زلزله در ژاپن


Share/Save/Bookmark

زلزله در ژاپن
by Red Wine
11-Mar-2011
 

از سفر مصر تا به حال از خانه خارج نشده بودم (به دستور اطبا) و هنوز مشغول اخبار لیبی‌ هستم که به نآگه در اولین ساعت صبحگاه روز ۱۱ مارس ۲۰۱۱ این خبر به دستم می‌رسد،زلزله در ژاپن، بیا به دفتر خودت در تلویزیون...از ساعت ۹ صبح تا به حال در اینجا هستم.

***

از حادثه بم تا به حال این چنین دلم نگرفته بود،چندین دوست و آشنا در تلویزیون ژاپن در توکیو و چند شهر دیگر دارم،موفق نمیشوم با آنها صحبت کنم،خبر بسیار جدی است و تنها به یک زلزله ساده تمام نمی‌شود،زلزله نزدیک ۸.۹ بوده است،یکی‌ از بزرگترین‌ها در تاریخ بشر !

کانال‌های تلویزیون ژاپن در حال پخش است و دنبال می‌کنم،فقط کانالهای بین المللی قابل دیدن هستند،دائماً پیام میدهند که مردم به جاهای بلند بروند،در خانه نمانند،هنوز پس لرزه‌ها کشنده هستند.

مشکل بسیار بزرگ خطر سونامی هست که بسیاری از کشته شده‌ها افرادی بودند که در مناطق ساحلی خانه داشتند و از کار برگشته بودند.

فعلا گفته میشود بیش از ۳۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند اما رقم بیش از این حرف هاست.

جریان این است که ژاپن بسیار آمادگی‌ در برابر زلزله دارد و ژاپنیها..از بچه تا بزرگ،زن و مرد آموخته اند که چه باید کرد،متأسفانه در شرکت‌های ژاپنی اجازه نمیدهند که کارمندان از محل کار به بیرون بروند (قوانین کاری!).

یکی‌ از نیروگاه‌های اتمی‌ در نزدیکی‌ توکیو آتش گرفته است و بقیه نیروگاه‌ها خاموس هستند،خطر در ناکازاکی،کوماموتو،یوکوهاما بسیار است... هیچ کس از اسرار تمی ژاپنیها اطلاع ندارد و ترس از این است که خطر بیش از اینها باشد و ما بی‌ خبر !

تنها بیش از ۲۰۰ نفر در سواحل سندایی در خشم سونامی غرق شده اند.

آب و برق در بسیار از مناطق وجود ندارد،تلفن و اینترنت از کار افتاده است... جوانان، نظامیان،مشغول رسیدگی به کودکان و سالخوردگان هستند،یادتان باشد که ژاپن ۸ ساعت از اروپای غربی جلوتر است.آنجا الان نیمه شب است.

ناگویا،ساپرو..سرما هم به درد مردم اضافه شده است.

در طی‌ طول روز و شب در اینجا سعی‌ خواهم کرد که اخباری را که به نظرم می‌رسد در اینجا بگذارم.

با ژاپنیها هم دردیم،در غم..غصه و ماتم آنان شریکیم..ما ایرانیان مردمانی پاک و نیکوکاریم،ما در کنار آنها خواهیم بود،آنها را تنها نمیگذاریم.


Share/Save/Bookmark

more from Red Wine
 
Mash Ghasem

Japan disaster to intensify global economic contradictions

by Mash Ghasem on

18 March 2011

In former “normal” times, the Japanese
earthquake disaster would not have led to a global economic and
financial crisis. But those days are long gone. In the present
situation, it could well be the catalyst that sets off a new stage in
the global financial breakdown that began with the collapse of Lehman
Brothers in September 2008.

A central banker from the Group of
Seven major capitalist economies, who declined to be named, told
Reuters: “I think the world economy is going to go right down and it has
happened at a time when financial markets are still fragile.”

