفتند خدا گفته که یار تو نگردد
آرام دل و صبر و قرار تو نگردد

گفتم که خدایا مپسند ار نه جهان را
آهی بکشم تا به مدار تو نگردد

بقیه دارد

محمود سراجی
م.س شاهد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
ثریا

درود استاد سراجی

ثریا


همواره با خواندن اشعار شما جان تازه ای میگیریم..بهروزی شما را آرزومندیم...با مهر فراوان..ثریا اوستا


Mahmoud Seraji

جناب محمود بدوحی

Mahmoud Seraji


درود برشاعر بداهه گو و نغز اندیش ما جناب محمود بدوحی ، حضورتان صفا می آورد بزرگمرد 


Mahmoud Seraji

خوش آمدید

Mahmoud Seraji


به به خانم پروین علیزاده عزیز خوش فکر و خوش نویس و با احساس ممنونم پروین جان 

Boddooh

دل عاشقت شهره خاکست

Boddooh


استاد سراجی عزیزم
گفتند که شعرتو گواه دل پاکست
کزعاشقی آن ، شهره خاکست
گفتم چو وجودی پی معنای وجوداست
برعشق بُوَد عاشق و برعشق هلاکست
زنده باشین استاد 
Mahmoud Boddooh

محمود بُدّوحی

 


parvin alizadeh

دو بیتی های ویژه ۴

parvin alizadehپدرم استاد سراجی ارجمند

سروده تان توصیف نغزی ست از آنچه نه دیدنیست و نه گفتنیست. همه حس زیبا و
دلانگیز ازعشق اوست که مانند عطر گلهای گلستان هر رهگذری را واله و سر مست
می کند. باغ دلتان پر طراوت باد.

گفتند که او با تو در این عشق چه ها کرد؟
جز اینکه تو را عاشق خود کرد و رها کرد

گفتم که رها کرد و ندانست که ما را
از هر چه به جز خویش رها کرد و جدا کرد

پروین علیزاده


Mahmoud Seraji

خوش آمدید

Mahmoud Seraji


خیلی ممنون خانم اسپلبرگ خوش آمدید 


Minoospellerberg

Minoospellerg  ****گفت

Minoospellerberg


Minoospellerg  ****

گفتند خدا گفته که یار تو نگردد

آرام دل و صبر و قرار تو نگردد

گفتم که خدایا مپسند ار نه جهان را

آهی بکشم تا به مدار تو نگردد


Mahmoud Seraji

سرکار سوری خانم

Mahmoud Seraji


 مقدم مجدد شما بر چشم و گلباران ممنونم گرامی  


Souri

دست مریزاد، استاد.

Souri


بسیار زیبا سرودید

****

گفتند که بدنامی تو ورد زبان است
مجنون شده ای نام تو رسوای جهان است

گفتم خجل از شهرت مجنون عزیزم
بد نامی من گردن لیلای زمان است

 


Mahmoud Seraji

سرکار خانم بهرخ مهنا

Mahmoud Seraji


 کلام گوارا و مهنای شما خود رود جاری است بر مذاق و احساس من مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم ... محمود سراجی م.س شاهد 


Mahmoud Seraji

سرکار خانم مینا

Mahmoud Seraji


ممنونم سرکار خانم مینا همراهی مدامتان را پاس میدارم ، بدیده منت محمود سراجی م.س شاهد 


Behrokh Mohanna

   غزلهای

Behrokh Mohanna


 

 غزلهای زیبا و موزونتان همچون رود جاریست بر احساسات و خواننده ی شعر را با خود همراه میکند. درود بر شما استاد سراجی عزیز و گرامی, قلمتان پاینده, کلامتان جاودان و باغ اندیشه تان به دور از خزان باد 


mina64

زیبا و لطیف

mina64


بسیار زیبا و لطیف ،خسته نباشید استاد
گفتند که با مرگ تو این عشق تمام است
گفتم که در آن لحظه از او عشق بکام است


Mahmoud Seraji

درود

Mahmoud Seraji


درود بر شاعر نکته بین و حساسم ، سجاد کهنسال عزیز ، ممنونم پسرم 


sajjad kohansal

درود جناب استاد سراجی غزیز

sajjad kohansal


سلام و درود بی کران به استاد کامل و وارسته جناب سراجی

 

اشعارتان کولاکی دردلمان به راه می اندازد و جانی دوباره میبخشد

 

درود بر قلب عاشقتان 

 

چونکه یارای تعریفم نیست همان بهتر که فقط اشعارتان را بخوانم

 

زنده باشید استاد


Mahmoud Seraji

(No subject)

by Mahmoud Seraji onMahmoud Seraji

(No subject)

by Mahmoud Seraji on


Mahmoud Seraji

یاران گرامی

Mahmoud Seraji


بعد از این قسمت دو بخش دیگر از دوبیتی های ویژه باقی است که انشاالله طی روز های آتی تقدیم صاحبدلان خواهد شد و در دنباله ،  به انگیزه استقبال از این دو بیتی ها ,  ترانه ها ی  فراق را که انهم  دو بیتی و در وزن رباعیات سروده شده تقدیم خوهم کرد امید  که مقبول طبع لطیف و حساس عزیزان قرار بگیرد . محمود سراجی م.س شاهد