پایان خالی بندی

Fred
by Fred
29-Jun-2010
 

از همان روز اول استقرار نظام پر برکت و خراب شدن اسلامیستها بر سر ایران و ایرانی، بی پروایی در دروغگویی و خالی بندی با وعده وعید های خمینی جانی شروع و در طول عمر سی و یکسالۀ نظام ایران ویران کُن و ایرانی کُش به صورت تصاعدی ادامه داشته است.

لودگیهای رئیس جمهور محبوب نظام پر برکت در جلسه " کنفرانس خبری " دیروز و اعلام اینکه «چون بی‌اخلاقی کردید اولا ما مذاکره را عقب می‌اندازیم. این جریمه‌ای است برای اینکه به نظر می‌آید باید ادب شوند که رسم گفت‌وگو با ملت‌ها را یاد بگیرند» و " جمهوری اسلامی ظرف یک هفته به خود کفائی در زمینه بنزین خواهد رسید " و اینکه " آزادی واقعی در ایران است " دو سئوال کلی را در ذهن شکل میدهد.

1- آیا در قاموس اسلامیستها امری بنام شرم و حیا وجود خارجی دارد؟

2 - پایان اینهمه سرشاخ گرفتن با مردم ایران و جهان متمدن منطقاً به کجا منتهی خواهد شد؟


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred