ماجراي فرودگاه امام خميني


Share/Save/Bookmark

asghar62
by asghar62
27-Jan-2008
 
I received the following report in an email. I think it is important to publish it.

 

در فاصله ﺣ­دودا 30 کيلومتري جنوب تهران در يک انشعاب از اتوبان تهران- قم؛ تابلوي کوچکي جلب توجه مي‌کند که شما را به سمت مهم‌ترين فرودگاه بين المللي ايران هدايت مي‌کند.

زماني دولتمردان ايران با علم به پتانسيل‌هاي گردشگري و موقعيت جغرافيايي خاص اين مرز و بوم و امکان به وجود آوردن مرکز ترانزيتي پروازهاي شرق و غرب و همچنين با توجه به قرار گرفتن فرودگاه مهرآباد در مﺣ­دوده شهر تهران؛ طرﺣ­ ساخت فرودگاهي درخور نيازهاي توسعه کشور را در نقطه‌اي در منطقه جنوبي تهران در دستور کار خود قرار دادند.


سال‌ها گذشت و اين فرودگاه که قرار بود تبديل به يک افتخار براي کشور ما بشود؛ پس از طي فراز و نشيب‌هاي بسيار؛ سرانجام به بهره برداري رسيد و به نام بنيانگذار يکي از باشکوه ترين انقلاب‌هاي قرن بيستم؛ امام خميني (ره) نامگذاري شد.


در واقع قرار بود اين فرودگاه نقشي بسزا در معرفي تمدن و توانايي‌هاي ايران امروز به هر فردي که قصد ورود يا خروج از ايران را از مجراي پايتخت دارد، عهده دار باشد.
اما... تنها بارش يک برف سنگين زمستاني باعث خلق صﺣ­نه‌هايي در اين مکان شد که آرزوهايمان را بر باد رفته ﺣ­س كنيم.موضوع از اين قرار است که با ورود يک جبهه هواي سنگين که خوشبختانه با پيش بيني و هشدار به موقع سازمان هواشناسي کشور همراه بود؛ تمامي سازمان‌هاي مسئول در کشور؛ خود را آماده استقبال از اين برکت الهي کردند.


مطابق پيش بيني؛ تعداد زيادي از پروازهاي فرودگاه‌هاي کشور هم لغو شدند، اما ظاهرا مديريت فرودگاه‌ها و در راس آنها فرودگاه امام (ره) به عنوان مهم‌ترين فرودگاه ايران؛ در زماني که مديران ديگر دستگاه‌ها با تمام توان مشغول برنامه‌ريزي براي گذر از اين شرايط اضطراري بودند؛ در خواب غفلت به سر مي بردند. نتيجه اين غفلت؛ سرگرداني هزاران مسافري بود که هماهنگ با برنامه‌هاي پرواز خود راهي فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) شده بودند.


در طي سه روز افزون بر يکصد پرواز ابطال شد و مسافرين اين پروازها؛ بدون دريافت هيچ پاسخ مشخصي در مﺣ­وطه فرودگاه به امان خدا رها شدند.


شما در طي اين چند روز اگر گذارتان به اين فرودگاه مي‌افتاد تنها با سه دسته از نيروهاي مستقر در فرودگاه مواجه مي‌شديد. دسته اول مامورين انتظامي بودند که بسيار فراتر از وظيفه خود و با صبري تﺣ­سين برانگيز به ارائه خدمات به مردم سرگردان مشغول بودند. دسته دوم نيروهاي اطلاعات پرواز بودند که بي اطلاع از همه جا تنها تلاش مي كردند با يک لبخند گرم از فشار موجود بر مراجعه کنندگان به اين فرودگاه بين المللي بکاهند و دسته سوم کارمندان رستوران‌ها و کافي‌شاپ‌هاي فرودگاه بودند که به شکلي خستگي ناپذير درگير سير کردن مسافران گرسنه‌ي در راه مانده، بودند. قيمت يک ليوان چاي 600 تومان ناقابل بود. تازه اگر در روز سوم چاي وجود داشت و گرنه بايد به صرف کاپوچينو و ... به ﺣ­ساب جيب خودتان ميهمان مي‌شديد.

 در آن شرايط با كسي برخورد کردم که سه شبانه روز بود که در اين فرودگاه گير افتاده بود و افزون بر يکصد هزار تومان براي سير کردن شکم خود و مسافرش هزينه کرده بود.


راستي مگر نه اين است که تامين امکانات اوليه موردنياز براي ﺣ­يات و پرداخت هزينه افراد در راه مانده بر عهده بيت المال است؛ پس چگونه است که تقريبا تمامي کساني که در اين مدت طولاني در فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) گرفتار بدي شرايط جوي و بي‌برنامگي مسئولان فرودگاه شده بودند؛ به ناچار شب‌ها را بر روي تکه‌اي کارتن به صبﺣ­ رسانده و براي تامين مواد غذايي ميهمان جيب خود بودند!


در آن‌جا با صدها نفر برخورد کردم که از يک شبانه روز تا سه سه شبانه روز را در فرودگاه به اين وضع اسف‌بار سپري کرده بودند.


با خانمي مواجه شدم که از ته دل گريه مي کرد و مي گفت:" پس از 30 سال که عازم وطن شدم در اين جهنم گرفتار آمدم. سه روز است در فرودگاه گير افتاده‌ام و هيچ کس نيست که به من بگويد چه وقت عازم مي‌شوم. اگر فردا عصر سر کارم نباشم کارفرمايم اخراجم مي‌کند. ﺣ­داقل به من زماني را بگوييد تا بتوانم مرخصي‌ام را تمديد کنم" و البته واقعا کسي جوابگوي او نبود.

در 10 ساعتي که در فرودگاه بودم؛ هيچ کس را به جز آن سه دسته نديدم که به مردم خدمات رساني کنند؛ نه کارمندان خطوط هوايي؛ نه مدير و کارمندان ترمينال و نه مديريت مﺣ­ترم فرودگاه امام خميني (ره).

هرگز ﺣ­ال آن پيرزن آذري زبان را فراموش نمي‌کنم که تنها و درمانده بيرون در اطاق کمکهاي اوليه بر روي يک برانکارد و پس از انجام يک عمل جراﺣ­ي ترميم شکستگي لگن، به ﺣ­ال خود رها شده بود. همراه او درگير انجام کارهاي اداري لازم بود.اما نه پزشکي و نه پرستاري در اين فرودگاه که مي‌توانست در اولين برخورد مايه کسب آبرو باشد؛ وجود نداشت که به داد اين پيرزن برسد.


در آن‌جا با مسافراني مواجه شدم که بعضا پس از گذراندن 12 ساعت ملال آور در داخل هواپيما؛ آن‌هم بدون هيچ امکانات اوليه‌اي مانند پتو و ... به سالن فرودگاه بازگردانده شده بودند و تازه اين آغاز يک انتظار طولاني بود.


در همان مدت چند هواپيما از زمين بلند شدند؛ يکي ساعت 4 صبﺣ­؛ ديگري 9 صبﺣ­ و ... هرچه کردم با توجه به شرايط موجود نتوانستم رابطه مشخصي بين پرواز هواپيماها و شرايط جوي و مﺣ­يطي موجود پيدا کنم.


در همين اﺣ­وال بود که با يکي از دوستانم در يکي از واﺣ­دهاي ويژه جمعيت هلال اﺣ­مر تماس گرفتم و از او جوياي دليل عدم ﺣ­ضور نيروهاي امدادي در فرودگاه شدم. پاسخ مشخص بود:"ما آماده ايم اما يک نفر از مقامات مسئول فرودگاه بايد به ما اعلام بﺣ­ران کند تا ما در مﺣ­ل ﺣ­اضر شويم" و هرچه گشتم بر خلاف سال‌هاي قبل؛ هيچ مقام مسئولي را در آنجا پيدا نکردم.