Even before the events of last Friday, the global financial system was looking increasingly unstable.

//www.wsws.org/articles/2011/mar2011/pers-m18...


Darius Kadivar

What a Pity Esfand Jaan Cause I'm a 1st Degree Chess Master ;0))

by Darius Kadivar on

And I rap too  ... LOL 


Esfand Aashena

Darius jaan I am a 3rd degree chess master!

by Esfand Aashena on

داریوش جان دوستی ما به این ربط داره که آخه ما تو در و همسایه آبرو داریم!  شما یک داستان گفتید من هم یک سوال کردم، دیدم نخیر شما پاک فیلتون هوس هندستون کرده!  اینه که گفتم شاید بخاطر آبرو در و همسایه کوتاه بیاید که ظاهراً خیر!

اینه که خود دانید!  از ما گفتن از شما نشنیدن! و سلام و علیکم و رحمت الله و برکاتو!

Everything is sacred


Darius Kadivar

Esfand Aashena Jaan clearly you have never played Chess ...

by Darius Kadivar on

Stop being such a Sissy ... What has our friendship got to do with this ? You asked me a question I answered you.

What is One Million more or less to Israelians who saw their parents or grandparents sent to be slaughtered up to 6 Million in less than 5 years of that Bloody War for Which Our Joon Joony President is asking for Reparations:

 

Iran President Demands World War 2 Reparations - Radio Free Europe  

 

In a Conflict in which we Iranians lost only 200 people but cost the world 70 Million.

 

Iranian Army in London WW II parade


Iran Army in London WW II parade (2)

 

You should have thought about Our Collective Aberoo 32 years ago :

 

SOURCES OF FURY:Nader Naderpour on origins of IRI's "Death Slogans" towards US and Israel

 

Before Endorsing this Republic Not Just ONCE:


Footage of the 1979 referendum of the Islamic Republic of Iran

 

 

BUT TWICE:

 

FED UP WITH POLITICAL CORRECTNESS: Ahmadinejad is NOT my Prime Minister !

 

SATIRE: I voted ;0) 


 

 

It's Not my fault if You Folks in the Diaspora Can't handle the Truth.

That is what You Get when You wish to bargain This:

 


SYMBOLOF PERSIA: Xerxes Presents a Lion Cub to Queen Esther in "Esther and theKing" by DK


With This:


IRI Cover Girl | Iranian.comRecommended Readings:XERXES : A Screenplay by Ren A Hakim by Darius KADIVAR

 

 

He is Awake: Close Up on Cyrus KAR by Darius KADIVAR

 

 Esfand Aashena

داریوش جان، تصدّقت برم آخه این حرفها چیه؟!

Esfand Aashena


Please Darius jaan, please don't say these things in other places!  We have aberoo that we'd like to keep!  Your friendship on i.com is our honor and it is ghabeeh to say these things!

Israel will do anything?  What is Israel's population, 2 or 3 million?  Can they afford to lose hundreds of thousands perhaps 1 million of their population?  Let's just say they can kill all 70 million Iranians, can they afford to lose 1/3 of their population?  Not necessarily by Iranians but by other Arabs as well.

Times have changed and countries can't go and kill millions without getting noticed.  Israel had to backoff in Lebanon after having 100 of its soldiers killed.  Albeit they turned Lebanon's clock back 10 years as they claimed.

It's not happening Darius jaan.  There are much more serious things to worry about than Israel!  Even Saddam wasn't afraid of Israel and you saw in the height of the invasion in 1990s they sent salvos of their scuds into Israel.  And what did Israel do?  Nothing!   

Everything is sacred


Souri

Nice poem from MPD for you dear Redwine

by Souri on


default

vildemose

by darius on

when the core exposed is  there is always contamination and exposure to radiation.The rate of

radiation drops by the distance.For example:

100 mrem at a distance of 4 meter from the source of radiation is

 exposure  rate =100(1/2)^4  = 1oo/16=6.66 mrem

now if you move to 8 meter from the radiation source then the

exposure rate is

100 mrem = 100(1/2)^8 = 100/256=0.39 mrem

dose of radiation is different that contamination. contamination means the fissionable material physically becomes in contact with a

person .

