کارتون

کارتون
by Aladin Katoor
06-Feb-2011
 

این کارتون با الهام از مینییاتور و نقاشی قهوه خانه بوجود آمد.  حرف زیادی درباره آن دارم ولی لطف کارتون درآن است که هر کس آن را ببیند و برداشت خود را بکند.چیزهایی  که براحتی قابل توصیف نیستند..


Share/Save/Bookmark

Recently by Aladin KatoorCommentsDate
کارتون
-
Mar 14, 2011
کارتون
-
Mar 03, 2011
Cartoon
-
Feb 20, 2011
more from Aladin Katoor