یک لب و هزار خنده

azaadeh
by azaadeh
31-Jul-2008
 

خیام اگر ز باده مستی خوش باش     گر با صنمی دمی نشستی خوش باش
پایان همه عمر جهان نیستی است    پندار که نیستی چو هستئ خوش باش


Share/Save/Bookmark