BOOT چکمه نامه

ahang1001
by ahang1001
12-Nov-2011
 

چکمه نامه...بمناسبت آغاز فصل سرما و مبارزه نیرو های انتظامی با چکمه از آنجائیکه در جهان پا برهنگان تازیان چکمه وجود نداشته است ، لذا حدیثی هم در این باره یافت نمیشود.

در نتیجه اطلاعات عمومی و شرعی ماموران در باره چکمه بسیار نافص است.

سردار خان برای حل این مسئله حیاتی پس از مذاکره مفصل با با علمای اهل فن جزوه ای را چاپ و در اختیار یک یک ماموران انتظامی قرار داده است تا با کمک آن بتوانند طرز برخورد با چکمه پوشان را بیاموزند.

Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
ahang1001

آقای سعادت نوری

ahang1001


ممنون از شما که برای هرچیزی

شعری در آستین دارید

 


M. Saadat Noury

Boots in Poetry

by M. Saadat Noury on