محمود آزادیبخش

Fred
by Fred
16-Jun-2010
 

 

 نجات مردم امریکا از خفقان و دیکتاتوری  حکومت غیر دموکراتیک ایالات متحده یکی از مأموریت ها است

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred