از بَرَت عبا کشان، بی‌وفا رفتم که رفتم


Share/Save/Bookmark

از بَرَت عبا کشان، بی‌وفا رفتم که رفتم
by Ari Siletz
09-Mar-2011
 

از برت دامن کشان رفتم ای نامهربان
از من آزرده دل کی دگر بینی نشان
رفتم که رفتم
رفتم که رفتم

از من دیوانه بگذر
بگذر ای جانانه بگذر
هر چه بودی
هر چه بودم
بی خبر رفتم که رفتم
رفتم که رفتم

شمع بزم دیگران شو
جام دست این و آن شو
هر چه بودی
هر چه بودم
بی خبر رفتم که رفتم
رفتم که رفتم

بعد از این بعد از این کن فراموشم که رفتم
دیگر از دست تو می نمی نوشتم که رفتم
با دل زود آشنا گشتم از دامت رها
بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم

بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم
من نگویم که به درد دل من گوش کنید
بهتر آن است
بهتر آن است که این قصه فراموش کنید

عاشقان را بگذارید بنالند همه
عاشقان را بگذارید بنالند همه
مصلحت نیست
مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید
من نگویم که به درد دل من گوش کنید
بهتر آن است که این قصه فراموش کنید

شمع بزم دیگران شو
جام دست این و آن شو
هر چه بودی
هر چه بودم
بی خبر رفتم که رفتم
رفتم که رفتم

بعد از این بعد از این کن فراموشم که رفتم
دیگر از دست تو می نمی نوشتم که رفتم
با دل زود آشنا گشتم از دامت رها
بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم

بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz
 
pedro

Kooseh

by pedro on

kooseh dideh boodim! vali kooseye LOOCHO CHAPO CHOS dege nadideh bodim,

Bekhandidim.

Stop Execution and torture of Iranians in Islamic regime Prisions


Maryam Hojjat

I loved It

by Maryam Hojjat on

Thanks for posting. I enjoyed the song.


aghadaryoosh

از کوسه همان تراود که در اوست!

aghadaryoosh


انتخابی بینظیر ، ولی‌ او اهل زد و بند و برد و باخت است ، شاید صبح دولتش دوباره بدمد ،از کوسه همان تراود که در اوست!


Multiple Personality Disorder

خیلی سپاس

Multiple Personality Disorder


بسیار جالب بود


Souri

Lovely song, great picture :)

by Souri on

That picture is so funny.

Thank you.