اثبات تقدس حضرت خامنه‌ای به مناسبت عید پاک

 اثبات تقدس حضرت خامنه‌ای به مناسبت عید پاک
by Ari Siletz
23-Apr-2011
 

 

 

بنابر تکالیف صادره از طرف مقام معظم رهبری، از طراحان عکس های قلابی دعوت میشود که طرح های ابداعی خودرا تا تاریخ جمعه ۲۵ جماد ال اول ارسال دارند.

بدیهیست که در اثباتِ تقدسِ در دستِ اقدام زمان حائز اهمیت است ،که دشمنان در کمینند.

مدیریت صنایع خدا سازی جمهوری اسلامی

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz