ای شیخک حقه باز و شیاد


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
31-Dec-2009
 

 

ای بی وطن، ای خر عبا پوش
ضحاکِ فریب و زهد،  بردوش

 

 ای شیخک حقه
باز و شیاد  
ای مظهر جور و کین و بیداد

حکم تو، بسی جوان ما کشت 
ای کرده به مهر آدمی، پشت  

 

کشتی تو ندا، امیر و اشکان  
ماتم زده کرده ای تو ایران 

 

بد نام، تو کرده ای وطن را     
پوشیده به نو گلان، کفن را 

 

چون بی
خردی تو جنگ خواهی

رسوایی
و نام ننگ خواهی

   

ای بی پدر گدا زاده 
بر گنج کیانیان فتاده 

 

دیدیم که دین تو فریبست  
آیین تو چون خودت پلیدست 

 

ما زاده ی آرش دلیریم  
ظلم و ستمت نمی پذیریم  

 

عمرت شده شمع؛ در ره باد 
باید بکشی ز درد فریاد

 

وقتست که بر خرت نشانیم 
در کوچه و برزنت کشانیم

  


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Daneshjoo

by daneshjoo on

Daneshjoo


khaleh mosheh

I am repeatedly

by khaleh mosheh on

amazed by the talent you encounter in iranian.com. A fantastic piece.


daneshjoo

Dear Sam SamIIII, maiar58, Maryam Hojjati, & Shazde Asdola Mirza

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you for your time and comments. Please feel free to share the poem. He should be introduced as ugly as he is.


Shazde Asdola Mirza

دانشجوی عزیز، حقا که زیبا سروده ای - هنرمند هستی‌ و انسان دوست!

Shazde Asdola Mirza


Every voice counts! Every action counts!


Maryam Hojjat

Bravo, Daneshjoo

by Maryam Hojjat on

great work.

Payandeh Iran & true Iranians

Down with IRI & its supporters


maziar 58

............

by maziar 58 on

are you saying jj is one of them ......?Maziar


SamSamIIII

Bravo

by SamSamIIII on

 

Delightful, what a great piece pal. Get JJ to format it for you.cheers!!! 

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia