روزگار گندآلوده روشنفکران راست

این جا هدف هندوانه زیر بغل هم گذاشتن و تملق گوئی نیست


Share/Save/Bookmark

روزگار گندآلوده روشنفکران راست
by FaribaMoghadam
19-Sep-2007
 

"مرا تو درس فرو مایه بودن آموزی
که توبه نامه نویسم به کام دشمن بر
قبای دیبب مسکوک قلب بفروشم
شرف سرانه دهم وانگهی خرم جُل خر"
"احمد شاملو"

من قلبا و صميمانه آرزو می کنم که آرزوى آقای میلانی براى سپری شدن روزگار روشنفكران چپ برآورده شود، چرا که حضور و رشد و مقبوليت چپ ، زائيده ى اعتراض آنان به زور و ستم و انقياد و استثمار و جنگ و جنايت است. بنابراين پایان روزگارشان و سپری شدن ایامشان یعنی پایان همه این مصائب و دردها و ناکامی ها.

این که چه کسی روشنفکر است یا روشنفکر نیست را به ملالغتی هائی بسپاریم که معانی مضامین تاریخی و فرهنگی را در کتاب لغات جستجو می کنند و به قدر معرفت خود یا دست خالی ، و یا راضی ، برای زبان درازی بر می گردند.
بيائيد بر یا با قدرت بودن را مبناى تعريف روشنفکر قرار ندهيم، چون خدای ناکرده اگر به این تمایز قائل شویم ممکن است به عارضه استالینیسم و یا مائوئیسم مبتلا گردیم . همچنانكه بسيارى از انديشمندان و متفكران بزرگ ايران (وجهان) مانند سعدی به اين عارضه دچار بوده اند. سعدى در اين خصوص احتمالا از آن استالينيستهاى لاعلاج است ، چرا که وى نه تنها تفکر روشنفکری ، که علوم را هم اگر در خدمت انسانیت و فتوت و ایثار نباشد چیزی می داند شایسته چهارپایان احتمالا از نوع دانشگاهی آن! آنجا که می گوید:

" علم آدمیت است و جوانمردی و ادب ورنه ددی به صورت انسان مصوری"

چه حیف که سنگ را بسته و سگ را گشوده اند، وگرنه روشنفکران انسان نواز و قدرت گداز، در برابر شلنگ تخته های عباس میلانی می توانستند تاریخی که روز روشن دارد وارونه جلوه داده می شود را ورق بزنند تا به شهادت آن نشان دهند بسیاری از کسانی که امروز به مائوئیست و استالینیست بودن منسوب می شوند، زمانی که آقای میلانی زیر علم مائوئیسم سینه می زدند ، مائوئیسم و استالینیسم را به چالش می کشیدند و در نقد آن مطلب می نوشتند و منتشر می کردند.

آقای میلانی! حتما می دانید که توسل به "تاریخی گری " و " شناخت شناسی" هیچ اهل علمی را مجاز نمی کند که به قورباغه بگوید دایناسور. قیام و کودتا تعاریف کاملا شناخته شده و کم و بیش پذیرفته شده ای دارند . شما می توانید مدعی شوید که کودتای 28 مرداد از نظر تاریخی و شناخت شناسی به صلاح ایران بوده است اما اینکه در توصیف آنچه (به شهادت اسناد و اعترافهاى خود دست اندرکاران آن) اتقاق افتاده است پشتك و وارو بزنيد و توقع داشته باشید که کسی حرفتان را علمی و یا جدی تلقی کند ، آدم کم کم یقین می کند که قصد خندستانی دارید.

تواضع کاغذی آقای میلانی بوی تفرعن و تکبر می دهد.
این هم نوعی ژست و مد و شاید هم حربه تازه ایست که اخیرا روشنفکران راست صرفا برای اجتناب از پاسخی شفاف و روشن ، به جوابی عام و عوام پسند متوسل می شوند و داد و هوار و ننه من غریبم راه می اندازند که برسید که به ذات اقدس و " چند گانه" و " تاریخی" و "شناخت شناس " روشنفکر راست اسائه ادب شده است .

آقای میلانی! زمانی که ناصر زرافشان چهره جسور و مبارز و محبوب مردم ایران شما را بی صلاحیت ، بیسواد ،كسى كه با باد مى چرخد ، عمله فکری نظام مالی و فاقد صلاحیت ادبی می نامد، اینها توهین و پرخاش نیستند. به اینها ترور شخصیت نمی گویند. اینها ارزیابی منتقد از موضوع نقد می باشد. به اینها می گویند نقد سیاسی. پلیمیک و جدل سیاسی و یا اجتماعی مهمانی خانه عمه جان نیست که فقط قربان صدقه هم بروند. رسم و رسومش با مصاحبه های انحصاری که شما اینور و آنور راه می اندازید فرق دارد. این جا هدف هندوانه زیر بغل هم گذاشتن و تملق گوئی نیست . اینجا نقد است و جدل و چالش . اگر شما به شیوه جدی نقد و جدل و مباحثه آشنائی ندارید و تنها عادت کرده اید که از این "خبرنگار" و آن پرسشگر و در این سمینار و آن گردهم آئی تعریف و تمجید و تملق بشنوید، این دیگر گناه منتقدی که شما را به چالش کشیده است نیست.

در همین غرب مدرن و مودب هم تا دلتان بخواهد در مباحث و پلمیک ها ی سیاسی به جان هم می افتند و بی رحمانه مخالفان را به نقد می کشند. کسی هم مثل بچه مدرسه ای های ننر به گریه نمی افتد و پشت سر میکروفون ها و رادیوهای خودی قایم نمی شود و چغلی نمی کند. در پلمیک و جدل استفاده از تشبیه ، طعنه ، طنز ، دست انداختن ، ضرب المثل ،خاطره و نقل قول، تا صراحت لهجه و تند خوئى و رسواسازى (defaming) و ... کاملا مجاز و مرسوم و متداول است. دقیقا به همین دلیل است که غربی ها در زمینه نقد فرسنگها از ما پیش افتاده اند. و از همین روست که در غرب اوقات خلائق را با روضه توهین و ترور شخصیت هدر نمی کنند. در غیر اینصورت می باید هر روز برژینسکی و فوکویاما سر چهار راه های واشنگتن تعزیه راه می انداختند و عزاداری می کردند چون کلمات و صفاتی که شما آنها را توهین و فحش تلقی می کنید در برابر آنچه به آنان در نشریات جدی سیاسی غربی نسبت داده می شود ، حکم ستایش و اعاده حیثیت را دارد.

آقای میلانی به صرف مخالف جنگ بودن، خود را در حلقه نئوکانها نمی داند. امروز (از نامه رسانهای این گروه که بگذریم) ، نئوکانهای نامدار مانند فوکویاما و باکلی هم، اکنون مخالف جنگ هستند. مسلما در دستگاه پینوشه و هیتلر و موسولینی هم کسانی بوده اند که شیوه های ملایم تری ازسرکوب را توصیه می کرده اند. همین امروز هم همه کسانی که سراغ خامنه ای می روند شیوه های یکسانی را برای ستم و سرکوب توصیه نمی کنند. نئوکانها که دیگر جنایاتشان شهره عام و خاص شده است، گروهی که ژنرال و سیاستمدار و دادستان باسابقه را مثل آب خوردن به خاطر یک مخالفت خشک و خالی اخراج می کنند، مامور CIA خودشان را لو می دهند، وقتی که عباس میلانی را به حلقه خود راه می دهند بی تردید از سرسپرده گی ایشان به منافع خود آگاهند و می دانند که توصیه ها و ترقص های ایشان در خدمت تامین منافع آنهاست. درست مانند این است که به ما بگویند که بهمان روشنفکر و آکادمیسین و محقق و تئوريسين "محترم" از مشاوران و يا همكاران آلمان نازی بوده است اما با حمله آلمان نازى به روسيه مخالف بوده است.

این نکته هم جای تاکید دارد که شاملو و آریان پور و مومنی و دریابندری و ساعدی و بهرنگی و .... به زور سرنیزه و تازیانه و داغ و درفش کسی را از جرگه ى روشنفکران اخراج نکرده اند. این مردم بوده اند که علیرغم بوق و کرنا و تبلیغات دولتی ، یاران وفادار خود را می شناسند و بر سر و چشم خود می نشانند. همان مردمی که وقتی شما به لوس آنجلس می آئید تازه با ضرب و زور رسانه هاى تبليغاتى می توانید حداكثر يك کلاس درس 70-60 نفره دانشگاه یوسی ال ای را پر کنید، اما زمانی که گذر شاملو به امريكا می افتد عليرغم فضاى مسمومى كه تبليغات هيستيريك رسانه هاى فارسى زبان بر ضد وى ايجاد كرده بودند، هزاران هزار از گوشه و کنار آمریکا راه می افتند تا در دانشگاه برکلی و یوسی ال ای و هر جای دیگری که پا می نهاد در قدمش گل نثار کنند.

و اين تنها حديث و حكايت ايران نيست. در همين امريكا هم جلسات سخنرانى پال ولفوويتز و ريچارد پرل و هنرى كيسينجر به زور به 500-600 نفر مى رسد (صد البته با كمك ماشينهاى قدرتمند تبليغاتى و مالى)، اما در جلسات سخنرانى چامسكى، هزاران هزار، ساعتها در صف هاى طولانى مى ايستند. چندى پيش نشريات انگليسى، استقبال مردم از چامسكى را به اشتياق دوستداران موسيقى راك در استقبال از Rock Stars تشبيه كرده بود.

در خاتمه بد نیست اشاره ای هم به چند تن از این روشنفکران راست بکنیم که هر کدام در سر سپردگی به صاحبان زور و زور آبروی دیگری را خریده است.

جناب عباس خان میلانی که فعلا مشت تزویرشان وا شده است و مراتب سر سپردگیشان به اصحاب جنون و جنایت آشکار. (رجوع كنيد به (New Yorker; March 6, 2006;

حضرت امیر طاهری که آنقدر در روياى حمله نظامى آمريكا به ايران مى سوزند كه براى تحقق اين آرزو، آنچنان در دروغ گوئی و جعل اخبار پیش رفتند که حتی روزنامه National Post (رجوع كنيد به اين نشريه در تاريخ (May 25, 2006در كانادا که ازاخبار جعلى ايشان استفاده كرده بود، ناچار به عذرخواهى مى شود. كار به جائى رسيده است كه حتى چاپلوسان رادیوهای فارسی زبان نیز از دعوت ایشان خجالت می برند و سرافکندگی می کشند.

آیا لازم است از جامعه شناس شاعر مسلك و "خوش فکرمان" جناب اسماعیل خان نوری علاء بگوئیم که زمانى كه رهبر محبوب ايشان، جورج بوش، در عراق حمام خون به راه انداخته بود، مردم را به رای دادن به وى تشویق می کردند.
و بالاخره ذکر خیری هم از جناب علیرضا خان نوری زاده كنيم كه خود دائرة المعارف روزگار گندیده شماست . آن کسی که روزی طرفدار شاه است و فردایش فدائی خمینی ، امروز پامنبری رفسنجانیست و فردا پادوی خاتمی . شیپور زن جنگ عراق که حتی امروز هم وقتی کاپیتان تیم ملی عراق خواستار خروج نیروهای آمریکائی از کشورش می شود ، پیروزی تیم فوتبال عراق را به جورج بوش تبریک می گوید!

و دیگر چه بگویم که گر حكم شود كه مست گيرند.....

باری آقای میلانی! هر چقدر می خواهید الم شنگه راه بیاندازید ، مظلوم نمائی کنید ، جُل شناخت شناسی و تاریخی گری و چند رشته ای ، بر خود بگذارید . به زور سمبه ى رسانه های تهی مایه و سمینارهای سفیهانه و رادیوهای رمال و روضه خوان خود را در سلک روشنفکران و متفکران جا کنید ، اما هیچ عنوان و مقام و مدرك و القاب دهن پركنى قادر نیست بوی گند همکاری و هم دلی و هم سوئى با صاحبان قدرت و منادیان مرگ و جارچى هاى جنگ و خون را از شما بزداید. بنابراین توقع حرمت و اعتبار و احترام ، از مردم نداشته باشید.

"ای درختان عقیم ریشه تان در خاک های
هرزگی مستور
یک جوانه ى ارجمند از هیچ جاتان
ُرست نتواند
ای گروهی پیرهن چرکین ! تار چرکین پود
یادگار خشک سالی های گرد آلود
هیچ بارانی شما را
شست نتواند!"
"اخوان ثالث"

فریبا مقدم
سپتامبر 2007


Share/Save/Bookmark

 
Majid

Dear IROONI !

by Majid on

Thank you so much for introducing me to " ZER" !!

After reading your comment, now I know what a  true definition of ZER is. Good job my friend.


default

It's little bit late but I

by ardeshir keyvan (not verified) on

It's little bit late but I just saw your comment about me, this is your answer: ZER KHODET MIZANI VA JADO ABADET VA MAKHSOOSAN AN PEDAR VA MADARI KE TO RA TARBIAT KARDAND.


default

Thank you Iranian & Ms.

by Omid (not verified) on

Thank you Iranian & Ms. Moghadam.

We must be thankful to Iranian site because it let us to hear different voices that we can not hear in the retarded Farsi “media” in Los Angeles. I also thank Ms. Moghadam for her guts, criticizing style and literature. Keep up the good job.


default

Seriously, what is this?

by Anonymous Contributor (not verified) on

Seriously, what is this?
Has this website become a place for any hatred-filled person to post insults to respectable people? It is truly a shame that a once-serious website such as Iranian.com publishes this kind of "doshnam-nameh". True, "nothing is sacred", but any medium of publication will only be taken as serious as the material it chooses to publish, and the standards of this particular forum seem to have reached an all-time low.


default

Left is dead and the Right is Criminal.

by Angry Shahmirzadi (not verified) on

I don't know who Milani is. Don't know who Moghadam is. But I know one thing: anyone who is happy to see Iran attacked by " the greatest democracy" is either an idiot or has vested interest in the invasion.

Exposing the real nature of the U.S. designs for Iran, does not automatically mean that the opponents of such action are Mullah lovers.

The establishment of Islamic Republic has had an effect similar to Mongol invasion and the first wave of the barbaric Muslims decimating us 1400 years ago.

Now, we are again a target. This time we will be bombed back to the stone age and we can aspire to be "free" and merrily announce our gratitude to "Land of the Free" on the freeway of Pursuit of Happiness. Dream on you stupid fuckers!


default

Majid joon chera zer mizani azizam?

by Irooni (not verified) on

Koodoom tool? az zamoni ke yadam miyad ta hala, jemaate irooni joz geleh o shekayat o parkhash o tohmat o gerye zari o hoghe bazi o kolabardry o ........chize digei nadashteh ke arze kone. be tamame donya band kardim o darim fosh midim o kholase kalam ke tamame eshkalaat khodemoono darim gardane eeno oon mindazim. be ghole amrikaeeha you can get the jew out of Ghetto, but you can't get the Ghetto out of jew. ey baba bikhyal een mese ab kobidan to haavaneh.


default

Question put to the Commies eating off of Mosadeq's rear end...

by Anti-Commies (not verified) on

Would Millani be a Nokar, if he praised Mosadeq?


khashmgin1

Iranian left is bankrupt...

by khashmgin1 on

The left and specifically its Iranian variation is the most bankrupt ideology in the human history. Its followers are the most "khod foroosh" there is.


default

Well Said

by Abji (not verified) on

Excellent piece. I have been following this issue between Zarafshan and Milani closely. I am somewhat surprised at the longevity of the subject and with all sorts of other people jumping in (including this author), this is clearly a topic that needed to be brought out to the open. In it all, I have picked up a term that I am not sure if it was coined by Mr. Zarafshan or he is just using it, but AMAL-e-FEKRI is absolutely priceless and describes Mr. Milani and his ilk to the tee. I love it!

