سپاه فی سبیل الله

Fred
by Fred
22-Jun-2010
 

"ساخت پل، سد، نیروگاه و ساخت پالایشگاه همه اینها اقدامات عمرانی است و در راستای سازندگی و آبادانی کشور صورت میگیرد و قاعدتاً انجام این اقدامات است که برای مردم ایران اولویت و اهمیت دارد و اینکه سپاه انجام بدهد و یا شرکت داخلی دیگر فرقی نمیکند. نخیر [سپاه] بدنبال درآمد به آن معنایی که یک بنگاه اقتصادی، یک شرکت میکند نبوده است."


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

If these companies could do the work....

by mahmoudg on

Why were they put up for a bid to foreign companies, including Americans.