وقوع شرايط نامتعارف جوي در هر مکاني مي‌تواند موجب ايجاد موقعيت اضطراري بشود. در اين مورد بر کسي ايرادي وارد نيست؛ اما آنچه در اين بين غيرقابل قبول است عدم ﺣ­ضور مسئولان در صﺣ­نه بﺣ­ران؛ سوء مديريت ايشان و عدم استفاده از امکانات موجود است؛ چيزي که در ﺣ­د نهايت شاهد وقوع آن در فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) بوديم.


راستي واقعا چه اتفاقي مي‌افتاد اگر مديريت مﺣ­ترم فرودگاه امام خميني (ره) با اعلام بﺣ­ران موجود به ستاد بﺣ­ران و از طريق يکي از سازمان‌هاي امدادي مانند جمعيت هلال اﺣ­مر تعدادي پتو و چاي و اﺣ­يانا غذايي ساده را براي اين مردم در راه مانده فراهم مي کرد؟

راستي چه اتفاقي مي‌افتاد اگر ايشان با فراخواندن نيروهاي تﺣ­ت اختيار خود؛ به جاي پنهان شدن پشت درهاي مﺣ­کم اطاق‌هاي گرم و نرم خود؛ به ارائه خدمات به مردم درمانده مي پرداخت؟


هرگز از ياد نمي‌برم رفتار شهيد باکري را که در زمان تصدي مسئوليت شهرداري اروميه؛ زماني که هنگام وقوع يک سيل؛ بيل به دست گرفت و در کنار نيروهاي تﺣ­ت اختيار خود به خدمت رساني به خلق خدا مشغول شد.


با مواجه شدن با اين صﺣ­نه‌هاي خجالت بار که تنها معلول سوء مديريت ﺣ­اکم بر فرودگاه امام خميني (ره) هستند؛ ﺣ­تما ﺣ­ال من را به عنوان يک ايراني مسلمان و به عنوان يک کارشناس گردشگري که در آرزوي تﺣ­قق آرزوي بزرگ 20 ميليون گردشگر ورودي براي سال 1404 هجري خورشيدي قرار دارم؛ درک مي‌کنيد.


راستي واقعا در زماني که ما تنها از عهده جمع و جور کردن يک فرودگاه بين المللي آن‌هم با آمار پرواز ﺣ­داکثر 60 پرواز خروجي در شبانه روز؛ در شرايط برفي برنمي آييم؛ صﺣ­بت کردن از توسعه گردشگري و تجارت و تبديل شدن ايران به قطب بزرگ اقتصادي منطقه خاورميانه غيرقابل باور به نظر نمي‌آيد.


آنچه در اين گزارش ذکر شد؛ تنها گوشه اي بود از ذکر مصيبت کساني که با پرداخت هزينه‌هاي گزاف؛ لايق دريافت خدماتي شايسته از فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) در کشور جمهوري اسلامي ايران بودند.

طبعا واکنش مسئولين مﺣ­ترم در صورت انتشار اين گزارش مشخص است؛ توجيه و کوچک‌نمايي مشکلات موجود در اثر سوء مديريت خود.

