حکایت دو "اسفند"!

Ali Ohadi
by Ali Ohadi
25-Feb-2010
 

ما معتقدیم همه ی مردم ایران باید برای رسیدن به هدف های ملی ...، متحد باشند و در یک جهت حرکت کنند،... در نظام چند حزبی امکان تفرقه و تشتت بسیار است. هر گروه در حزبی با دیگران بر سر کسب قدرت ... ستیز و دعوا دارند. هر گروه می‏ خواهد حرف های خودش را به کرسی بنشاند و در نتیجه اختلافات به وجود می‏ آید. در حالی که در حزب "رستاخیز" از جنگ گروهی خبری نیست... هر کسی باید جزو این حزب بشود و تکلیف خود را روشن بکند. اگر نشد از ایران خارج شود. اگر نخواستند خارج شوند، جایشان در زندان است".

(محمدرضا پهلوی، 11 اسفند 1353)

-----

"... افرادی که حاضر نیستند قانون و رأی اکثریت را قبول کنند و نقطه قوتی همچون انتخابات افتخارآفرین چهل میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می‌ کنند، عملاً خود را از این کشتی نجات خارج می ‌کنند و صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست می‌ دهند، که از دست داده‌اند..."
(سیدعلی خامنه ای 6 اسفند 1388)


Share/Save/Bookmark

Recently by Ali OhadiCommentsDate
بینی مش کاظم
-
Nov 07, 2012
"آرزو"ی گمگشته
-
Jul 29, 2012
سالگرد مشروطیت
2
Jul 22, 2012
more from Ali Ohadi
 
capt_ayhab

javid shah. I guess

by capt_ayhab on

that is all I have to say about the di[y]n[NASTY]osaur.

-YT 


Mehrban

Best evidence!

by Mehrban on

That the king in his hubris had closed all roads to Iranians too.  This statement alone could be what paved the way for the wolves of IRR to tear Iran and Iranians to pieces.  


Noosh Afarin

  با تشکر از

Noosh Afarin


 

با تشکر از شما؛
تمام ظلم و ستم جمهوری اسلامی بر هموطنان ما، ریشه در دوران پهلوی دارد، فقط طرفداران خاندان پهلوی آن را انکار میکنند.

 

 

 

 

 


Multiple Personality Disorder

good job finding the two

by Multiple Personality Disorder on

great comarison