صادرات و واردات مغز

Fred
by Fred
10-Jul-2010
 

اول این دو بخش از مصاحبۀ خبرگزاری مهر با حسن قشقاوی "معاون کنسولی و امور ایرانیان وزیر امور خارجه" نظام پر برکت را مروری بفرمایید و بعداً عرض وپرسش مختصری تقدیم حضور انورتان خواهد شد:

حسن قشقاوی گفت: وزارت خارجه و نمایندگی های ما در خارج از کشور ایرانیان فرهیخته را شناسایی و معرفی کرده اند و ما در این همایش شاهد ورود مغز ها به کشور خواهیم بود.

معاون وزیر خارجه درباره آمار دقیق ایرانیان مقیم خارج گفت: آماری که ما داریم ناشی از وجود پرونده ها و مراجعات کنسولی هموطنان است و بر این اساس حدود 4 میلیون نفر ایرانی در خارج هستند اما از نظر خود من شخصا فکر می کنم 5میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم.

عرض مختصر:پنج میلیون از هفتاد میلیون از نفوس مملکت که شامل پربارترین "مغزها" میشود فلنگ رو بستن و الفرار از دست نظام پر برکت و حالا حضرات اسلامیست در پی واردات مجدد، مقطعی و موقتی بعضی از "مغزها " دست چین هستند.

آیا صادرات اجباری و واردات مغزهای دست چین آن کاره با عقل سالم و خرد سلیم جور در می آید؟

//www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=11137...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
divaneh

I don't believe this

by divaneh on

We have so much brain in the Fayzieh and Aastan Ghods. Do they need more? Why don't they try Amir's sandwich chop.


Red Wine

...

by Red Wine on

جنابِ آقای فِرِدْ خان،جالب مینوسید،موفّق باشید.


به اُمید آزادیِ ایرانْ زمینْ.