IRAJ - Asadollah Malek in "SHOMA VA RADIO"

IRAJ - Asadollah Malek  in   "SHOMA VA RADIO"
by ebi amirhosseini
20-Dec-2008
 

برنامه "شما و رادیو" که در دهه 1970 از رادیو ملی ایران در روزهای آدینه پخش می شد، شنوندگان بسیاری داشت. این شوی پرشنونده رادیویی با همکاری علی تابش، منوجهر نوذری، گوگوش و دیگر برنامه سازان سرشناس آن زمان رادیو اجرا میشد و هر هفته خوانندگان و نوازندگان بنام آن روزگار به این شوی رادیویی در میدان ارک تهران می آمدند و برنامه های خود را بطور زنده اجرا میکردند

*****************

 

Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


درشعر قبلی مصرع آخر باید این گونه تصحیح شود:

"گفتا به خنده ی او هشدار سر نبازی"

 

پوزش 

 

که غلط کرد که گفت: رفته ز خاطر برود؟

سالها ست رفته و در یاد فراوان گذرد.

خاطرم شاد شدی چون که خیالم یک دم

به هوای رخ آن یار به کرمان گذرد.

نو بهار آید و گل بردمد از دشت و دمن

نفسش چون به رخ فصل زمستان گذرد.


Arash Monzavi-Kia

Ebi jaan - thanks

by Arash Monzavi-Kia on

With best wishes for your Yalda; may your days be bright and your nights fun!


ebi amirhosseini

Your Holiness ThePope

by ebi amirhosseini on

 

درد غم عشق را طبیب نباشد

مکتب عشاق را ادیب نباشد

کشور تحقیق را امیر نخیزد

خطبه‌ی توحید را خطیب نباشد

با نفحات نسیم باد بهاران

در دم صبح احتیاج طیب نباشد

در گذر از عمر آنکه پیش محبان

عمر گرامی بجز حبیب نباشد

ایکه مرا باز داری از سر کویش

ترک چمن کار عندلیب نباشد

ساکن بتخانه‌ئی ز خرقه برون آی

معتکف کعبه را صلیب نباشد

از تو به جور رقیب روی نتابم

کشته غم را غم از رقیب نباشد

هر که غریبست و پای بند کمندت

گر تو بتیغش زنی غریب نباشد

منکر خواجو مشو که هر که بمستی

دعوی دانش کند لبیب نباش

 

Ebi aka Haaji


ebi amirhosseini

Manucher Aziz

by ebi amirhosseini on

خنک آن باد که برخاک خراسان گذرد

خاصه برگلشن آن سرو خرامان گذرد

واجب آنست که از حال گدا یاد کنند

هر که بر طرف سراپرده‌ی سلطان گذرد

بلبل دلشده را مژده رساند ز بهار

باد شبگیر چو بر صحن گلستان گذرد

که رساند ز دل خسته‌ی جمعی پیغام

جز نسیمی که برآن زلف پریشان گذرد

هیچ در خاطر یوسف گذرد کز غم هجر

چه بلا بر سر محنت کش کنعان گذرد

خضر بر حال سکندر مگرش رحم آید

گر دگر بر لب سرچشمه‌ی حیوان گذرد

عمر شیرین گذرانیم به تلخی لیکن

نبود عمر که بی صحبت جانان گذرد

قصه‌ی آن نتوان گفت مگر روز وصال

هر چه برخسته دلان درشب هجران گذرد

پیش طوفان سرشکم ز حیا آب شود

ابر گرینده که بر ساحل عمان گذرد

بگذشت آن مه و جان با دل ریشم می‌گفت

بنگر این عمر گرامی که بدینسان گذرد

حاجی از کعبه کجا روی بتابد خواجو

گر همه بادیه بر خار مغیلان گذرد

 

Ebi aka Haaji


Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


گفتم حدیث یاری جانا چه خوش نوازی

گفتا که خوش تلاشی ست رو سوی بی نیازی

گفتم به جانب درد از چیست تیز تازی؟

گفتا که سخت کوشی ست از بهر دلنوازی

گفتم جمال خوبت ما را هوا ست در دل

گفتا که لب خمش کن کاین کار نیست بازی

گفتم چه داستان است در کوی مهرورزان؟ 

گفتا به روی اغیار سر بسته مانده رازی.

گفتم که جانم امشب صد زخم تازه بگرفت

گفتا که دردمندیست آغاز سر فرازی.

گفتم ز سغد و خوارزم مهپاره شد به کرمان 

گفتا به صد کرشمه رفته  ره درازی 

گفتم که با نگاهی صید روان و دل کرد

گفتا برای خنده ی او هشدار سر نبازی


ebi amirhosseini

Your Holiness ThePope

by ebi amirhosseini on

Maa bishtar !!

sepaas

Ebi aka Haaji


ebi amirhosseini

President e Mahboob

by ebi amirhosseini on

As a dear friend of ours  once said:

This is not the CHANGE I was hoping for!!

Shomaa ham hey hendooneh zire baghale man bedeh.

sepaas

Ebi aka Haaji


ThePope

Khaan Ebi

by ThePope on

KHARAABETEEM!

Too een Shab-e Yaldaa cheh haali daadi...

Thanks
Kheylee aaghaa'ee.


Khar

Hajj Ebi Jaan...

by Khar on

Bar Tebgh e Moarefeh shomareh 1111 Shoma Emrooz also Be Magame Vazire Fahang va Honar Bargozideh Shodeh Eid. Dame Shoma Vazir Aziz very Garm Baad! Simply Beautiful!!!!!!!!!!!!!!!!


ebi amirhosseini

Manucher Aziz.

by ebi amirhosseini on

گفتا تو از کجائی کاشفته می‌نمائی

گفتم منم غریبی از شهر آشنائی

گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری

گفتم بر آستانت دارم سر گدائی

گفتا کدام مرغی کز این مقام خوانی

گفتم که خوش نوائی از باغ بینوائی

گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی

گفتم بمی پرستی جستم ز خود رهائی

گفتا جوی نیرزی گر زهد و توبه ورزی

گفتم که توبه کردم از زهد و پارسائی

گفتا بدلربائی ما را چگونه دیدی

گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربائی

گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم

گفتم به از ترنجی لیکن بدست نائی

گفتا چرا چو ذره با مهر عشق بازی

گفتم از آنکه هستم سرگشته‌ئی هوائی

گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند

گفتم حدیث مستان سری بود

Ebi aka Haaji


ebi amirhosseini

Irandokht aziz !

by ebi amirhosseini on

Ghaabel nadaare.

Ebi aka Haaji


Manoucher Avaznia

ابی جان حظی بردم و سرودم

Manoucher Avaznia


ای لب باد ندانم چه سپاست گویم 

کز دل دوست به ما نیز سلامی داری.

همه شب دل نگرانم و ز دل می پرسم: 

که به این سنت مهری تو چه وامی داری؟

شب یلدا ست عزیز تا  دم صبح منتظرم 

شاید از آمدن هور پیامی آری

 

 


IRANdokht

Ebi jan

by IRANdokht on

Beautiful

thank you

IRANdokht