اخراج شاهان از کلاس!


Share/Save/Bookmark

Ali Ohadi
by Ali Ohadi
06-Apr-2010
 

جناب وزیر "آمیزش و درروش" دولت قلابی، جارو برداشته اند تا "شاهان" و "تاریخ پادشاهی" را از کتب درسی مدارس جارو کنند. دلم به راستی برای پادشاهان ایران سوخت. آخر نه این که آن حضرات، با اجازه ی وزیر "آمیزش و درروش" جمهوری اسلامی وارد تاریخ شده بودند، حالا هم از در دیگر اخراج می شوند. بالاخره وزیر محترم اگر مثل وزرای دیگر، هیچ آگاهی تاریخی و علمی نداشته باشد، دست کم به اعتبار تجربیات دانش آموزی شان "اخراج از مدرسه" را خوب می شناسد! پس چند ماه پیش هم که این مساله از قول کسی مطرح شد و گفتند "شایعه" است و به شدت تکذیب کردند، مثل همه ی حرف های دیگر دولت و رژیم تقلبی، دروغ محض بود و داشتند خمیر را "چونه" می کردند تا سر فرصت بزنند به تنور.

اما یکی از دلایل آقایان این است که؛ نخبگان و دانشمندان ایرانی در ساختن تاریخ، سهم بسیاری داشته اند اما تاریخ پر از نام پادشاهان است. عجبا! از کرامات شیخ ما این است / شیره را خورد و گفت؛ شیرین است. چطور است وقتی نوبت به پادشاهان می رسد، نخبگان و دانشمندان همه کاره بوده اند، اما نوبت به شما که رسید، نخبگان خودفروخته و جاسوس و برانداز شدند و جایشان در زندان است؟ در زمان پادشاهان "مردم" تاریخ می ساختند و در زمان شما مردم "خس و خاشاک" اند؟ چرا که مشروعیت شما از خداوند می آید؟ مگر نه این که پادشاهان هم "سلطنت" را "موهبت الهی" می دانستند؟ این خداوند تبارک و تعالا هم عجب دکان خنده داری باز کرده ها. 2500 سال به ریش پادشاهان خندید، حالا هم سی سال است به ریش شما و رهبرتان می خندد.

برخی از "کارشناسان" آموزشی رژیم فرموده اند؛ این تاریخ، "شاه زده" است! شما را به خدا نخندید! این "زده" را از "غرب زده" گرفته اند! با این حساب به تاریخ ما از دوران صفویه به این طرف هم می شود گفت؛ "آخوند زده".

خوب، حالا تاریخ از کجا شروع می شود؟ از اسلام؟ تکلیف شاهان در دوره ی اسلامی چه می شود؟ لابد این یکی را هم "نخبگان" ساخته اند(بخوانید آخوندها). چون به واقع غرض و مرض این حضرات از "نخبگان" یا "خبرگان" جز آخوندها، "چیز" دیگری نیست. در ابتدای انقلاب، عکس شاه را از ابتدای کتاب ها برداشتند. (در واقع مردم عکس ها را پاره کردند). اما حضرات که به همه چیز آن "پدر و پسر" ایراد می گرفتند، جای عکس های تر و تمیز شاه، یک مشت ریش و پشم و عمامه گذاشته اند. باشد که این عکس ها را هم "مردم" پاره کنند. شاید خود آخوندها را هم... لااله الی الله!

دلیل دیگر "کارشناسی" یا "روان شناختی" مسوولین "آمیزش و درروش" جمهوری این است که؛ ذهن دانش آموزان پر از تاریخ تولد و مرگ پادشاهان است! حیرتا! حالا غاصبین و متقلبین برای ذهن بیچاره ی دانش آموزان دلسوزی هم می کنند. نه برادر! این ذهن دانش آموزان نیست که پر است. این ذهن شماست که خالی ست. سوال این است که با وجودی که دانش آموزان برای پادشاهان هم تره خورد نمی کردند،(نمونه اش همین که پادشاهان را مرخص کردند و افسار را به ابله تر از آنها دادند). اما انصاف بدهیم، بهتر نیست ذهن دانش آموزان با تاریخ تولد و مرگ پادشاهان پر شود که دست کم چند نفری شان برای این ملک و این مردم دل سوزاندند. تا تاریخ تولد و شرح زندگی شهیدهای قلابی که هرکدامشان ده ها تجاوز و شکنجه در کارنامه دارند اما سقط که می شوند، لقب "شهید" می گیرند. خوب دیگر، این فرهنگ ماست! به کچل می گوییم "زلف علی"، به کور می گوییم "عین الله"، به بی دست می گوییم "یدالله"، به ناصرالدین شاه هم که پنجاه سال مملکت را تا خرخره در قرض فروبرد و به کثافت کشید، می گوییم "شاه شهید" و...

بالاخره اگر به فکر ذهن دانش آموزان هستیم، فهرست دراز اسامی آخوندها و قدیسین مرده و زنده را که کنار چهارده معصوم و اهل و عیال همه شان بگذاریم، با یک حساب سرانگشتی هم "پادشاهان" کم می آورند. پس بهتر نیست دانش آموزان تاریخ تولد و مرگ پادشاهان را به ذهن بسپارند تا تولد و شرح زندگی "خمینی" و "خامنه ای" و "خ" های دیگر را باضافه تخم و ترکه شان؟

این را هم فرموده اند که؛ "باید نقش مردم در تاریخ بیشتر دیده شود". حیرتا! عجب چاچول بازان حرفه ای هستند این عمله اکره ی جمهوری! این "مردم" که این همه در تاریخ پادشاهی مهم اند، چطور به جمهوری ترور و وحشت که می رسد، "خس و خاشاک" می شوند؟

باری، خوب یا بد، این تاریخ ماست، همان گونه که سی سال گذشته هم با وجود همه ی نکبت و مصیبتی که ملت کلاف کرده است، تاریخ ماست. پادشاهان و امرای ایرانی هم با ضبط گذرنامه شان توسط جمهوری اسلامی، ممنوع الخروج یا ممنوع الدخول نخواهند شد. مردم هم به اعتبار یک مشت آخوند طهارت نگرفته، تاریخ را کجکی نخواهند خواند. همان گونه که با وجود میلیاردها پولی که در طول سی سال گذشته خرج "انقلاب فرهنگی" شد تا تاریخ را به نفع اسلام آخوندی تحریف کنند، نتیجه ای جز این نداد که دانش آموزان دوره ی جمهوری اسلامی بزرگ که شدند، فریاد زدند؛ ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما"! خنده دار این که با این همه تبلیغ علیه شاهان و له ملاها و اسلام، اکثریت دانش آموزان دوره ی جمهوری در خارج از مدرسه و دانشگاه، به خواندن تاریخ دزدان و زورگویانی به نام "شاه" مایل تر و راغب تر شده اند تا دزدان دروغگو و مزوری که زیر عبا و عمامه پنهان شده اند.

توصیه ی من این است که اولن جمهوری اسلامی بجای تصحیح ورقه ی امتحانی و صدور کارنامه ی قبولی برای پادشاهان، بهتر است دستی به سر و روی ورقه ی امتحانی خودش بکشد که پر از تقلب است، و به تصحیح کارنامه ی خودش بپردازد که در پیشگاه ملت رفوزه سخت رفوزه شده است.

دومن به آقای وزیر "آموزش و پرورش" توصیه می کنیم اگر دیپلم تقلبی ندارد و می تواند از الفباء، یکی دو جمله ی درست و حسابی بسازد، برود داستان "ماهی کوچولوی" صمد بهرنگی را بخواند، تا دست کم یاد بگیرد این گونه اظهار نظرها متعلق به ابلهانی ست که در برکه ی خود مانده اند و جاهلانه تصور می کنند "جهان" همان برکه است. گیرم شما پادشاهان و تاریخ ایران را از "دفترچه"های بغلی تان پاک کنید، این تاریخ، و همین طور تاریخ جنایات شما را، چه بخواهید، چه نخواهید، همه جا در داخل و خارج آن جزیره نوشته اند و می نویسند.

با این همه، تا دست "مردم" کوتاه است، هر کاری مایلید بکنید. نوبت "مردم" هم می شود که "تاریخ" را بنویسند و بسازند. از یکی از همین دانش آموزان دوران انقلاب فرهنگی که طبق برنامه ریزی های شما می بایستی سر تا پا در ولایت ذوب شده باشد، لطیفه ای تازه شنیده ام؛ یک بسیجی یک نفر را کشان کشان به کلانتری یا کمیته یا دادگاه یا هر جهنم دره ی دیگر برد. افسر نگهبان یا قاضی دادگاه یا هر خر دیگری پرسید؛ این چه کرده؟ بسیجی گفت به من گفته؛ "هیچ گهی نمی توانی بخوری". افسر یا قاضی فکری کرد و گفت؛ تو برو بخور. از نظر قانونی هیچ کاری نمی تواند بکند! حالا شما هم بروید بخورید، یعنی پادشاهان را از کتاب های درسی اخراج کنید...


Share/Save/Bookmark

Recently by Ali OhadiCommentsDate
بینی مش کاظم
-
Nov 07, 2012
"آرزو"ی گمگشته
-
Jul 29, 2012
سالگرد مشروطیت
2
Jul 22, 2012
more from Ali Ohadi
 
Monda

Ali Ohadi, ommission of historical facts

by Monda on

When I received the same email as Abarmard's, I was distraught by the inaccuracy of the Iranian educational system. My comparatively limited knowledge has been based on the history books taught in Iran, brought to me as soghaati by my relatives and friends who live in Iran. Not that omissions are an exclusively current event, however portrayal of historical facts is definitely degrading, more than ever.  Thank you for writing this blog.


Bahram Gohari

Doroud bar shoma janabe Kadivar

by Bahram Gohari on

Doroud bar shoma janabe Kadivar, farzande Dariush, my hat off to you as well.


Abarmard

Received this in an email

by Abarmard on


اگر هخامنش به فراموشی سپرده شود ، گناه ماست که به فرزندانمان نیاموختیمش

مگر هزارها چیز دیگرکه به فرزندانمان می آموزیم ، مثل بازی های خشن کامپیوتری ، در کتاب های درسی آمده اند؟؟؟

پس گناه خودمان را گردن دیگری میاندازیم

خود ما چقدر آگاهی داریم؟ چقدر از پیشینه و تاریخمان اطلاع داریم

اگر آگاهی داشتیم انقدر تکرارش نمی کردیم

آیا میدانید : 29 اکتبر روز جهانی کوروش کبیر است و این روز فقط در تقویم ایران نیست؟

آیا میدانید :  چند سال دیگر ، با نابودی کامل تخت جمشید باید سپاسگذار کشور هایی چون فرانسه باشیم که چندی از تخت جمشید را در موزه های خود حفظ کردند؟

آیا میدانید ؟

ـ آیا میدانید: اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت ۴۰ سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را کورش کبیر در ایران پایه گذاری کرد.

ـ آیا میدانید : کمبوجيه فرزند کورش بدلیل کشته شدن ۱۲ ایرانی در مصر و اینکه فرعون مصر به جای عذر خواهی از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود ، با ۲۵۰ هزار سرباز ایرانی در روز ۴۲ از آغاز بهار ۵۲۵ قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و بدلیل آمدن قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد مصر کرد . اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان میدهد. او به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نکرد و بی احترامی به آنان ننمود.

ـ آیا میدانید : داریوش کبیر با شور و مشورت تمام بزرگان ایالتهای ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد و در بهار ۵۲۰ قبل از میلاد تاج شاهنشاهی ایران رابر سر نهاد و برای همین مناسبت ۲ نوع سکه طرح دار با نام داریک ( طلا ) و سیکو ( نقره) را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج ترین پولهای جهان شد

ـ آیا میدانید : داریوش کبیر طرح تعلیمات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت کاملا رایگان بنیان گذاشت که به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بدانند که به همین مناسبت خط آرامی یا فنیقی را جایگزین خط میخی کرد که بعدها خط پهلوی نام گرفت .

ـ آیا میدانید : داریوش در پایئز و زمستان ۵۱۸ - ۵۱۹ قبل از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را طراحی کرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با کمک چندین تن از معماران مصری بروی کاغد آورد

ـ آیا میدانید : داریوش بعد از تصرف بابل ۲۵ هزار یهودی برده را که در آن شهر بر زیر یوق بردگی شاه بابل بودند آزاد کرد

ـ آیا میدانید : داریوش در سال دهم پادشاهی خود شاهراه بزرگ کورش را به اتمام رساند و جاده سراسری آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب چین میرفت که بعدها جاده ابریشم نام گرفت

ـ آیا میدانید : اولین بار پرسپولیس به دستور داریوش کبیر به صورت ماکت ساخته شد تا از بزرگترین کاخ آسیا شبیه سازی شده باشد که فقط ماکت کاخ پرسپولیس ۳ سال طول کشید و کل ساخت کاخ ۸۰ سال به طول انجامید

ـ آیا میدانید : داریوش برای ساخت کاخ پرسپولیس که نمایشگاه هنر آسیا بوده ۲۵ هزار کارگر به صورت ۱۰ ساعت در تابستان و ۸ ساعت در زمستان به کار گماشته بود و به هر استادکار هر ۵ روز یکبار یک سکه طلا ( داریک ) می داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه ۲۵۰ گرم گوشت همراه با روغن - کره - عسل و پنیر میداده است و هر ۱۰ روز یکبار استراحت داشتند

