سراط مستقیم کدیور


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-Jul-2010
 

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور استاد مدعو دانشگاه دوک در کشور شیطان بزرگ که معرف حضورتان هست، بله همان مخترع شعار هم غزه، هم لبنان.

حضرتشان در مصاحبه ای با وب سایت جرس به سردبیری و مدیریت خواهرشان سرکار خانم جمیله کدیور مهاجرانی یکی از همسران وزیر اسبق وزارت ارشاد نظام پر برکت طبق معمول حرفهای جالبی زده که از آن جمله است:

" نگرانی یکسان استبداد داخلی و اپوزیسیون سکولار ستیزه‌جوی خارج از کشور از بالا آمدن و مطرح شدن اسلام رحمانی (است)"

و

"برخی مخالفت‌ها نیز از جانب رقبایی است که اقبال کاربران اینترنتی به جرس را برای کسب و کار خود مضر یافته‌اند، و مخالفتشان برای تلاش معاش است."

و

"برخی معترضان، قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام مبتنی بر آن را از بنیاد باطل و اصلاح‌ناپذیر ارزیابی کرده یا برای مبارزه با آن التزامی به رویکردهای مسالمت‌آمیز نداشته و ندارند."

و

"جرس ناشر آراء متکثر درون جنبش سبز در چارچوب سه ویژگی نفی خشونت، استفاده از اصول مغفول قانون اساسی و حق‌طلبی است، اما از ترویج و تبلیغ تلقی‌های خارج از اساس‌نامه خود معذور است."

چنانچه حضرت آقای دکتر آن "اصول مغفول قانون اساسی" را لطف فرموده توضیح دهند باشد ستیزه جویی سکولارها و تنگ چشمی رقبا و مخالفت معترضان لابد بد فهم قانون اساسی نظام پر برکت هم پایان یافته و آنها هم به سراط مستقیم هدایت شوند.

//www.rahesabz.net/story/19909


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

سراط

Fred


صراط مستقیم در قالب ایندست حرفهای کج و معوج حضرت ولی امر در انتظار باز گشت وجلوس هجرت به ینگه دنیا کرده ، سراط مستقیم است.


comrade

"Tavarish"

by comrade on

Thanks, for noticing;

I have forwarded your carrot to the pilot!

PS. The whole thing is sort of a coded joke between the two oldies at the bottom of this section.

Paayandeh Iran.   va shoma.

visit....//www.ipinst.org/


fooladi

you bet your sorry islamsit a*s that you're right!

by fooladi on

برخی معترضان، قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام مبتنی بر آن را از بنیاد باطل و اصلاح‌ناپذیر ارزیابی کرده یا برای مبارزه با آن التزامی به رویکردهای مسالمت‌آمیز نداشته و ندارند."

 


maziar 58

Tavarish

by maziar 58 on

AHWAZ  ba (H) Havij....... please.

dozvedanya.         Maziar


comrade

آقای خلبان، اینجا که احوازه!

comrade


تا زمانیکه اسم فرودگاه نشده باشه: اهورامزدا خط فاصله شهید انور سادات، من یکی‌ بیا نیستم.

 

visit....//www.ipinst.org/


benross

خب اینها مسائلی

benross


خب اینها مسائلی است که انشاءا... وقتی مثل امام راحل با طیاره به طهران رسیدیم حل و فصل خواهیم کرد.


comrade

دس رو دلم نذار که کبابه

comrade


از من که گذشته، خدا برخی‌ از ما را به *صراط* مستقیم هدایت کند.

visit....//www.ipinst.org/


benross

گور پدر همه‌شان صلوٰة

benross


یا دست‌کم صلوات

سکولار بودن هم حدی دارد! 


comrade

گور پدر همه‌شان سلوات(!)

comrade


اصول مغفولشان، لابد، نظر به خود مفعولشان دارد.

 

visit....//www.ipinst.org/