شیخ تو شیخ


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Jul-2010
 

تو نظام پر برکت شیخ تو شیخ عجیبی شده.

اول این دوتا مینی بیوگرافی را سریع مرور فرمائید:

شیخ احمد جنتی، قرنهاست که دبیر شورای نگهبان نظام پر برکت است. در کارنامه او عضویت در دو و نیم دوجین سازمان نون و آبدار به ثبت رسیده است.

شیخ مهدی کروبی، رئیس اسبق مجلس نظام پر برکت و کاندیدای مغبون مقام شامخ ریاست جمهوری است. در کارنامه ایشان از جمله اقرار به دریافت رشوه سیصد میلیونی از شهرام جزایری ریاست یک و نیم دوجین نهاد و بنیاد و سازمان پر ملاط به ثبت رسیده است.

حالا آن شیخ اولی گفته: « من سندی را بدست آوردم که آمریکائی ها یک میلیاردلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشورهای منطقه هستند به سران فتنه دادند و همین سعودی ها که به نمایندگی آمریکا صحبت می کردند، گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید تا پنجاه میلیارد دلار دیگر هم می دهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد».

و شیخ دومی پاسخش را اینطوری داده: "اگر من فتنه گرم، چون معترضم؛ شما نیز شریک دزدان رأی مردم و نارفیق این قافله اید. چون ردپای اعمال نابخردانه شما در پس همه ی حوادث قبل و بعد از انتخابات مشهود است."

کل ماجرا را یک مثل خلاصه کرده:

دزد دزد را می شناسد و نولی ولی را . (امثال و حکم ). دزد دزد را می شناسد، همکار همکار را. (فرهنگ عوام ).

//www.sahamnews.org/?p=5458


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Masoud Kazemzadeh

:-)

by Masoud Kazemzadeh on

Fred jaan,

It was the first time, I heard about « جوجو»

and I thought it was the Gilaki pronunciation of JJ.

 

:-)

 

 


Fred

مسعود

Fred


یک چیزایی راجع به عبدالقدیس جوجو شنیده بودم، شما از صحت ماجرا آنطوری که آشیخ کروبی میگوید خبر دارید؟

  گرچه روایت شما هم اصلاً بعید نیست.


Masoud Kazemzadeh

JJ and the 1963 Riots

by Masoud Kazemzadeh on

Fred jaan,

You missed the MAIN point.  We now have evidence that at age 2, our own JJ caused the 1963 riots.

 

:-)

 

آقای جنتی تاریخ تکرار می شود و بر سیاست ورزان است که عبرت بگیرند حتماً به خاطر دارید که پس از قیام ۱۵ خرداد و دستگیری امام و جمعی از علمای بزرگ و توده های مردم و کشتار ملت توسط سربازان و دژخیمان حکومتی در در شهرهای مختلف، رژیم شاه اعلام کرد که فردی به نام « جوجو» را در فرودگاه مهرآباد دستگیر کرده است که از سوی جمال عبدالناصر مبلغ دو میلیون تومان پول برای خمینی آورده است تا در جریان اغتشاش علیه رژیم مورد استفاده قرار گیرد