Well said ABARMARD. Your suggestion is an excellent litmus test, one that sadly most Iranian thinkers/activists in diaspora would fail miserably.

Mr. Milani is a clearly a sell-out. The terms Nokar and Mozdoor have already been used by other commentators which describe him rather well.

The West (or East for that matter) is not Iran's savior, either with guns or otherwise. I pity those commentators here who are convinced this to be the case and they assume that just because one condemns this philosophy (one pushed by Milani and his cohorts) then one must be a commie or a an agent of IR.


default

On Milani and Ms. Moghadam

by Ali (not verified) on

خانم مقدم:
دیگر روشن است که جناب میلانی از طرفی در بند دریافت
کمک های مالی به منظور ادامه ی پژوهش های خود و از طرف دیگر شیفته ی روح قانون اساسی آمریکا شده اند ( به گفته ی ایشان اساس پیشرفت فرد در آمریکابر پایه ی
" the pursuit of happiness"
مبنی است که خود یکی از سه اساس قانون اساسی آمریکاست.

اینکه روزی روزگاری مائوئیست بودند یا نه دیگر مهم نیست .مگر قرار است "حرف مرد یکی باشد؟ . اما دیگر کم لطفی می فرمایید که او را ، آن هم از قول دیگری، چنین می خوانید:

"زمانی که ناصر زرافشان چهره جسور و مبارز و محبوب مردم ایران شما را بی صلاحیت ، بیسواد ،كسى كه با باد مى چرخد ، عمله فکری نظام مالی و فاقد صلاحیت ادبی می نامد، اینها توهین و پرخاش نیستند. به اینها ترور شخصیت نمی گویند"

فحاشی تنها نشانه ی کمبود منطق است. از طرف هر که باشد!.


default

Thank You

by Mammad Eshghi (not verified) on

I appreciate your wonderful note exposing these Mozdoors such as Milani, NooriZadeh, Taheri, and Nouri Ala. I wish you would also write about the rest of these Mozdooran including Ali Afshari, Akbar Abri, Azar Nafisi, ……


Abarmard

A Simple method to know Milani

by Abarmard on

In my opinion when an Iranian writer/professor/intellectual or just simply an Iranian born, goes on the foreign media and tells them how to bring democracy in Iran instead of communicating with the Iranian public then that individual has sold himself and cannot be trusted for his ideas. It is impossible for a figure who credits his history and culture and holds pride for his native land to speak as such that Mr. Milani has in many occasion. Check him out, I have.


default

I congratulate you Fariba

by Azadi (not verified) on

I congratulate you Fariba khAnoom for this great article. I don't have that much to add, just don't worry about the Nazi/Neocon types who try to intimidate you (and others) with their hateful writings.


default

Rostam

by Daryushe (not verified) on

Rostam who kills his son, means tradition wins over new in our culture. Why are you disagreeing with our history? You think that we were something special and these dudes (Khomaini or Islamic regime) came out of nowhere and boom...here we are. Just because I talk from historical facts rather than my emotions doesn't make me pro IRI or Muslim. not that i care to share but I am a Christian minority in Iran (Although I don't practice religion). I do claim to have read most of my life many books thar were related to social history and poetry. I do recommended the other guy to read books and I do the same to you. The problem starts when we don't know history and fantasize about what we were during some era in time. I tell you simply that we have been a traditional and Islamic society for more than one thousand years. So you can't just take that away and say forget it, it never existed. I also mentioned that if you knew Iranian society...Yes, Iranian society is the one that you see people hitting their chest chanting Hussain Hussain. Iranian society is Islamic all around, and if you are not Muslim you'll notice it much more (maybe). Now we have to work with the tools that we have, not the unknown. We are
what we are and this the regime that is in Iran, instead of smashing it and go with Milani's mentality (Flip Flop) we should know our chemistry and built from the pillars that has hold our society standing. I am not here to preach you but you should begin with "Iran between two revolution" and work yourself up to know your own history before taking a stand for Americans who want to tell you what DEMOCRACY is. And I can go on and on about that word...but hosele kojaast?


