اتهامات داوطلبان دستگیرشده

Darius Kadivar
07-Sep-2012 (one comment)
There is a rumor circulating that either BBC's Enayat Fani or Massoud Behnoud are to be Knighted (Lordship ? CBE? OBE ? ) ...>>>
Namdar Nasser
07-Sep-2012
آئونی، کرد عراق، فرزاد و راوی داستان هر سه از پناهندگان سرگردان در استانبول هستند. در این داستان آنها با سعید توریست پولدار مصری آشنا میشوند.   >>>

Nah ? ...

Darius Kadivar

Turkey and Iran on the brink of war

publici.com
recommended by Darius Kadivar
07-Sep-2012 (one comment)
>>>
Fred
07-Sep-2012 (2 comments)
بر همه چیز دیگر میچربد >>>
alimostofi
06-Sep-2012
Just now the Moon went from Ordibehest or Taurus to Khordad or Gemini. But Venus has gone from Cancer to Leo as well.>>>
مآمور
06-Sep-2012
نه قرمز نه آبی فقط زرد قناری >>>
همنشین بهار
06-Sep-2012 (one comment)
یک شب ماه میاد؟ آیا راستی و فروتنی جای نخوت شاهی و کبر آخوندی، خواهد نشست؟ آیا قلم و بیان ما با تأمّل و وقار، خو خواهد گرفت؟ >>>
First Amendment
06-Sep-2012
A word or two >>>
M. Saadat Noury
06-Sep-2012 (2 comments)

پور سینا در شعر و ادبیات نیز دست داشته و اشعار زیبا و دلپذیری به زبان های فارسی و عربی سروده‌ و ... 

>>>
Darius Kadivar
06-Sep-2012
Khosro Fravahar explains how Haile Selassie I and the Shah of Iran were similarily character assassinated by the Far Left and academic circles in the West>>>
mahmood delkhasteh
06-Sep-2012 (2 comments)
دوستی ، عشق و مهر ; سخنرانی آقای بنی صدر در پاریس"دوستی ، عشق و مهر ; سخنرانی آقای بنی صدر در پاریس >>>

How chineese cure the prostate

Aatash-آتشی که در راه است

Watch Gong Prostate treatment by Chineese

Video
06-Sep-2012 (one comment)
>>>
FG
06-Sep-2012 (12 comments)
The media gets it wrong >>>