من نگویم شیخ گوید مستراح

من نگویم شیخ گوید مستراح
by ahosseini
06-Nov-2010
 

در تأئید حرفهای آقای قراعتی

من نگویم شیخ گوید مستراح

گشته بهر علم خود یک جایگاه

حال فهمیدم وزیر علم تان

مدرکش هست از از کدامین علم گاه

 

و این شعر‌ها در تأئید سخنان خواننده محبوبمان ابی‌

امیدوارم این شعر را برای ما بخواند.


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini