All-Iranians
26-Sep-2012 (11 comments)

در این قسمت به معرفی چهل و دومین کارپرداز یعنی سید ابوالفضل تولیت می پردازیم

>>>
All-Iranians
23-Sep-2012 (3 comments)
تا هزاران دروغ ببافد ، باز
او که در یاوه هاست، روده دراز >>>
All-Iranians
16-Sep-2012 (5 comments)
گفتیم این دو حرف ، به تضمین_ انوری >>>
All-Iranians
13-Sep-2012 (19 comments)

در این قسمت به معرفی ایرج میرزا نخستین شاعر بدعت‌ گذار ایران می پردازیم

>>>
All-Iranians
11-Sep-2012 (16 comments)

این شاعره ی جوان ، به راستی کجاست ؟

>>>
All-Iranians
07-Sep-2012 (8 comments)

در این قسمت به معرفی چهل و یکمین کارپرداز یعنی دکتر مرتضی یزدی می پردازیم

>>>
All-Iranians
04-Sep-2012 (10 comments)

در این قسمت به معرفی علی‌اصغر حکمت نخستین رئیس دانشگاه تهران و بنیان‌گذار کتابخانه ملّی ایران می پردازیم

>>>
All-Iranians
01-Sep-2012 (14 comments)

بنا بر لغت نامه دهخدا مهد علیا لقبی بود که به مادر بزرگان و شاهان می دادند و ...

>>>
All-Iranians
30-Aug-2012 (16 comments)

در این قسمت به معرفی هایده خواننده ی معروف ایران می پردازیم

>>>
All-Iranians
28-Aug-2012 (10 comments)

مصطفی تجدد فرزند رضا تجدد بود و رضا تجدد فرزند شیخ‌العراقین مازندرانی ....

>>>
All-Iranians
26-Aug-2012 (15 comments)

در این قسمت به معرفی علی‌اکبر سعیدی سیرجانی نويسنده، استاد دانشگاه و محقق ايرانی می پردازیم

>>>
All-Iranians
24-Aug-2012 (5 comments)

در این قسمت که قسمت سی و سوم مجموعه ی کارپردازان انگلیس در ایران است به معرفی سی و هشتمین کارپرداز یعنی علی جواهر کلام می پردازیم

>>>
All-Iranians
22-Aug-2012 (6 comments)

در این قسمت به معرفی رضا ارحام صدر معروف به «شکرپاره اصفهان» می پردازیم

>>>
All-Iranians
20-Aug-2012 (17 comments)

در این قسمت به معرفی سی و هفتمین کارپرداز یعنی شیخ حسن روحانی می پردازیم

>>>