پشت صحنه "جدایی نادر از سیمین"

پشت صحنه "جدایی نادر از سیمین"
by bahram9821
16-Jan-2012
 

تصاویری از پشت صحنه "جدایی نادر از سیمین"ء
کاری از سید وحید حسینی و محدثه گلچین عارفی
 


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
Faramarz

Great Post Bahram Jaan

by Faramarz on

I didn't know much about Asghar Farhadi and had seen only a few clips of the movie, but your clip really elevated my understanding of him and the cast.

What comes through in the clip is that not only he is a capable professional who is passionate about what he does, he is also a decent human-being.

An Oscar for Asghar!


default

در ساختن فيلم مستند "جدايی رهبر از قدرت" مشارکت فعال کنيم/ مهران

Hooshang Tarreh-Gol
موفقيت بزرگ آقای اصغر فرهادی و مطرح شدن نام ايران و مردم رنجيده آن به
گونه ای احترام برانگيز و ستودنی, دلهايمان را شاد کرد, همانگونه که از
درخشيدن ديگر هنرمندان, دانشمندان, نخبگان و ورزشکاران کشورمان دلشاد شده و
می شويم . اما بقول خواجه شيراز , کی شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد؟

ايکاش خاطرمان حزين نبود و شادی های مان فراگير و ماندگار, اما واقعيت
تلخ اين است که بسياری از هموطنان مان نمی توانند در اين شادی ها شريکمان
باشند و حق هم دارند, و براستی انسانيت حکم ميکند که ما در غم هايشان شريک
آنها باشيم.

نميدانم نزديکان ندا و سهراب و پروانه و هاله و هزاران داغديده ديگر,
اين شب ها و روزهای کشدار را چگونه تحمل کرده و ميکنند؟ و ميليونها بيکار و
بيمار و بی خانمان و نيازمند نيز؟

راستی تا کدامين روز بايد از مزاحمت گمشتگان حاکم زورگو در عذاب باشيم؟

تا کی بايد از وحشت ِ جنگی ِ ويرانگر بر خود بلرزيم؟

آيا مقدر اين است که سرمايه های ملی مان را تاراج کنند و ما از فقر بناليم؟

بگذاريد بساط اين دستگاه بيدادگر را بر چينيم و لحظه های زودگذر شادی
مان را به روز و ماه و سال و قرن مبدل سازيم و بزبان همان پير فرزانه, بر
باد قلاشی دهيم اين شرک تقوا نام را

Amir-ofs-ki

George Clooney liked it

by Amir-ofs-ki on


Maryam Hojjat

Great movie with human emotions

by Maryam Hojjat on

I watch all movie on Youtube yesterday.  I was touched and proud of our culture.


Mohammad Ala

Human beings

by Mohammad Ala on


Ali P.

This film...

by Ali P. on

deserves every damn prize it has ever won, and more.


bahram9821

Souri jan

by bahram9821 on

I have to admit, I started to get teary eyes after watching that scene. I believe the cameraman and the director were also getting emotional after watching Nader kissing his dad. A very touching scene for sure.


Souri

Thanks Bahram jon

by Souri on

I truly enjoyed watching the behind the scene pictures.

The scene where Nader is giving a bath to his Dad and he is crying at the same time, was really touching. Only those who have been taken care of their elderly, undetstand what I am saying.