مرقومۀ جناب مهدی کروبی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-May-2009
 

جناب مهدی کروبی دامت برکات وجوده الشریف:

مرقومۀ شما عز وصول بخشید. من یکی از قربانیان رژیم اسلامی هستم، حال که برای گرم کردن تنور "انتخابات ریاست جمهوری ایران " تصمیم گرفته اید با "شخص "  من صحبت کرده و نظراتم را در مورد کار "خود " بدانید از فرصت حسن استفاده میکنم.

 میدانم که سرتان شلوغ است و روده درازی مخل آسایش و حدر دادن وقت شریف و ذیقیمت شماست، پس یکراست میروم سر اصل مطلب. آشیخ این نوبر انساندوستی، مخالفت با حیف و میل ثروت و منابع ملی و دیگر دلنگرانیهای تازه تأسیس شما به کنار لطف کنید و کمی راجع به آن اعلامیه مشهورتان در زمان ریاست مجلس شورای اسلامی تنویر افکار فرمایید و اگر میل و رغبت کردید در مورد چگونگی تغییر اوضاع که موجب کم لن یکن بودن آن وضع غریب میشود توضیح موجز مبذول فرمایید.

 فرمودید بنا بر "حکم حکومتی " رهبر انقلاب اسلامی لایحۀ اصلاح قانون مطبوعات از دستورکار مجلس شورای اسلامی خارج شده است. بفرمایید که چه شده، میشود و یا خواهد شد که "حکم حکومتی " مورد قبول حضرت عالی و دیگر سوگند خورد گان به قانون اساسی نظام "مقدس " جمهوری اسلامی دیگر لازم الاجرا نخواهد بود.

به زبان ساده تر تا حضرت رهبری غیر منتخب مادام العمر میتوانند بنا بر اصل یکصد و ده قانون اساسی مورد قبول حضرتعالی  "حکم حکومتی " صادر فرمایند اینهمه انتخابات محلی و استانی و کشوری به مصداق آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هیچی نمیباشد؟ 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
default

‫فرد جان،

آقا معلم (not verified)


‫کلاً من و جنابعالی آبمون توی یک جوب نمیره و این خانم هم حرفشان درست بود ولی از آنجائیکه خوب جواب ایشون را دادی، من اون غلط املايیت را میبخشم.


اگر خیلی منتظر جواب آقای کروبی نیستید، این «من از قربانیان رژیم اسلامی هستم» را لطفاً یکم بیشتر توضیح بدهید که ببینیم از اونجائیکه با محمود چاخان یک هبستگیاهی دارید این حرف معنیش یعنی چی؟


Fred

اسلامیست ملا نقطه ای

Fred


سهو قلم امثال من و کرور کرور دیگرانی چون من کفاف رفع و رجوع  کردارتان را نمیدهد. گیرم نمرۀ دیکتۀ من صفر،   کارنامه شما از تجدیدی و مردودی گذشته و از لون دیگریست.

  


Jaleho

فرد خان عزیز،

Jaleho


 

از آنجا که شما ثابت کرده‌اید که مثل مهدی مظلوم فقط به زبان عبری صحبت نکرده و بلکه به فارسی‌ روان آگاهی‌ دارید، و همچنین چون بطور معمول بسیار ایرادگیر هستید، فکر کردم بی‌ادبی ذیل موجبات خشنودی  شما را فراهم آورد:

 

اگر می‌خواهید که آقای کروبی مرقومه سرکار عالی‌ را بطور جدی ملاحظه کنند، لطفا کلمه "هدر" را درست بنویسید که خدای نکرده به بهانه نداشتن سواد درست و حسابی‌، و یا دور بودن از ایران و فراموشی زبان فارسی‌، نامه شریف شما را در سطل اشغال نیندازند که خدای نکرده وقت ذیقیمت جنابعالی به هدر نرفته باشد.