هم کیش

Aref-Adib
by Aref-Adib
16-Jul-2009
 

روزی یکنفر ایستاده بر روی لبه یک پل و میخواهد بپره.

یک بسیجی جلویش را می گیره و می گه : "وایسا!چرا میخواهی خودت را بکشی؟" مرد میگه:"چرا نه؟ از زندگی توی این دنیای  بی رحم خسته شده ام"

بسیجی میگه:"توی همه مذاهب گفتند خودکشی نکنید – تو مگه دین و ایمان نداری؟" مرد میگه: "بله دارم".

بسیجی میگه:" چه مذهبی داری؟" مرد میگه :"اسلام".

بسیجی میگه:"منم مسلمونم! سنی هستی یا شیعه؟ مرد میگه : " شیعه "

بسیجی میگه:"منم شیعه ام! شیعه اثنی اعشری هستی یااسماعیلی؟ " مرد میگه : " شیعه اثنی اعشری"

بسیجی میگه:"منم همینطور! به ولایت فقیه اعتقاد داری یا نه؟ " مرد میگه : " بله"

بسیجی میگه:"منم شیعه اثنی اعشری ام! پیروی خط امامی یا نه؟ " مرد میگه : " بله"

بسیجی میگه:"چه خوب! به کی رای دادی؟ " مرد میگه : " موسوی"

بسیجی مردرا هل می ده پایین و سرش داد می کشه: " مرتیکه مرتد!"


Share/Save/Bookmark

Recently by Aref-AdibCommentsDate
Mohre
-
Jul 27, 2012
Asghar Oscar
4
Feb 27, 2012
Mahshid Amirshahi: Author
7
Jul 15, 2011
more from Aref-Adib