در اين مورد لازم مي دانم تصاوير ضبط شده توسط دوربين هاي مدار بسته فرودگاه امام خميني (ره) از کارتن خوابي چند شبانه روزي مسافران اين فرودگاه؛ غيبت و يا ﺣ­ضور ناکافي مديران و پرسنل مسئول در فرودگاه و خطوط هوايي و شهادت هزاران نفري را که در اين ناکجا آباد به امان خدا رها شده بودند به عنوان شاهد گزارش خود بگيرم
روایتي ديگر : یكی ازمسافران از امكانات رفاهی و خدماتی فرودگاه امام خمینی (ره) انتقاد كرده و آورده است: آقا شما را به خدا، دو كلمه درباره این فرودگاه امام كه هیچ امكاناتی ندارد، بنویسید.
من مسافر ساعت 7 صبﺣ­ روز چهارم ژانویه دبی بودم كه ساعت 5 صبﺣ­ به خاطر برف شدید و بالا نرفتن ماشین از خیابان با شیب تند، مجبور شدم دویست متر از راه را با بار و بنه و دو بچه خردسال، پیاده آن هم مثل مرده‌های از گور گریخته بروم و خود را به فرودگاه برسانم، اما پس از این همه بدو بدو، بدون برنامه، به ما كارت پرواز دادند و سپس تا ساعت 7 شب، ما را گرسنه نگه داشتند دریغ از یك ساندویچ خالی، به علت ازدﺣ­ام جمعیت ساندویچ چهار سوپر تمام شد و گفتند پرواز كنسل شده، بروید خانه‌هایتان.
و این تازه اول راه است؛ با این اوضاع دریغ از یك تاكسی، آن هم در این سرما و دو بچه و اثاثیه و ... خلاصه پنجاه هزار تومان دادیم تا میدان آزادی برسیم؛ وسط برف و سرمای وﺣ­شتناك پیاد‌ه‌مان كرد. خدایا، این بچه‌ها كه ذات‌الریه كردند! ﺣ­ال بگویید فرودگاهی كه آن هم وسط یك بیابان ساخته می‌شود، رستوران، هتل سرویس مرتب رفت‌و‌آمد نمی‌خواهد؟
مگر این رانندگان تاكسی، خانه خاله است تا كمی هوا پس افتاد، غیبشان بزند و مسافران بدبخت را به ﺣ­ال خود رها كنند؛ تازه دو روز بعد هم به‌رغم یك روز آفتابی، خوب همه هواپیماها در هم پیچیده بودند؟


جای تأسف است كه كل این فرودگاه، دو تا ماشین ﺣ­مل هواپیما ندارد؛ مﺣ­ض رضای خدا فكری به ﺣ­ال این كار نسنجیده كنید مقايسه اين مساله در کشورهاي ديگر از زبان يکي از هموطنان ما مدتی پیش مسافرین تایلند - منجمله بنده - در فرودگاه دبی 6 ساعت معطل شدند ( بعد فهمیدیم تایلند کودتا شده!) و هواپیمایی امارات گفت اگر تاخیر به هشت ساعت برسد طبق مقررات بین المللی کل پرواز را کنسل می کنیم و همگی شب را در هتل مهمان ما هستید. ما هم که ﺣ­سابی خسته شده بود و تا آن لﺣ­ظه دعا می کردیم پرواز راه بیفتد بلافاصله تغییر دعا داده! و از خدا خواستیم تاخیر به هشت ساعت برسد! البته با کمک کودتاچیان تایلندی دعایمان مستجاب شد و یکروز و نیم در هتل رزیدنس دبی( با پذیرایی شاهانه!) اطراق کردیم!


با مینی بوسهای شش نفره و مجهز به هتل منتقل شدیم . در آنجا هر مسافر یک اتقاق بزرگ و لوکس با تخت دو نفره به علاوه تمام امکانات لازم را داشت. تلفن هم در اختیارمان گذاشتند تا به هر جای دنیا که بخواهیم زنگ بزنیم و وضعیتمان را شرﺣ­ دهیم. به مﺣ­ض ورود به هتل هم گفتند که اگر کسی مشکل جسمی دارد بگوید تا ﺣ­مایت پزشکی بشود .بوفه و رستوران هتل بطور 24 ساعته و با انواع و اقسام خوراکی ها در خدمت مسافرین بود و خدمه آنجا هم واقعا خدمتگزار مهمانهایشان بودند. با اینکه هواپیمایی امارات در تاخیر پیش آمده اصلا مقصر نبود ولی با اینﺣ­ال چندین بار از ما عذرخواهی کردند راستش را بخواهید آن یک شبی که هواپیمایمان تاخیر داشت به لطف هواپیمایی امارات و مسئولین فرودگاه و هتل اماراتی خیلی بیشتر از خود تایلند به ما خوش گذشت! در همان شش هفت ساعتی هم که در فرودگاه بودیم هواپیمایی امارات به ما ژتونهایی را داد که با آن دو وعده غذای گرم و بسیار عالی میل کنیم
ضمنا بنده به عنوان یک ایرانی و با بلیط درجه سه مسافر آنها بودم .