Exposure is  when a biological being is bombarded bythe  gamma particles.There is exposure to pure energy with different level.

Alpha and beta cannot travel for long distances. 

If a person  exposed to alpha and beta particles with no inhalation

or ingestion , there is hardly any danger,clothing can be disposed properly.There are methods to  decon the contaminated person.

If one  ingest these two particles( usually  gases are inhaled and then by gettign mixed with mucus is send to digestive system), they are dangerous and by ionizing the cell ( changing water to hydrogen proxide) and having high energy can break the cell bonds and kill the cells.. This depends on the amount taken but usually cells with low dose can repair itself .

The common people are away from the reactor core and the decaying nuclear material , the danger is if they have got exposed

by the I-131 which attacks thyroid, unless the idodine salt is given to them preferably before the air born contamination reach them.

 There is a principle followed in any radiation area called ALARA

this  procedure uses time , distance and  shielding to minimize the

readiation danger.

Less time used in radiation area reduce the dose rate.

sheilding ( lead for gamma, beta is stopped by a shielding as thick as a credit card and alpha by thickness of a paper).

distance ,The radiation   is reduced by the distance.


Darius Kadivar

Maybe if you read my "Novels" you would learn one or two things

by Darius Kadivar on

Esfand Aashena Jaan To avoid this : 

HOLOCAUST A MYTH: Michelle Renouf on Iranian SAHAR TV

in Their View Not Ours: 

Iranian Diaspora Intelligentsia Unite Against Islamic Republic's Holocaust Revisionism By DK 

 

Nothing is better than a Good War to rally Israeli Public Opinion even against the Whole World if they must. What have they got to lose ? They have fought wars against the Entire Arab World and Egypt armed to the teeth by Russian weaponry. If you think they are afraid you are delusional.

 

YES Israel will do anything to stop what it deems ( perhaps wrongly) as an existential threat to it's survival.

 


MM

global effects of mega-earthquakes on geography&rotational axis

by MM on

I was watching CNN and they said that Japan's mega earthquake has moved the island 8 feet closer to America. Compare this to the Banda Aceh quake in x-mas 1994 which moved the island 60 feet.  The effect on the altilude (or submersion) will be measured later after the water drains out.

The scientists also say that the earth's rotational axis has moved 4 inches due to the Japanese earthquake.

//www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/12/japan.earthquake.tsunami.earth/index.html?iref=allsearch 


Esfand Aashena

Darius jaan why are you writing novels?!

by Esfand Aashena on

My good friend don't you think if Israel attacks Iran (w/ or w/out Obama's green light) salvos of Shahab's 1, 2, 3, 4 or 5 or whatever they have in their arsenal would be fired back?

Islamic Republic doesn't care and will send all the Shahabs and if more than half miss the targets and hit other neighboring countries so be it!  As long as some hit Israel they'll be fine.

Do you think Israel can afford to get hit by half dozen medium range missles?  They're not Scuds, improvised Scuds, but not Scuds none-the-less.  Much more deadly payloads.

It is not about whether you or me like it or not.  It is about whether Israel will like it.  A basic benefit and damage analysis. 

Everything is sacred


Darius Kadivar

Friends Do You want more reasons why Israel will act alone ?

by Darius Kadivar on

No one wishes this to happen, myself included, but that is very likely given the dynamics of what is going on in the region.

Bahrain is also falling into the hands of the Islamists most probably due to Iran's indirect meddling.Gulf states sendforce to Bahrain following protests (bbc)


 

I wouldn't even be surprised if Obama's administration won't give Israel the Green light in secret only to condemn it publicly. The result would be that all the Gulf ( aka "Persian Gulf" or what is left of that word) States would feel that they can now act to suppress any upheaval in their own countries even without full endorsement from the Americans given that No One gives a Shit about what America has to say anymore.

