دیپلماسی کثیف


Share/Save/Bookmark

Ali Ohadi
by Ali Ohadi
24-Feb-2010
 

گیرم تمامی جنایات و خلاف کاری هایی که جمهوری اسلامی به "عبدالمالک ریگی" نسبت می دهد، بی کم و کاست بپذیریم؛ بپذیریم که در کجا و کجا بمب گذاشته و عده ای بی گناه را کشته است، بپذیریم که در کجا و کجا راه بر کاروان های مردم بی گناه گرفته و آنها را به مسلسل بسته است، بپذیریم که در تمام ناآرامی های منطقه ی سیستان و بلوچستان در این هفت هشت ساله، مقصر بوده و بانی خرابکاری ها و دربدری ها و نابسامانی ها و غیره و غیره ای که ایادی جمهوری اسلامی به او نسبت می دهند، بوده است و باعث تحریک مردم و ناآرامی منطقه می شده و از این قبیل.

عبدالمالک ریگی اما با تمامی این پرونده ی سنگینی که جمهوری اسلامی برایش ساخته و پرداخته است، به اندازه ی یک تن از همه ی دست اندرکاران رژیم اسلامی، جنایت نکرده است. اگر هدف "ریگی" بصورت آشکارا عمال جمهوری بوده، و بپذیریم که در این زد و خوردها، عده ای مردم بی گناه هم زیر دست و پا رفته اند، این همان کاری ست که جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، در ابعادی گسترده تر، بصورت رسمی و آشکارا و به دستور بنیانگذارش آقای خمینی انجام داده، و هر روز، هم چنان تا امروز، مرتکب این جنایت ها شده است. آنچه رژیم اسلامی بر سر مبارزان کرد و ترکمن و بلوچ و عرب و مخالفین و مبارزین فارس زبان آن سرزمین، آورده، صدها برابر جنایاتی ست که به عبدالمالک ریگی نسبت می دهد.

با این همه در سراسر کارنامه ی ننگینی که جمهوری اسلامی برای عبدالمالک ریگی ساخته و پرداخته، یک مورد تجاوز به دختران و زنان و مردان "دشمن" به چشم نمی خورد!

در تمام اعمال سیاهی که به نام عبدالمالک ریگی نوشته اند، یک حمله به خوابگاه دانشجویی و اعمال وحشیانه ای از این قبیل، که در تمام این سال ها جمهوری اسلامی علیه مردم بی سلاح و مسالمت جوی آن سرزمین انجام داده، وجود ندارد.

در تمام نامه ی اعمالی که جمهوری سیاه اسلامی برای شخصی به نام عبدالمالک ریگی ساخته و پرداخته، هیچ جا گفته نشده که عبدالمالک ریگی، در یک سخن رانی یا بیانیه از کشتن و سر بریدن و اعدام و مثله کردن "مردم" اظهار رضایت و خشنودی کرده باشد. آن گونه که مخبطی به نام جنتی، در پوشش انسان و به عنوان "امام جماعت" از تریبون نماز جمعه انجام داد.

در هیچ کجای این همه جنایاتی که به عبدالمالک ریگی نسبت می دهند، یک بار هم گفته نشده که "ریگی" بر روی مردم خودش، یعنی بلوچ ها اسلحه کشیده باشد، و آنها را به جرم های نکرده، به خاک و خون کشیده باشد.

حتی اگر عبدالمالک ریگی، موجودی به همان سیاهی و وحشتناکی باشد که جمهوری اسلامی تصویر کرده، در مقابل شخصی به نام خامنه ای، در دو دنیا روسفیدتر است. چون "ریگی" هرچه کرده، غلط یا درست، برای دفاع از حقوق ملت خودش کرده است. ریگی هرچه کرده، دست کم به ملت خودش دروغ نگفته است. اگر جنایتی کرده، به حساب دیگران نگذاشته و مدعی نشده که خود "معصوم" است، "علی"ست، "عباس" است، و مردم همه "فریب خورده"ی "دشمن" اند و ...