default

Agreed as long as

by Daryush (not verified) on

I agree with your comment, as long as he speaks on behalf of the United States...Simple. Many other neo-cons are expressing their views as an American, but that's not what we are talking here. So you argument doesn't apply. Unless you think what Armerica wants is the best for Iran. Then my friend, I think I can't simply educate by writing here...


default

Commies were nokar too

by Irooni (not verified) on

For what it's worth, the Commies were NOKAR too. Only of a different stripe. Perhaps I should have made that clear to save you a few key strokes. Chill out.

Milani was also a commie in his times. He was a Nokar then, he is a nokar now. Different boss.


default

To: Commies

by Anti-Commie (not verified) on

Millani (if he has become a US citizen) like many other Iranians on the day becoming US naturalized citizens took an oath to uphold, protect, and defend the constitution of the United States of America. In other words, their loyalties and allegiances are to America, not to Russia, not to the Islamic Republic of Iran nor to Iran without the prefix of Islamic Republic!? Dr. Millani like other US citizens has the right to work for any think tank or for that matter or for CIA for that matter. I am a naturalized US citizen with a security clearance and my allegiance is to the United States of America. Does that mean I would want to bomb Iran? No! But I do want to bomb the mullahs and their thugs and their supporters! I am sure, deep down in his hearth, Dr. Millani would love the mullahs to be annihilated. Who wouldn’t, of course, except a bunch of ideologically bankrupt leftover commies like Fariba Moghadam who get paid to keep the water muddy!?

The concept of loyalty to a country and upholding its constitution contradicts the Mullahs’ rule of Allah and the commies’ rule of a bunch of central committee fat bastards.

The evil Soviet empire imploded under its dysfunctional ideology. The Islamic republic will implode under its evil ideology. It is just a matter of time!


Majid

A tool to fix any problem!

by Majid on

Tareek-fekr.......irooni ?       without getting into the subject at all, to agree or disagree with, 

Use that tool my friends, use it. As soon as you disagree with some one, just pull your pants down and use your other brain !!

Of course! if one is "deaf"? you have the tool to open their ears! yes friends!! " WE HAVE THE TOOL AND WE USE IT"!!!!!!!!!!!


Rostam

Irooni Exposed...

by Rostam on

You call Mr. Millani Nokar? Then what were all those commies during the revolution? They "chose" to become khomeini's "nokar". what's the difference between being a "nokar" for khomeinie hendi and the IRI, and a nokar for "hoover institute"?

sad rahmat be hoover institute.


Rostam

Daryush exposed.... Again...

by Rostam on

Daryush says: "Those guys (noe-cons) think they are superior than you because you are from Iran" Is that so? You sound like those Islamists that feel they are superior to rest of the none-moslem world.

 

Daryush says: "If you knew a bit of the Iranian culture and literature, you would not so easily fall in the traps of the neo-cons." Well, if you had a bit of brain, then you would not so easily become the idiot that you are.

 

He also "opines": "bushies have killed and ruined lives of hundreds of thousands of innocent people..."  To this I must say that the IRI mullahs that the like of you brought to power have killed more by an order of magnitude. So why don't you feel ashamed a bit, go to your hole and stay there.


Rostam

Daryush exposed....

by Rostam on

I don't know if you are the same Dariush that I have been exposing or not, but here is your response:

 

For starters, dumb is YOU who call someone else "dumb" for having a different view than yours. Now that's dumb.

 

You are also "dumb" for saying that someone is a follower of the "Nazi Bushies", again because he "dared" to have a different view than yours.

 

Then you recommend him to read a few books. In all my eperience only those who don't read book, tell others " to go read some books". That's because they are idiots who want to support their idiocy with "fictional" books that they themselves have never read.

 

You are exposed.


baback

Just what "leftist" are you talking about?

by baback on

Well now that the organized Left in Iran is practically dismantled there are what are called "monfared" leftists and some leftover small "organized" leftists left abroad. What is interesting is that few of these leftover leftists point out what their prior affiliations have been and what prior policies they have followed and espoused. Nevertheless they feel compelled to defend the "left" without acknowledging that the story of the organized left in Iran, despite its expressed lofty ideals, has been marred by dogmatism, sectarianism, opportunism, and adventurism.


default

it's really sad,her artcle

by Anonymous1 (not verified) on

it's really sad,her artcle is so full of hatred...she is attacking everything, I really feel sorry for the writer!


default

Bravo! It is good to see

by Irooni (not verified) on

Bravo! It is good to see that some people regardless of where they fit in the political spectrum can call a spade a spade.

Mr. Milani is a very well educated man. There is no denying that. I have read and enjoyed many of his works. However, three should be no doubt that he is a NOKAR. He works for the Hoover Institute that also has Donald Rumsfeld, a war criminal, on the payroll. That should be enough to dismiss him as an intellectual and call him a hired gun.


default

Khejalat ham khob chizieh

by Irooni (not verified) on

berid peye karetoon. shoma hamatoon darid zer mizanid. birone gode o darid ar ar mikonid. ageh kheili deleton vase iron sokhteh, koso kono jam konid berid iran. vasalam


default

Please go to link and let me know if this is Fariba Moghad

by Tareek_Fekr (not verified) on

Why don't Iranian leftists get it that communism has been long dead, it's six feet under!? Are they deaf, blind, and dumb? Maybe I can perform an operation on them to give them sight and hearing ability again. To perform the operation, I can use my tool (e.g., k**r) to open their clogged up ears and eyes. But, how can we undumb them? beats me!

//images.google.com/imgres?imgurl=//www....


default

and you are not worth it

by ardeshir keyvan (not verified) on

However I admit I made a mistake to write a comment about an article written by a leftist.
I always knew you are "Lumpen". Talking to you or about you is a waste of time.

You are not worth it.


default

Here's why Ardeshir

by Daryush (not verified) on

I am not sure if you have ever read any of Shamlu's poetry. Let's say that a great thinker was a bad father, that does not make him any less because we consider his work. If you knew a bit of the Iranian culture and literature, you would not so easily fall in the traps of the neo-cons. Those guys (noe-cons) think they are superior than you because you are from Iran, their "Stray" State, which they want it back. So they offer "Carrots" if you are a good ass, or "Stick" if you are a bad one...policy. Now that besides the fact that these bushies have killed and ruined lives of hundreds of thousands of innocent people...I have every reason to be mad at you because you have all the tools (Internet) and still talk like Fox news. What else can I say or how can one talk to someone with your thought process?
"All the vocabulary we had..."
As shamlu would say...go read.


default

I am not going to swear you

by ardeshir keyvan (not verified) on

I am not going to swear you because I don't consider myself a "roshanfekr" like you.
Yes dear! I know these two words are completely opposite and that's why I used it. This is the discribtion of our "roshanfekr"s!
Some angry , fascist, intolerable people who think they are very liberal and democrat but they are nothing but a dictator. If you say a sentence different from what they believe, they use they pens as a knife.


default

Ardeshir you are dumb

by Daryush (not verified) on

Ardeshir, Man can you read what you wrote:"liberal dictators!"
You are so dumb that can't realize those two words don't go together. Go and listen to your big daddy Rush Limbaugh the leader of your Nazi Bushies. You sound just like your boss Rush. I suggest you go and read a few books then come and say "I am here". Susul.