ـ آیا میدانید : داریوش در هر سال برای ساخت کاخ به کارگران بیش از نیم میلیون طلا مزد می داده است که به گفته مورخان گران ترین کاخ دنیا محسوب میشده . این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد که با شلاق نیز همراه بوده است

ـ آیا میدانید : تقویم کنونی ( ماه ۳۰ روز ) به دستور داریوش پایه گذاری شد و او هیاتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی "دنی تون" بسیج کرده بود . بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای ۵ عید مذهبی و ۳۱ روز تعطیلی رسمی که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است

ـ آیا میدانید : داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گزاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند

ـ آیا میدانید : داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه - وزارت آب - سازمان املاک -سازمان اطلاعات - سازمان پست و تلگراف ( چاپارخانه ) را بنیان نهاد

ـ آیا میدانید : اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد

ـ آیا میدانید : داریوش برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان که جزوی از امپراطوری ایران بوده سدی عظیم بروی رود سند بنا نهاد

ـ آیا میدانید : فیثاغورث که بدلایل مذهبی از کشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش کبیر دارای یک زندگی خوب همراه با مستمری دائم شد

ـ آیا میدانید : در طول سلطنت داریوش کبیر ۲۴۲ حکمران بر علیه او شورش کرده بودند و او پادشاهی بوده که با ۲۴۲ مورد شورش مقابله کرد و همه را بر جای خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ایران بسط داد . او در سال آخر پادشاهی به اندازه ۱۰ میلیون لیره انگلستان ذخیره مالی در خزانه دولتی بر جای گذاشت

ـ آیا میدانید : داریوش در سال ۵۲۱ قبل از میلاد فرمان داد : من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خشنود نیستم


Darius Kadivar

Your welcome Ali Ohadi Jaan

by Darius Kadivar on

Add this to your collection:

//www.youtube.com/watch?v=rPHW-ldSeqY

Cheers,

DK

PS: Knowledge is Power ! ;0)


Ali Ohadi

Thanks Mr. Kadivar

by Ali Ohadi on

Gosh, you offer me so many relevant and irrelvant links and materials which take my whole day to go through,

thank you so much

Ali Ohadi


MRX1

why the shock

by MRX1 on

you have bunch of low life's in charge who have no regard for Iranian history, culture and identity specialy anything precedding  Qadsieh era. Till IRR is around, what you see is what you get.....


Darius Kadivar

FYI/Nowrooz at Pasaragardae

by Darius Kadivar on

Nowrooz at Pasaragardae ( Cyrus The Great's Tomb):

//www.youtube.com/watch?v=5CQAb1a7fwQ

Recommended Readings:

He is Awake: Close Up on Cyrus Kar by Darius KADIVAR

Xerxes (a Screenplay by Ren A. Hakim) by Darius KADIVAR

Xerxes, the opera by Cyrus KADIVAR

We are awake 2,500-year celebrations revisited by Cyrus KADIVAR


Darius Kadivar

Not surprising & Alas Not Just for Royal History/Heritage ...

by Darius Kadivar on

Where is Hamid Dabashi ( Mister I know it all ) the Iranian Edward Said Wannabe to denounce this ? ... 

Oh Right probably brainstorming with the Leverettes I suppose ...

//www.youtube.com/watch?v=ZJw7bGr6qvA

LOL 

Islamic Revisionism is Deeply rooted in this Regime and Not just for Our Royal Heritage :

Islamic Republic of Iran's TV Propaganda tries to rewrite history by claiming Iranian are Arabs, Aryanism is a myth created by Zionist:

//www.youtube.com/watch?v=h22gVDnW0dI&feature=player_embedded

Or Below:

HOLOCAUST A MYTH: Michelle Renouf on Iranian SAHAR TV

 

And Who remembers Khalkhali trying to destroy Persepolis after the Revolution of '79 with his bulldozers ? A Horrendous Act which was fortunately stopped thanks to the late Nosratollah Amini ( Dr. Mossadegh's Lawyer and secretary).

Recommended Readings:

Iranian Diaspora Intelligentsia Unite Against Islamic Republic's Holocaust Revisionism By DK

Banalization of history By DK

Recommended Watching:

HISTORY FORUM: Ahmad Kasravi's Life, Assassination and Intellectual Legacy 64 years On ...

HISTORY FORUM: Mashallah Ajoudani on Intellectuals and the Revolution

HISTORY FORUM: Nader Naderpour on Iran's Constitutional Revolution and European Rennaissance (1996)

HISTORY FORUM: The Age of Enlightment in France and Europe.