اگر همه ی آنچه به ریگی نسبت داده اند را بپذیریم، حرف او این بوده که جمهوری اسلامی علیه مردم بلوچ ظلم کرده، که ادعای درستی ست، که رژیم ملایان حق مردم بلوچ را ضایع کرده، که ادعای بحقی ست، که رژیم آخوندی مردم بلوچ را تحقیر کرده، که ادعای بجایی ست، که رژیم اختناق مذهبی مردم بلوچ را از آزادی محروم کرده، و بسیاری ادعاهای دیگر علیه جمهوری اسلامی که نه تنها در مورد بلوچ ها، که در مورد کرد و ترک و عرب و ترکمن و فارس و همه ی مردم آن سرزمین، به هزاران سند و مدرک ثابت شده و حقیقت دارد ...،

این ادعا اما که عبدالمالک ریگی و کسانی مانند او "بی قانونی" کرده اند، از سوی رژیمی که از سر تا دم، از رهبر تا بسیجی اش هر روز و سی سال، پیوسته بی قانونی کرده اند، حرف مسخره ای ست ... با محاکمه ی امثال عبدالمالک ریگی، دست های تا آرنج خون آلوده ی یکایک افراد این رژیم، نه پاک می شود، و نه از آلودگی اش ذره ای کاسته می شود ...

یک نکته هم هست، این که اگر اخبار اینجا و آنجا درست باشد که پاکستانی ها عبدالمالک ریگی را هفته ی پیش دستگیر کرده اند و به تقاضای آمریکایی ها به آنها سپرده اند تا آمریکایی ها "ریگی" را هفته ی پیش در مقابل آزادی سه جوان آمریکایی (که مدتی پیش هنگام یک مسابقه ی قایق رانی در آب های خلیج به جرم ورود به مرزهای آبی ایران دستگیر و سپس به اتهام جاسوسی مدتی در بازداشت رژیم ایران بودند) به رژیم تهران تحویل بدهند، باید این دیپلماسی مزورانه ی آمریکایی ها را به شدت محکوم کرد. با وجودی که در بازی های کثیف سیاسی، انگلیس و آمریکا دست کمی از هم ندارند، اما حداقل انگلیسی ها این شرف را بخرج دادند که وقتی ملوانانشان در آب های ایران دستگیر و سپس به جرم جاسوسی از سوی رژیم تهران بازداشت شدند، تسلیم شانتاژ روسای دزدان و چپاولگران منطقه در تهران نشدند، اولتیماتوم دادند و کاری کردند که رئیس جمهور تقلبی رژیم باج بگیر منطقه، "جاسوسان" بریتانیایی را تا فرودگاه مهرآباد بدرقه کرد و ...

... و اگر این ادعای جمهوری اسلامی را بپذیریم که عبدالمالک ریگی از سوی آمریکا تحریک و تقویت می شده تا در ایران ناآرامی تولید کند، پس آمریکائیان بار دیگر نشان دادند که در کار دیپلماسی هرگز قابل اعتماد نیستند و حتی دوستانشان را به راحتی می فروشند، آنچه در هفتاد سال اخیر، کم شاهدش نبوده ایم؛ "نگودین دیم"(ویتنام)، موسی چومبه (کنگو)، نوریه گا(پاناما)، چیانکای چک (تایپه، چین ملی) سوهارتو(اندونزی)، شاه (ایران)، صدام (عراق)، ووو.... تا اسامه بن لادن و حالا عبدالمالک ریگی ... کثیف ترین معامله، معامله با دزدان و چپاولگران و زورگویان و قداره بندان است، آنهم وقتی نعلین آخوندها روی خرخره ی ملتی فشار می آورد...


Share/Save/Bookmark

Recently by Ali OhadiCommentsDate
بینی مش کاظم
-
Nov 07, 2012
"آرزو"ی گمگشته
-
Jul 29, 2012
سالگرد مشروطیت
2
Jul 22, 2012
more from Ali Ohadi