تعطیلات مغزی عید نوروز

تعطیلات مغزی عید نوروز
by Ari Siletz
06-Mar-2011
 

 

ارباب خودم حواستو پرت کن

ارباب خودم این ورو نگاه کن

دفعه دیگه حاجی فیروز میفرستم سوئز


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz
 
hamsade ghadimi

آ‌ری جان، حیف

hamsade ghadimi


آ‌ری جان، حیف نیست که حاجی فیروز، اولین قهرمان ملی‌ ایران بعد از تصرف اعراب، را تشبیه کنی‌ به احمدی. حاجی فیروز سیَه رو پاکدل انعکاسی از همان مردم شجاع ایران است. این هم شعر هادی خرسندی از دید حاجی فیروز. سپاس برای کاریکاتور.

//www.youtube.com/watch?v=WfF_jysT4dU


ahang1001

بشکن بشکنه ، بشکن

ahang1001


من نمیشکنم ، بشکن

ولی من میشکنم ، بشکن

سرش رو میشکنم، بشکن

این محمود جونه؟ بعله

مغزش ویرونه، بعله

خیلی حیوونه، بعله

 


Ari Siletz

"ن" در پاسخ.

Ari Siletz


 

نگذار که بگن با طنز و  توهین

قیامت که می‌شه میزنی زیرِ دین 

 


Mash Ghasem

ارباب خودم بز بز قندی

Mash Ghasem


ارباب خودم بز بز قندی
وقت رفتنته  چرا نمیخندی؟
ارباب خودم اخمهاتو و کن
لباس زندان و بگیر و پا کن
ارباب خودم بد دیکتاتور تو
بساطو  جمع کن و  به پایان سلام کن.  ---------------------------------------------------------------------------------------  نون  بده!

Ari Siletz

ارباب خودم بز بز قندی

Ari Siletz


ساندیس نمی‌خوای بگو کیلو چندی


ahang1001

ارباب خودم بز بز قندی

ahang1001


 

سید علی میره چرا نمیخندی

شیرین

 


divaneh

ارباب خودم بز بز قندی

divaneh


توی سال جدید مهمون بندی

منظور بند زندان است. این را می گویند نقاشی رندانه. آره فکر بسیار خوبی است که دفعۀ دیگر حاجی احمدی نژاد را بفرستیم چون گویا اسرائیلی ها از این دلقلک این دفعه ای خیلی خوششان نیامد.