اسلام رود

اسلام رود
by Ari Siletz
23-Jun-2011
 

جقرفیای "طبیعی" ایران. . . . . . . . . .


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz
 
divaneh

شیر بی یال و دم و اشکم که دید

divaneh


آقا این اسلام شما هم خیلی شباهتی به اسلام ندارد. این اسلامی که زن و مرد در آن برابر هستند و دست و پای کسی بریده نمی شود و مسلمان می تواند دینش را عوض کند و خون کافران را نباید ریخت و از مسیحیان و یهودیان نباید جزیه گرفت و در کل به حقوق بشر معتقد است و مضافاَ آن افسانه و خرافات پرواز خر به آسمان و آدم در شکم ماهی و خواب چند صد ساله در غار و غیره را قبول ندارد بسیار اسلام خوبی است. حتماَ در این اسلام آبجوی تگری هم می شود خورد. این را اما می گویند اسلام بی یال و دم و اشکم. شما هم یک دفعه بگو مسلمان نیستم و راحتمان کن.

اما این آیه ای که آورده ای هیج معنای خاصی ندارد. شاید منظورش این بوده که تا قیام قیامت باید سنگسار کنید و شلاق بزنید و سر و دست و پا ببرید و غیر مسلمانان را بکشید و شکنجه کنید و حق زنها را بخورید. خود آیه هم که بوی استبداد می دهد. "اسلام را برای شما برگزیدم" یعنی من برای شما تصمیم گرفتم (چون خودتان عقلتان نمی رسد) و شما هم باید اجرا کنید. بابا خودت کلاهت را قاضی کن، واقعاَ اگر این دین به تو ارث نرسیده بود به آن اعتقاد داشتی؟    


Demo

چه دیوانه و چه عاقل

Demo


آخه چه جوری میشه به یک دیوانه و جماعت آخوند جاهل فهماند که بر طبق آیه ۳ در سوره ۵ از کلام الهی در قرآن اسلام در ۱۵۰۰ سال پیش تکمیل شد و بعد از آن دیگر همه و همه قوانین صادره از حوضچه های دینی و فتوای این ملا و آن آخوند بدرد خودشان میخورد. در قرآن نه از در جه دینی حرفی است و نه اجازه صدور فتوا به احدی داده شده. عبادت و شکر و معظم و مقدس و ولایت و یکتایی هم همراه با بسیاری از صفات برتر دیگر فقط و فقط و فقط به پروردگار اختصاص دارد. آرزوی شفا برای کسانی که همینطور سر خودی به اسلام حمله میکنند. چه دیوانه و چه عاقل.
"..........امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت‏ خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما [به عنوان] آيينى برگزيدم............."


Ari Siletz

جناب دکتر سعادت نوری

Ari Siletz


نکته قابل توجه‌ای را پیش میاورید.  نامگذاری این فاضل آبِ سراسری از
طرف سازمان تبلیغاتِ جمهوری اسلامی انجام شده است، همان سازمانی که به
"کور و کَر و لال" لقب "صدا و سیما" داده است.


divaneh

این دفعه آیه نیاوردی

divaneh


چطور یک دیوانه فهمید که در اسلام برابری بین زن و مرد وجود ندارد و تو هنوز به خود فریبی مشغول هستی؟ چگونه دیوانه ناقص العقلی می فهمد که قوانین جمهوری اسلامی همه بر پایه فقه اسلامی است و مفقود العقلی بیان این حقیقت را توهین می انگارد؟ مگر نه این است که آخوندها به کتابشان و عقیده دینی شان عمل می کنند؟ مگر همۀ کارهای اینها شواهد تاریخی اسلامی ندارد؟ تنها یک چیز را خوب فهمیدی و آن هم این است که جمهوری و دموکراسی را هیچ جوری نمی شود به اسلام چسباند.   


Demo

دیوانه هر چه می خواهد بگوید و بنویسد

Demo


دیوانه هر چه می خواهد بگوید و بنویسد ملامتی برش نیست. ولی استاد سعادت نوری چرا؟ استاد جان اسلام در قرآن به معنی مایه حیات و جنبش جسم و عقل است.کوه اسلام و رود اسلام یعنی چه؟ آن دو به همان اندازه چسباندن جمهوری
به اسلامی غلطند و مقبوح. از استاد محترم هیچگاه انتظار چنین اشتباه فاحشی
نمی رفت.


M. Saadat Noury

ارسطوی ارجمند

M. Saadat Nouryکارتان از نظر هنری و از دیدگاه مهندسی تقسیمات کشوری زیباست . اما چرا اسلام رود؟ رود است که آب یعنی مایه ی حیات را نقل و انتقال و جا به جا می کند. شاید اسلام کوه نام مناسب تری باشد چرا که کوه خواص ارزنده ی رود را ندارد.اما اگر منظور "کانال آبی" بین بحر خزر و خلیج فارس است، حرف دیگری است و آنهم بی تردید نیاز به پسوند مذهبی و غیر مذهبی  ندارد!  از دیدگاه مهندسی تقسیمات کشوری اگرچه فعلا کارتان زیباست  اما در آینده ممکن است دولت ، به پیشنهاد "دیوانه ی خردمند و فرزانه"  توجه بیشتری مبذول فرماید!


Ari Siletz

Divaneh, Faramarz

by Ari Siletz on

Faramarz: good thing the British were in on it. the original IRI-proposed "women's section" was a sealed off portion in Tehran's underground metro between Khazaaneh and Ali abaad. The British propsed the "outdoor plan," and as a compromise agreed to build extra mountains along the gender divide line (see map). You should name this new mountain range before Google has a chance.

Divaneh: Hold the fatwas. We've got bigger problems. The women are gathering to march on Khuzestan to annex it to their territory. Hey goftim keshvar ro zanooneh-mardooneh nakonin, goosh nakardan!


divaneh

This is not true Islam Ari

by divaneh on

I admire your talent but why have you made it half/half and given half the land to women? I like the idea that you have put both deserts in their portion and reserved the green areas for ourselves, but still they should not get more than a quarter of the land. I suggest that you anex the Khorasan, Golestan and the remaining part of the Mazandaran into the men's share, or I will issue a fatwa against you.

Brother if you want to do it in the true Islamic fashion then you have to take a lesson from IRI who is the best example of the true Islam, although a little softer then the real Islam naab Mohammadi.


Faramarz

راه آهن سرتاسری ایران

Faramarz


 

Ari,


Your divide runs parallel to Iran's north -south railways from Bandar Torkman (Caspian Sea) to Bandar Shahpoor (Persian Gulf). It must be a British plot!

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5...


Ari Siletz

Thanks SK

by Ari Siletz on

Yes, it shall pass.

And apologies for spelling error.


Soosan Khanoom

LOL .....

by Soosan Khanoom on

Why this retarded IRI does not just expel all the women out of the country?

I bet they would if they could ....... they would probably expel all the women out of the world  ...

I said it before,  IRI is doing what Christian church had done during dark ages ...... 

This shall pass too ......