ایران رجوی/رجوی ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Sep-2012
 

بیانیه سازمان مجاهدین خلق ایران بمناسبت اعلام رسمی تصمیم دولت آمریکا در خارج کردن نام سازمان از فهرست تروریستی:

"نام سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران رسماً از ليست وزارت خارجه آمريکا حذف شد.

در خجسته ميلاد هشتمین پیشوای تشیع انقلابی، آفتاب تابان خراسان علی بن موسی الرضا عليه السلام، کارزار ١۵ساله مقاومت ايران و حاميانش در اثبات مشروعيت مقاومت در برابر فاشيسم مذهبی به پيروزی رسيد ...

پیروزی عدالت و مقاومت بر ايران و ايرانی و بر همه حامیان و ياران مقاومت مبارک."

چند نکته:

١- بدلیل سوابق انکار ناپذیر، نام سازمان با صفت "پرافتخار" چندین سال نوری فاصله دارد.

٢- بنا بر شواهد و قرائن، برای ایرانیان، "آفتاب تابان خراسان" هر آنچه شخص مقدس، میتواند رهگذر در راه مرو که زادۀ مدینه و ولیعهد مأمون، پسر هارون الرشید خلیفه عباسی نباشد و یکی از فرزندان آن خطه از ایرانزمین مانند حکیم فردوسی، خیام، عطار و ....

٣- "تشیع انقلابی" شارلاتان علی شریعتی و تئوری "امامت" آن گاو مجسم در خدمت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره کار را به فاجعه کنونی رسانده، استمرار و اصرار به اقتداء به "تشیع انقلابی" از سوی کالت مجاهدین اثبات حماقت است و اینکه بعد از مشاهده آن گیج الله و دیگران هنوز نفهمیده اند که هیچ غیر آخوندی نمیتواند از آخوند آخوندتر باشد.

۴- تقلا ١٥ ساله برای بیرون آمدن از فهرست تروریستی با "اثبات مشروعیت مقاومت" کاری ندارد و مغلطه است.

۵- "تبریک "پیروزی عدالت و مقاومت" هم مغلطه دیگری است.

سازمان عمر دوباره یافته. با دَک کردن رهبران کنونی که در کارنامه اتهام ارتکاب اعمال جنایی و خیانت به کشور دارند، و با بازسازی بر محورهای دموکراتیک، اعضاء فداکار و زبدۀ سازمان میتوانند در رهایی و برپایی دموکراسی در ایران بسیار سودمند باشد.

البته میتواند همانند گذشته عمل کرده و کالتی منفور و آلت فعل دیگران باقی مانده و خواب رهبریت مسعود خان و ریاست جمهوری خانوم ایشان مادام مریم را ببینند و ایران رجوی/رجوی ایران کنند. دیگر خود دانند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
P_T_B_A

"LIKE"

by P_T_B_A on

Fred, I agree with you on freeing Iran from the criminals; I disagree with you on the methods of doing that; on this blog, I give you a  "like". Tabrik.


vildemose

From: Adrian

by vildemose on

From:

Adrian Morgan 29 September 2012, 8:08 pm

 “We propose a non-nuclear Iran, peace, security, democracy, human rights, stability, construction, friendship, and economic development in this region of the world as well as respect for international laws and conventions.--maryam rajavi

she should be put on trial first before proposing anything for Iran.

 //hurryupharry.org/2012/09/29/us-removes-mek-from-terrorist-list/#comments

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


First Amendment

.

by First Amendment on