No regime in the region can count of the US support but paradoxically they may even welcome Israel's Strong Stance as opposed to the Western Powers impotence in Libya. 


Arab States know that their own existence was possible because of Israel's controversial creation since 1948. Israel has served as a convenient scapegoat for these regimes towards their own public opinions. Hence distracting them from their own domestic policies. 
In addition America's fleet in Bahrain is what guarantees the security of the Persian Gulf ( which prior to '79) was the Job of Iran's Imperial Fleet. If the US loses Bahrain they know that the flow of Oil to the West will be halted or in jeopardy with the IRI moving in as the New "Gendarme" of the "Gulf":


//iranian.com/main/blog/darius-kadivar/pan-iranist-pezeshkpour-objects-shahs-decision-bahrain-independence-1971

America nor the West can afford such a disaster. Unless of course they are as blind as they are with what is going on in Libya.

Either Way Iran's democratic movement is going down the drain for an Attack even Surgical on Iran will push the Military Junta in to oust the Mullah's only partially from the political scene and reinforce their control on the country's political scene.

Don't forget that the likes of Mohsen Rezai also candidate in the last elections have been sitting on the sidelines and probably waiting for an opportunity to move in like an Islamic Napoleon with the goal of safeguarding the Republic.

The Outcome will be that we can say goodbye to any hopes of a democratic change in Iran for at least another 50 years if not more.

You can thank the IRI lobbies in the US for this. They bought the IRI enough time to plan it's own survival at the expense of the Iranian democratic movement:

 

//iranian.com/main/news/2010/11/08/columbia-conference-war-iran

 

 

Only a miracle like a massive uprising can save the "Green" Movement in the months and years to come. 

I'm afraid Iran is once again a victim of regional geo politics and Oil which come first before democracy and Human Rights.

 

My Humble Opinion,

DK 

PS:If you wish to beat your enemy the Greatest lesson in History is to try and think like that enemy in order to understand his moves just like when you play chess and not how you wish to see them think. Once you understand who you are dealing with you will know how to manoeuvre towards victory (whatever that term means in your minds). Politics is a cynical game. If you have not learned that by now then I highly recommend you to learn your Basics:

 

HISTORY FORUM: Machiavelli's "The Prince" and the "Art" of Governing

 

Also Please read my comments to Fred's Blog :

 

How many Iranians does it take? 

 


vildemose

NIRS

by vildemose on

NIRS Upd

UPDATE 10:00 am, Monday, March 14, 2011. An explosion has occurred at Fukushima
Daiichi Unit 3. Video here: //www.youtube.com/.... This explosion appears to be even more violent and destructive than Saturday’s explosion at Unit 1.

Unit 2 at Fukushima Daiichi is reported to have lost coolant and may be experiencing melting of the core. In a press release, Tokyo Electric Power said: “Given the events at Units 1 and 3, procedures to release hydrogen gas through the walls of the reactor building in advance are now being considered for Unit 2.” We are not clear what Tepco means by this statement.

There is growing concern about the status of irradiated fuel pools at all of the Fukushima reactors. At these reactors, the pools are located inside the outer containment building above the core and, like the reactor cores, require constant cooling. Given that at least the top third of two containment buildings have been blown off, the integrity of the fuel pools is unclear.

17 U.S. Navy members on an aircraft carrier offshore of Japan were discovered to be contaminated with radiation; the U.S. Navy is reportedly moving ships farther away from the Fukushima area.  

More than 200,000 people have been evacuated from the Fukushima area

//www.youtube.com/embed/T_N-wNFSGyQ


vildemose

# 1422: Japanese engineer

by vildemose on

#
1422: Japanese engineer Masashi Goto, who helped design the containment vessel for Fukushima's reactor core, says the design was not enough to withstand earthquakes or tsunamis and the plant's builders, Toshiba, knew this. More on Mr Goto's remarks to follow.

