علوم کافر

Fred
by Fred
15-Jul-2010
 

جناب آقا صادق لاریجانی قاضی القضات نظام پر برکت در بیانات اخیرشان حرفهای جالبی زده اند که اهل بخیه به موقع سراغ آنها رفته و دل سیری از عزا در خواهند آورد. ولیکن برای ته بندی این قسمت را مطالعه فرموده و اگر راه دستتان بود و پاسخی به پرسش مطروحه داشتید دیگر چه بیتر!

آقا صادق فرموده اند:

"در کشوری که بنای آن توحید و ایمان به حق تعالی بوده و براساس قرآن شکل گرفته، آیا درست است بر علوم انسانی اتکا کند که پیش فرض‌های آن به هیچ وجه الهی نیست؟ چه معنی دارد در کشور خود تئوری‌هایی درباب روانشناسی و جامعه‌شناسی ترویج کنیم که بر پیش فرض‌هایی استوار است که به هیچ‌وجه با پیش فرض‌های دینی ما هماهنگی و همخوانی ندارد؟"

آیا پیش فرض های تمام علوم دیگر "با پیش فرض های دینی " ایشان " هماهنگی و همخوانی" دارند که این دو علم بخت برگشتۀ کافر روانشناسی و جامعه شناسی ندارند؟

//ilna.ir/newsText.aspx?id=135304


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Marjaneh

بنده

Marjaneh


rAdare  علم mozakhraf  شناسی har rooz behtar mishe.

 

Too funny, that's exactly what Shariati did with Frankfurter Schule (Freud/Marxism/sociology etc.) and Shi'ism.

 

 

Such a pity, I tried to copy and paste in Persian, but it all went the other way round ... Kafere bisavadam. Kafaristam.

Fredsy Rumpelstilzchen, thanks for sorting out your big and small 'i's. Much easier for me to read now.

If I had a mind; I'd change it. - Marjaneh