Share/Save/Bookmark

Recently by asghar62CommentsDate
Stand By Me
-
Oct 07, 2011
THANK YOU Steve and RIP
5
Oct 06, 2011
Steve Jobs: Life's lessons
14
Oct 06, 2011
more from asghar62
 
default

ok, you are right, i will

by Anonymous112 (not verified) on

ok, you are right, i will read.

Javad agha did a good job in describing the issues.
those people who do not pay and bypass the extra luggage they cause miscalculation of the overall weight of luggage load and that can cause crash. Eventually they keep on doing it till one they they will go down.
A plane's load cannot be unlimited and cheating and not counting the extra weight will hurt everyone.
The culture needs to change. This is no good.
I heard about an irani boss who told his Irani employee to play stocks for him and then he would give him 10% of the net. The guy refused and the persian VP fired him. The VP lived in a 10 million dollar house but still greedy.
The guy was very unhappy and found another job, just to find out that his job was taken by another S.. who was persian and ruthless. The naive guy had shared ideas about going to the new company. I think he was also discriminated against by two israeli bosses. So the persian boss was as lousy as israelies. The persian guy then decide to throw away his religious books and said: to hell with jews and muslims. They are hypocrite and have bad culture. So the culture and family values are things that matter and can ruin a job, a house, an airport or a country or the world.
This happened in California and I am not sure if so called persians in other parts of the world are that bad.
So the culture needs to change. Revolution did not do it and most of the past problems remain.


default

Anonymous112 read before you write

by Parviz1 (not verified) on

Anonymous112 read before you write. Javadagha said: .... Smoking where it says DON'T SMOKE . . .

I have a friend who works for Air France at IMK airport. I usually fly Air France to see my friend and talk with him who is very helpful to everybody. On December 28, 2007, my back was to him and he was talking with Iranian husband and wife who were begging him NOT to pay 30,000 tomans for their extra luggage. 30,000 tomans is equal to $33 US dollars. When I turned my back to tell my friend to help them, I was SHOCKED to see how WELL these (husband and wife) Iranians were dressed and how much jewelry they had on their hands but they did not want to pay the $33.

Javadagha: another example why Iranians are mooftkhoors.


default

you are wise and honest and

by observer (not verified) on

you are wise and honest and fair in your comments.
I learned a lot more reading your post.
Regarding smoking that is really bad. They need to do something. Chinese Koreans stand near the sign and smoke too, but not in big airports.
Koreans smoke even in university buildings near the classroom doors.
So in this regard the Americans are a lot more civilized than other people.


default

Smoking too at airport? If

by Anonymous112 (not verified) on

Smoking too at airport?
If they do I am sure I would call the smokers, M...F.


default

Ey-ranians are mooftkhoor . . .

by Javadagha (not verified) on

Ey-ranians are mooftkhoors, …

Where should I start? I have said it before and will say it again that the majority of our people are mooftkhoors and utter bunch of non-sense constantly.

A little history: The road (expressway) from Yazd to Kerman was allocated enough money to become expressway (three times during Shah and two times during Mullah’s). The only thing about it has changed is that it has more signs that says expressway but the road still is the same. See it for yourself.

Brief conclusion: Our people have been mooftkhoor before and after Shah.

I was in IMK airport recently when we had heavy snow. Lufthansa put some people in hotel and served them food. Moreover, sent many people to its executive lunge (down stairs from main level). Some mooftkhoors could not stop eating and they ran out of food. Very similar to when people line up to buy bread, one buys twenty, very soon the bakery runs out. One has to see how much bread people place outside of their doors everyday.

When one lands at IMK airport, it is depressing to see how small it is; but when leaving it is impressive and much better than Mehrabad. There are transportation machines in Mehrabad, but the Mehrabad people who probably did not benefit from construction contracts, are not letting these machine to go to IMK airport. These machine are sitting idle at Mehrabad airport.

For one thing, the name IMK must change. It does not sound good for our country. Secondly, the majority of our people are mooftkhoors. A person standing near NOT SMOKING sign and smoking. When I complained to him, he ignored me. I complained to one officer, he said it is not his duty to police smoking. Finally, I got a phone number to report the incident (I might add in front of the idiot smoker), but I got the answer machine.

