افتضاحات زنجیره ای در صادرات اسلحه

Aladin Katoor
by Aladin Katoor
21-Dec-2010
 

یک افتضاح سیاسی به تمام معنی اتفاق افتاد که مناسبات ایران را با سه کشور آفریقایی بهم زد. آخر هم معلوم نشد جریان از چه قرار بود.

یادتان هست که ده پانزده سال پیش هم اتفاق مشابهی افتد. در جریان سفر یک هیت عالیرتبه ایرانی به یکی از کشورهای اروپایی ناگهان یک محموله اسلحه حاوی موشک انداز کشف شد و همه چیز را خراب کرد. گفتند که کار سعید امامی بوده است که میخواسته دولت اصلاح طلب را بدنام کند. چندی بعد هم یک کشتی پر از اسلحه ایرانی در نزدکی بنادر اسراییل توقیف شد و تمامی برنامه های صلح خدابیامز یاسر عرفات را نقش بر آب کرد. چه تبلیغاتی که بپا نشد و چه استفاده ها که نصیب اسراییل نگشد. جریانات مشکوک دیگری هم بود. مثلا یادتان هست که یک کاروان اسلحه در سودان توسط اسراییل بمباران شد و گفتند کاروان اسلحه ایرانی بوده. ویا آن کشتی مرموز روسی که توسط موساد دزدیده شد و گفتند حامل موشکهای اس-سیصد بوده. ویا آن هواپیمای کره شمالی که

محموله اش در یک کشور اروپایی توقیف شد. آیا وقت آن نرسیده که سردمداران از خود بپرسند که مسئول این افتضاحات سیاسی کیست.مگر چند نفر در ایران از صادرات اسلحه خبر دارند ویا میتوانند اسلحه صادر کنند؟


Share/Save/Bookmark

Recently by Aladin KatoorCommentsDate
کارتون
-
Mar 14, 2011
کارتون
-
Mar 03, 2011
Cartoon
-
Feb 20, 2011
more from Aladin Katoor
 
ahang1001

سردمداران؟...کدام سردمداران؟

ahang1001


اگر منظور سردمداران ایران است...که تکلیف روشن است..این سردمداران

یک مشت اوباش آدمکشند از اینان چه انتظاری میتوان داشت؟


Anonymous Observer

That's right JJ - It IS a mad, mad world

by Anonymous Observer on

And the U.S. is correct in arming itself to the teeth.  And there are some people who criticize that:

 //iranian.com/main/blog/anonymous-observer/would-you-fight-america

As the biggest boy on the block, the U.S. is the favorite target of every nut case around the world.  And flower power is not gonna help us protect ourselves.

 


Jahanshah Javid

Arms industry

by Jahanshah Javid on

It's funny that the Islamic Republic resorts to various shady artist baazi to export a few million dollars worth of weapons.

Meanwhile India just signed a deal with Russia that includes arms deals and joint weapon development worth something like 50 billion dollars.

And let's not forget the astronomical arms sales by the U.S., UK, France and... to the Middle East alone.

Oh and I forgot China! They're exporting arms like crazy too...

It's a mad, mad world.