#
1426: Mr Goto says his greatest fear is that blasts at number 3 and number 1 reactors may have damaged the steel casing of the containment vessel designed to stop radioactive material escaping into the atmosphere. More to follow.

#
1431: More from Japanese nuclear engineer Masashi Goto: He say that as the reactor uses mox (mixed oxide) fuel, the melting point is lower than that of conventional fuel. Should a meltdown and an explosion occur, he says, plutonium could be spread over an area up to twice as far as estimated for a conventional nuclear fuel explosion. The next 24 hours are critical, he says.

//www.bbc.co.uk/...


vildemose

    Japan utility:

by vildemose on

 

 

Japan utility: Nuke fuel rods fully exposed again

TOKYO – A Japanese utility says fuel rods at a troubled nuclear reactor were once again fully exposed hours after authorities were able to stabilize a similar emergency.

Tokyo Electric Power Co. says the exposure happened at Unit 2 of the Fukushima Dai-ichi plant because a steam vent wouldn't open Monday, causing a sudden drop of water.

That reactor and two others at the plant are dangerously overheating and authorities are racing to prevent meltdown.

//news.yahoo.com/s/ap/20110314/ap_on_bi_ge/as_japan_earthquake_nuclear_crisis


vildemose

Breaking: Radiation twice

by vildemose on

Breaking: Radiation twice the maximum seen so far detected at nuke plant Monday: TEP

And from the BBC liveblog

#
1552: Japan has officially asked the UN nuclear watchdog the IAEA for experts to help in the current nuclear crisis, AFP reports, citing IAEA chief Yukiya Amano.

 

Kyodo now reporting rods in #2 fully exposed 

Fukushima No. 2 reactor's fuel rods fully exposed, melting feared

TOKYO, March 14, Kyodo

Fuel rods at the quake-hit Fukushima No. 1 nuclear power plant's No. 2 reactor were fully exposed at one point after its cooling functions failed, the plant operator said Monday, indicating the critical situation of the reactor's core beginning to melt due to overheating.

The rods were exposed as a fire pump to pour seawater into the reactor to cool it down ran out of fuel, Tokyo Electric Power Co. said. The firm had reported the loss of cooling functions as an emergency to the government

//english.kyodonews.jp/news/2011/03/77870.html


vildemose

If one or more of the

by vildemose on

If one or more of the containment vessels are breached and massive amounts of radiation are released into the environment. Combine that with northerly winds blowing the whole  mess in the general direction of Tokyo and you have what I daresay is a public health crisis of epic proportions, plus probably a hit to the global economy of the magnitude of 9/11.  


vildemose

USS Carrier Ronald Reagan

by vildemose on

USS Carrier Ronald Reagan Passes Through Radioactive Plume Off Japan Coast Ship's Crew Was Exposed to Low Level of Radiation

//abcnews.go.com/International/uss-carrier-ronald-reagan-moved-detecting-radioactive-plume/story?id=13129409


vildemose

The nuclear industry has

by vildemose on

The nuclear industry has sent its army of talking point repeaters to spread lies and misinforma­tion about nuclear power all over the Internet. The US is moving its ships off the Japanese Coast because of the danger of Radiation. These areas will not be habitable for a long time. Just to recap for you: We're getting reports that water levels in reactor 2 at Fukushima have fallen sharply, leaving the nuclear fuel rods fully exposed and raising fears of a meltdown. More as it comes in.

//www­.bbc.co.uk­/news/worl­d-middle-e­ast-123076­98??????


MRX1

Worrying too much

by MRX1 on

Japan has tons of money, remarkable technology, talented and resiliant  people. They will sort it out sooner or later if not already.


vildemose

I think the IAEA should

by vildemose on

I think the IAEA should revoke IRI's licenses to operate nuclear plants in a geoseismically area such as Iran. IAEA needs to update its criteria for gving permision and  its entire saftey guidlines for approving countries to build Nuclear power plants.  IAEA, in light of this disaster has the power to stop operation of any nuclear power plants in earthquake-pone areas.

Israel does not need to do anything.

IF IRI was a responsible government, they should voluntarily after this disaster, stop all nuclear reactors in Iran.


default

DK

by Doctor mohandes on

It would be quite the opposite!

After witnessing all the mayhem it could wreak, i bet they will think twice. Why would they want to leave a horrifying impression!!?


Esfand Aashena

Darius jaan that'd mean a man made disater inside Israel then.

by Esfand Aashena on

Everything is sacred


Darius Kadivar

I'm afraid Israel will Act Alone On Iran after this ...

by Darius Kadivar on

With the Nuclear disaster in Japan and The West's incompetence in dealing with Gaddafi, I'm afraid Israel may well act alone and strike Iran at some point in a near future.


Red Wine

اینجا ساعت ۱۲

Red Wine


اینجا ساعت ۱۲ ظهر به وقت پاریس و ۸ شب به وقت ژاپن است.

کمک رسانی،امداد و نجات دقایقی پیش در ژاپن به علت رسیدن شب متوقف شد.

آمار کشته شده‌ها به ۱،۸۳۳ نفر رسیده است.یعنی‌ تا این اندازه جنازه کشف شده و شناسایی شده است.

امروز بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک ژاپنی کار نکردند.

راکتور‌های یک و دو در فوکوشیما به شدت آسیب دیده هستند و از کار خارج شدند،ژاپن کمبود انرژی را حس می‌کند.

تایوان و سنگاپور از این میترسند که مواد رادیو آکتیو به کشورشان برسد به وسیله باد !

آمریکا و فرانسه بیشترین کمک رسانی را میکنند.

مردم توکیو از دوچرخه استفاده میکنند برای صرفه جویی در مصرف انرژی.

ژاپن از یک سونامی جدید دیگر وحشت دارد،هنوز مشخص نیست این سونامی کی به سواحل ژاپن برسد.

در توکیو فقط غذاهای آماده به فروش میرسند.

زمین ژاپن دائما در حالت لرزیدن است.

//www.youtube.com/watch?v=h0k22sWufIA

//www.youtube.com/watch?v=jwM0wgxgoac

//www.youtube.com/watch?v=aJBRXUICbc0

//www.youtube.com/watch?v=yjKtr3j0yt8

//www.youtube.com/watch?v=KHhi6slpLek

//www.youtube.com/watch?v=CoNH4sfrl4c


Multiple Personality Disorder

Unbelievable pictures, and videos

by Multiple Personality Disorder on

 

Take a look at the magnitude of this unbelievable disaster:

//www.dailymail.co.uk/news/article-1365569/Ja...


vildemose

are local in Japan GMT+9)

by vildemose on

are local in Japan GMT+9)

  • Timestamp:  11:40am

    The New York Times has reported that experts say radioactive releases could last months.

    As the scale of Japan’s nuclear crisis begins to come to light, experts in Japan and the United States say the country is now facing a cascade of accumulating problems that suggest that radioactive releases of steam from the crippled plants could go on for weeks or even months.


vildemose

A woman searches for her

by vildemose on

A woman searches for her missing husband in Minami Sanriku, Miyagi [Photo: Reuters] //blogs.aljazeera.net/live/asia/disaster-japan-live-blog

vildemose

A badly wounded nation has

by vildemose on

A badly wounded nation has seen whole villages and towns wiped off the map by a wall of water, leaving in its wake an international humanitarian effort of epic proportions.

Map: Impact of Japan tsunami and earthquake

//www.cnn.com/SPECIALS/2011/japan.quake/map/


G. Rahmanian

Explosion!

by G. Rahmanian on

The latest explosion occured at No. 3 Reactor in Fukushima. 3 people injured, 7 people missing. 6 are from the Self Defense Forces.