یهود دشمن زپرتی

Fred
by Fred
23-Jul-2010
 

قدیما ورد زبون ها بود که فلان چیز قدیما بهتر بود. از روغن کرمانشاهی بگیر تا عبای نائین و کشتیگیرهای مازندرانی و بنا بر همین حکم قاعدتاً دشمنا قدیما بهتر بودند.

التفاط کنید به این فرمایشات آیت الله حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان رهبری که خیر سرش ناظر بر اعمال رهبر مطلقه است که فرموده اند:

"امروز یهود از راه علوم انسانی وارد شده است مسائل را علمی می‌کند و از این راه نفوذ پیدا می‌کند."

خدا بسر شاهده با خواندن این فرمایشات من به حرف قدیمی ها ایمان آوردم. دشمن هم دشمن قدیما.

دشمن را عالم علوم کردن راهش نیست بَبَم.

حرفهای شیرین دیگری هم زده اند که به خوشه چینی میارزد.

//www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred