تورو به پیغمبر ایران را جزیره ثبات اعلام کنید


Share/Save/Bookmark

تورو به پیغمبر ایران را جزیره ثبات اعلام کنید
by Ari Siletz
21-Jan-2012
 

به تعبیری از گفته جانشین فرمانده کلّ سپاه، حسین سلامی، حضور مداوم نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس مانند تیغِ ماهی‌ دودی واقعیتی است که باید پذیرفت. طبیعیست که این قدم بسوی فرو نشاندن بحران خلیج فارس مورد ستایش کلّ ماهیگیران ایرانی‌ قرار گرفته، زیرا که در غیاب ناوگان آمریکا دیگر غریق نجاتی در منطقه نمیماند و کسی‌ نخواهد بود که آنان را از دست لولوی دریایی در امان نگاه دارد. در همین حین سران ممالک غرب با لحنی ملایم تر سخن می‌گویند که حالا چرا قهر میکنی‌ بابا ، داشتیم چانه میزدیم. اگر وضع همینطور بسوی آشتی‌ رود چیزی نمی‌ماند که روبوسی و عذر خواهی‌ آغاز شود و شیطان بزرگ و محور شرارت پس از سی‌ و دو سال دوباره در آغوش هم بیافتند و سرزمین ایران را عشرتکده خود سازند.

شیطان بزرگ در گوش محور خانم زمزمه می‌کند که عزیزم موقعی که تو به من گفتی‌ منشأ پیدایش ناامنی و ناهنجاری خیلی‌ "هِرت" شدم. محور میگوید منظوری نداشتم فقط می‌ترسیدم بر مال و قدرت من قصدِ بد داشته باشی‌، تو اگر مرا ببخشی منهم در عوض ترا می‌بخشم که گفتی‌ حقوق بشر سرم نمی‌شود و شکنجه می‌کنم و اینجور بد و بیراه ها. شیطان بزرگ هم میگوید که ناز نکن خوشگله خودت می‌دانی که رعایت حقوق بشر برای من بهانه است و قبل از تو عربستان سعودی سوگلی من بود.

اگر وضع چنین رمانتیک شد، از شیطان بزرگ خواستارم که بار دیگر ایران را جزیره ثبات اعلام کند تا مردم خیالشان راحت شود که سرزمین از حمله بیگانه در امان است. آنوقت با وجدان آسوده میتوانیم به جان سرکوبگران بیفتیم. مرسی‌!


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz
 
Ali A Parsa

Never underestimate the ignorance of the masses!

by Ali A Parsa on

The above truth or its equivalent "Masses are asses" is the equivalent of this wisdom of Omar Khayyam, the 13th century (C.E.) Persian scientist, mathematician and astronomer.

Expecting from life perfection of school,

My friend, is like milking the bull !

Have the courage to perceive real life as a joke,

For most people ignore the Golden Rule!

Which is my translation of this Omar Khayyam's famous robaii.

 

انانکه بکارعقل درمیکوشند     افسوس که جمله گاونرمیدوشند

ان به که لباس ابلهی درپوشند      کامروز بعقل تره می نفروشند

 


Azadeh Azad

Interesting :-)

by Azadeh Azad on

Indeed, this is a crucial political juncture for change in both countries. In Iran, what, is this the third opportunity for the people to rise up? .... Are they going to be crushed by the Russian and Chinese-made WMD? It is hard to be optimistic these days:-(

Azadeh


Mash Ghasem

خیلی بامزه

Mash Ghasem


آری جان ، خیلی بامزه بود ، دمت گرم

منو یاد داستان "شیخ صنعان" سعیدی سیر جانی انداخت. اونجا هم یک "قدرت خانوم" بود که شیخ در پی فتح قلب و چیزهای دیگرش بود .
اینجا اندازه کافی مطلب داری برای یک سری کامل داستانهای عاشقانه، میشه
اسمشو گذشت مثلا "عشق سوزناک شیطون کوچیکه و شیطون بزرگه"، احیانا یه چکه
"ساوت پارک" هم قاطیش کنی!


Ari Siletz

Thanks folks

by Ari Siletz on

Souri: glad you enjoyed this romance novella enough to sing a wedding song for Aroos Daamaad. I've always thought that the IRI and the U.S. warmongers look cute together. 

jirandoust: Absolutely! Fear of attack by foreigners keeps both Iranians and Americans from attending to their respective political ills. The IRI has the Doshman boogeyman the U.S. version of which is "terrorists." Oddly, some on both sides who are quite aware that their country's problems are internal still fall for the old Looloo mikhoreh  trick that we're supposed to outgrow in kindergarten. 


jirandoust

Love the Last Part

by jirandoust on

Where you more or less say once the threat of military attack removed, we then can get busy with removing the regime.


Souri

Very funny

by Souri on

I laughed a lot. That is funny and true , indeed.  Nobody knows which wind has knocked the Shaytan bozorg to come down from its "khar" jang. belakhareh az khare sheitoon piadeh shodand.

Bada bada  mobarak bada :)

 PS_ Nevertheless this was a happy ending for me.