Ladan Farhangi
05-Nov-2012 (11 comments)

درد ِ وطن نشسته در اعماق این نگاه ، نسرین بی گناه/ این رنج ملت است نه جورشکنجه گاه ، نسرین بی گناه

>>>
Ladan Farhangi
01-Sep-2012 (2 comments)

مروری بر روزهای خونین شهریور در تاریخ ایران

>>>
Ladan Farhangi
22-Nov-2011 (3 comments)
وقایع مهم و تاریخی نخستین روز آذر >>>
Ladan Farhangi
30-Nov-2010 (2 comments)

صبح ۱۶ آذر۱۳۳۲، هنگام ورود به دانشگاه، دانشجويان متوجه تجهيزات فوق العاده سربازان و اوضاع غير عادي اطراف دانشگاه شده، وقوع حادثه‏اي را پيش بيني مي‏کردند.

>>>
Ladan Farhangi
26-Nov-2010 (3 comments)

تحریم‌های اقتصادی ،امکان حضور ایران در بازار گاز جهان و تبدیل آن به کشور ترانزیت گازی منطقه را ضعیف‌ و گاز آسیای‌ میانه و حوزه خزر را جایگزین گاز ایران کرده است.

>>>
Ladan Farhangi
22-Oct-2010 (8 comments)

زبان هر مردمی پیاله‌ی فرهنگِ آن مردم است؛ پس هنگامی که ما از فرهنگ ایران سخن می‌گوییم شایسته نیست که آن را در پیاله‌ی ناسازگاری که از واژگان تازی ساخته و پرداخته شده است بریزیم 

>>>
Ladan Farhangi
17-May-2010 (2 comments)

به مناسبت اعدام عاشقان آزادی در یکشنبه ی خونین

>>>
Ladan Farhangi
07-Mar-2010 (one comment)

سروده ای از اسماعیل خوئی به مناسبت ۸ مارس

>>>
Ladan Farhangi
04-Oct-2009

فصلی به کام ِ دوزخ و دین، کارساز ِ مرگ
اینجا کسی به فکر درختان باغ نیست

>>>
Ladan Farhangi
17-Apr-2009 (3 comments)

خجل شدم ز جوانی که زندگانی نیست

>>>