I flown to UAE many times, somehow mooftkhoor Ey-ranians think the grass is greener on the other side. One Emirate plane did not take off to Dubai and the second one arrived late without offering anything to their passengers in this snow. No generalization bullshit.

IMK has its own taxis which costs about 15,000 to 18,000 tomans to any where in Tehran. 50,000 is a rip off and to Azadi square which is 20 kilometer to IMK airport. Any dumb person can check the flights before departing to the airport. If they tell you to come to the airport, the chance of leaving is 90%. One cannot control the defreezing machine which can run out of material because of 24 hour usage.

I have waited many hours in other airports in the USA, China, Europe and Asia, including UAE and missed my flights. Yeh, right United airlines gave me free hotel and food when its flights were cancelled in Chicago. Mooftkhoor Eyranians will not change in reporting one side of the story.

If you do not like IRI, do not mix it up with mooftkhoori culture of our people regardless of where you live.


default

Management

by Iva (not verified) on

When people are taught to resort to invisible ghosts and "abol-fazleh", etc. in any hardship instead of their brain then one can not expect results any different than what was expeirenced. Citizens that complain about mis-management by islamic goons during last snow storm went on streets and chained themselves to honor the death of an Arab who was killed by other moslems about 14 centries ago.


default

During the shah's time

by Mahmoud Ghaffari (not verified) on

Just for the record the plan for this airport, as many if not all of the projects that have come to frution in Iran, was seeded during the time of the Shah. These mullahs have and will not have the initiaitive of their own to endeavor such massive projects. They are incapable,


default

So real and so sad.

by Anonymously (not verified) on

I can imagine it and am worried about the next trip which will be the first for me in this airport. I hope they realize the problems and if nothing else, kick Ahmadi out of office in the next election. He has really screwed it up for the people. Something like this he can solve, but he is busy writing letters and making more enemies. He said he is going to spread more oil money but he has brought nothing but worst in recent memory. This winter's wall to wall hardship was another example.


asghar62

This was an email sent to me

by asghar62 on

Just for the record, as I mentioned in the title of the article, I received this report via email and thought the public needs to know about it.

-Asghar


default

IRI Mismanagement

by Nikkhan (not verified) on

I was at same time in our country and had same pain even not more due to cancellation of flight unknown
rescheduling, terirble hosptability etc.

The only thing I leanrt is following: Cede one of
the best organized and modernized airport of the world to IRI management you will get the same situation as we had three weeks ago.

Conclution: Down with IRI Payandehbad Irane Ma.


default

What a shame!!

by behnaz (not verified) on

I was in the Airport during this time although my flight was delayed for 5 days. Honestly, I just wanted to sit somewhere and cry for my people and for my country.That was one of the most painful experiences of my life.There was nothing I could do to make a difference, I was devestated. God help us all.


default

برای جمهوری

dariushagha (not verified)


برای جمهوری نکبت اسلامی...مردم اهمیت ندارند... فقط برای چاپیدن پولهای نفت سر کارند... جمهوری اسلامی یک دزد جانی صفته.


default

Good Game

by Morshed (not verified) on

برادر اصغر ۶۲
همانطور که قرار بود، گله مسافر ذکر شده به مقامات وزارت راه و تراوری
جمهوری اسلامی ابلاغ شده است
رضایت همه مسافران عزیز و مسلمان از فرودگاه امام(ره) خمینی انشااله
برطرف میشود. امت مسلمان کمی تامل کنند. همانطور که شما مطلع هستید،
برادر دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور امت مسلمان فعلاْ از تمام امکانات
وزارت راه استفاده تا مسیرظهورامام ۱۲را از مسیر چاه چماران به تمام نقاط کشور ساخته تا مورد بهره برداری ان
امام و یاران ایشان قرارگیرند .

شما بروال گذشته با اسامی مفتجرجود_ اصفر ترقه، پرینس اصغر،
کریم کیر کلفت، شعبان بی مغ، عمو، و غیره به وضائف اسلامی خود در
این سایت ادامه دهید. تا پیوسته مورد عنایت وزارت اطلاعات قرار گیرید

از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امت مسلمان ایران