شاه رفت


Share/Save/Bookmark

شاه رفت
by anglophile
16-Jan-2012
 
: در سالگرد این تاریکترین روز تاریخ معاصر ایران مستزادی به قلم منتقدش را به پیشگاه ملت ایران تقدیم می‌کنم                               مملکت در دست مشتی خائن غارتگر است

بسکه این ملت خر است
حال روشنفکر بیچاره ز بد هم بد تر است
بسکه این ملت خر است

مغز ها له شد به زیر سم ملایان قم
وای در عصر اتم
صحبت عمامه و تسبیح و ریش و منبر است
بسکه این ملت خر است

هر که حرفی زد ز آزادی دهانش دوختند
جان ما را سوختند
حرف حق این روز ها گویی گناه منکر است
بسکه این ملت خر است

مملکت افسوس برگشته به صد ها سال پیش
حرف عمامه است و ریش
گوز من بر ریش هر چه شیخ در هر کشور است
بسکه این ملت خر است

خاک شهر قم گمان داری بشر میپرورد
تخم خر میپرورد
زانکه هر سو شیخکی بر منبری در عرعر است
بسکه این ملت خر است

ما که میدانیم حال شیخها در حجره ها
وای بر احوال ما
کز تف همدرسها ماتحتشان دائم تر است
بسکه این ملت خر است

شیخ ریقوئی که دائم بود دنبال لواط
در پی فور و بساط
با فلان پاره اش امروز یک شیر نر است
بسکه این ملت خر است

وانکه خیک گنده اش پر بود دائم از عرق
چونکه برگشته ورق
پیش چشم ملت اکنون بهتر از پیغمبر است
بسکه این ملت خر است

معده هر شیخ چون پر شود ازمال مفت
میشود گردن کلفت
چشمها انگار کور و گوشها گویی کر است
بسکه این ملت خر است

مملکت نابود شد با نقشه بیگانگان
های ای دیوانگان
کی خمینی رهبر است؟ این پیر کودن نوکر است
بسکه این ملت خر است

ریده بر این مملکت این شیخ پشمالوی خوک
با گروهی کله پوک
هر یکی از دیگری ابله تر و جا کش تر است
بسکه این ملت خر است

میدرد دیوانه وار این مردم بیچاره را
های خر های خدا
کشتن این خرس مردم خوار حج اکبر است
بسکه این ملت خر است

خویش را خوانده امام و مسلمین را امتش
چیست ؟ دانی علتش؟
زانکه چون خر ملتی زین مفتخور فرمانبر است
بسکه این ملت خر است

ای خوش آن روزی که بینم جمله را بالای دار
بر درختان چنار
در چنان روزی وطن از هر بهشتی خوش تر است
بسکه این ملت خر است

هادی خرسندی  

اسفد 1358

     


Share/Save/Bookmark

more from anglophile
 
anglophile

  خرنامه

anglophile


  خرنامه

دردا و حسرتا جهان شد به کام خر                   زد چرخ سفله، سکه ی دولت به نام خر

خر سرور ار نباشد، پس هر خر از چه روی؟      گردد همی ز روی ارادت غلام خر

افکنده است سایه، هما بر سر خران                افتاده است طایر دولت بدام خر

خر بنده ی خران شده، آزادگان دهر                 پهلو زن است چرخ، به این احتشام خر

خرها تمام محترمند! اندرین دیار                        باید نمود از دل و از جان احترام خر

خرها وکیل ملت و ارکان دولتند                         بنگر که بر چه پایه رسیده مقام خر؟

شد دایمی ریاست خرها به ملک ها                   ثبت است در جریده ی عالم دوام خر

هنگامه ای به پاست به هر کنج مملکت             از فتنه ی خواص پلید و عوام خر

آگاه از سیاست کابینه، کس نشد                      نبود عجب که"نیست" معین مرام خر

روزیکه جلسه ی وزرا، منعقد شود                   دربار چون طویله شود ز ازدحام خر

درغیبت وزیر، معاون شود کفیل                        گوساله ایست نایب و قایم مقام خر

یا رب "وحید ملک 2 "چرا می خورد پلو؟            گر کاه و یونجه است، به دنیا طعام خر

گفتم به یک وزیر، که من بنده توام                  یعنی منم ز روی ارادت غلام خر

این شعر را به نام "سپهدار3 "  گفته ام             تا در جهان بماند، پاینده نام خر

خر های تیز هوش، وزیران دولتند                      یا حبذا ز رتبه و شان و مقام خر

از آن الاغ تر وکلایند از این گروه                        تثبیت شد به خلق جهان احتشام خر

شخص رییس دولت ما، مظهر خر است          نبود به جز خر، آری قایم مقام خر

چون نسبت وزیر به خر، ظلم بر خر است        انصاف نیست، کاستن از احترام خر

گفتا سروش غیب، بگوش "امین ملک 4"         زین بیشتر، زمانه نگردد به کام خر

"سردار معتمد5 "  خر کی هست جرتغوز        کز وی همی به ننگ شد، آلوده نام خر

امروز روز خرخری و خر سواری است            فردا زمان خر کشی و انتقام خر

    میرزاده عشقی‌ 

 

 


anglophile

چرا از منسوب شدن به "خر" اینقدر می‌‌هراسید

anglophile


 

 

خر یکی‌ از نجیب‌ترین چهار پایان جهان است. کلی‌ بارش میکنند و صدایش در نمی آید. فقط گاهی‌ اوقات که بیش از حد تحمل از او بار می‌‌کشند عرّ و عرّی ی می‌کند و جفتکی می‌‌اندازد ولی‌ به همه سواری میدهد . آشنا به نظرتون نمیاد؟ از این حیوون مظلوم ترا سراغ دارید؟ پس چرا بدتون میاد یکی‌ بهتون بگه خر؟

 

 

Ali A Parsa

Khar khodeti applies here!

by Ali A Parsa on

Only Souri and Jeesh Daram have hit the nail on the head here. There is certainly no reward for telling the truth about who runs the world so that we can tell what is wrong, but we cannot choose how to do it. As long as we deny the existance of poppeteers because the truth scares us we do not deserve better. By safeguaring our integrity we will refuse to agree with the neocolonialists to justify their archaic rule in the frame of modern world.


anglophile

Thank you VPK

by anglophile on

Anyone who may have an iota of sense must know that Khorsandi's poem calling Iranians "khar" (jackass) is addressing those who followed Imam's call to rally against the former system and more specifically those who allowed a theocracy to rule over them. Did they know what they were doing? If the answer is "yes" then calling them a khar in Persian is justified. If the answer is "no" then the correct name is "khar-e assari" or blindfolded ass. - and all these for the sake of ousting the Shah.!!? As I wrote earlier I have enomouse respect for khar and all it stands for. Khorsandi owes an apology to all the khars in the world.

Veiled Prophet of Khorasan

Khar ya yaboo?

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

I don't call all Iranians khar and often argue with people who do so. But let us face it the revolutionaries did not act particularly intelligent.

A nation is not khar but its people are and they sure acted that way. We had it all and gave it up for what? Free electricity and houses. Didn't these khars think "no nations has these things or ever had it". What made them think Iran was going to? Just as soon as Shah and Bakhtiyar were gone the slide begun. But did they make a U turn before it was too late: no! They took hostages just to make total khars out of themselves. The works of a whole generation before them was ruined.

As for calling "his own nation bunch of khars" he has a right to do it. I am Iranian and not ashamed of it. But I am ashamed of being associated with the revolution. And with the people who made those choices and actions.  


anglophile

توّاب جان خجالتم می‌دهید

anglophile


   ملت شریف ایران خود را به‌‌‌ حد کافی‌ کرد را خوار و خفیف کرده اند    احتیاج به کمک ندارند!!

 

 


default

Gunga Din's only function in here is to put down Iranian people

by Hooshang Tarreh-Gol on

for the benefit of his British masters. shame on you Gunga Din, if you have any left!

 


anglophile

بیچاره خر

anglophile


از خانم‌ها و آقایونی که ایراد از خرسندی (و طبعاً از من) گرفته اند که چرا به ملت شریف ایران نسبت خریت داده شده خواهش می‌کنم به این ویدئو نگاهی‌ کنند و بفرمایید که کدام خری با هم نوع خودش این چنین می‌‌کند که ایرانی‌ با ایرانی‌ می‌کند؟

//www.youtube.com/watch?v=8UDx1HdZPI4


Jeesh Daram

..

by Jeesh Daram on

خرسندی صلاحیت چنین توهینی بملت ایران را  ندارد.  او تمام اشکالات را  در این شعر مزخرف و گند (مثل اکثر نوشته های بند تنبانی اش)  بگردن ملت انداخته است.  از انگلوفیل انتظار نداشتم


Souri

bar vazne : Emotional, Emotional, Emotion !

by Souri on

Shame on a poet/writer who calls his own nation, Khar!


Roozbeh_Gilani

ای خوش آن روزی که بینم جمله را بالای دار بر درختان چنار

Roozbeh_Gilani


Now, this is how you write a poem :)

Thank you, very timely indeed......  

"Personal business must yield to collective interest."


Oon Yaroo

Thank you Anglophile jaan! How khar can a nation be?

by Oon Yaroo on

The saddest day in the history of Iran?